Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağınsayfa1/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Test
  1   2   3   4   5   6
Ek I
Araç içi acil çağrı sistemlerinin şiddetli çarpışmalara dayanımının test edilmesine ilişkin teknik şartlar ve işlemler (yüksek şiddetli negatif ivme deneyi)
1. Şartlar

1.1. Performans şartları

1.1.1. Araç içi acil çağrı sistemlerine, ayrı teknik ünitelere ve aksamlara yönelik bu ekteki madde 2 uyarınca gerçekleştirilen yüksek şiddetli negatif ivme deneyi, ivmelenme/negatif ivmelenme sonrasında aşağıdaki şartların yerine getirildiği gösterildiği takdirde başarılı kabul edilir:

1.1.2. AVS yayımı ve kodlama: Acil çağrı sistemi veya temsili düzen, AVS'yi 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına başarılı şekilde iletebilmelidir.

1.1.3. Olay zamanının belirlenmesi: Acil çağrı sistemi veya temsili düzen, acil çağrı olayına ilişkin güncel zaman bilgilerini belirleyebilmelidir.

1.1.4. Konumun belirlenmesi: Acil çağrı sistemi veya temsili düzen, güncel araç konumunu doğru şekilde belirleyebilmelidir.

1.1.5. Mobil şebekeye bağlanabilirlik: Acil çağrı sistemi veya temsili düzen, mobil şebekeye bağlanabilmeli ve verileri bu şebeke üzerinden aktarabilmelidir.

2. Deney işlemleri

2.1. Yüksek şiddetli negatif ivme deneyi işlemlerinin amacı

Bu deneyin amacı, şiddetli bir araç kazasında ortaya çıkabilen atalet kuvvetlerine maruz kaldıktan sonra 112 tabanlı acil çağrı sisteminin uzun süreli işlevselliğini doğrulamaktır.

2.2. Parçaların temsili düzeni (araç gövdesi olmadan) üzerinde aşağıdaki deneyler yapılır.

2.2.1. Temsili düzende, acil çağrı sisteminin AVS’yi acil çağrıda başarılı şekilde oluşturması ve aktarması için gerekli kıldığı tüm parçalar yer alır.

2.2.2. Kontrol modülü, güç kaynağı ve deney acil çağrısının yapılması için gerekli olan diğer parçalar bu kapsamda yer almaktadır.

2.2.3. Mobil haberleşmeye yönelik harici anten de bu kapsamda yer alır.

2.2.4. Kablo tesisatı sadece ilgili konektörler (test edilen aksamlara bağlanan) ve kablo uzunluğu ile gösterilebilir. Kablo tesisatının uzunluğu ve fiili sabitleme yöntemi, acil çağrı sisteminin farklı montaj düzenlerini temsil edebilecek şekilde teknik servisin görüşü alınarak imalatçı tarafından belirlenebilir.

2.3. Negatif ivme/ivme işlemleri

2.3.1. Aşağıdaki koşullar dikkate alınır:

a) Deney 20 ± 10 °C ortam sıcaklığında gerçekleştirilir.
b) Deneyin başında güç kaynağı, sonraki doğrulama deneylerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde şarj edilmiş olmalıdır.

2.3.2. Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağını serbest bırakmak üzere kırılacak şekilde tasarlanmış ise bu parçalar deneyde kullanılmaz. Teknik servis, gerçek hayattaki yüksek şiddetli bir çarpışma esnasında bahsi geçen serbest bırakma işleminin, sistemin işlevselliğine zarar vermediğini doğrulamalıdır (örneğin güç kaynağı bağlantısının kesilmemesi).

2.3.3. Eğer negatif ivme/ivme düzeneğinin bir parçası olarak ilave kelepçe veya başka bağlantı elemanları kullanılır ise bu parçalar, deneyin sonuçlarının etkilenmesini önlemek üzere negatif ivme/ivme düzeneğine yeteri kadar sağlam sabitleme yapılabilmesini sağlamalıdır.

2.3.4. Acil çağrı sistemi, aşağıdaki Tablo ve Şekilde belirtilen darbe koridoruna uygun şekilde hızlandırılır ve yavaşlatılır. Negatif ivme/ivme işlemleri, negatif ivme/ivme düzeneğinin sağlam bir parçasında ölçülür ve CFC-60 ile filtrelenir.

2.3.5. Deney darbesi, Tabloda belirtilen asgari ve azami değerler arasında olmalıdır. Azami hız değişimi (ΔV) 70 km/saat [+0/–2 km/saat] olmalıdır. Öte yandan eğer imalatçı ile yapılan anlaşma neticesinde deney daha yüksek bir ivme veya negatif ivme ile yapılır ise daha yüksek bir ΔV ve/veya daha uzun bir deney süresi tatmin edici kabul edilir.

2.3.6. Madde 2.2'de bahsi geçen parçalar, en kötü düzende test edilir. Kızak üzerindeki konumları ve yönleri, imalatçının montaj tavsiyelerine uygun olmalı ve 2017/78/AB Yönetmeliği kapsamında düzenlenen tip onayı belgesinde belirtilmelidir.

2.3.7. Deney darbesi (pulse) hakkında açıklama
Şekil

Deney darbesinin asgari ve azami eğrisi (darbe koridoru)


Tablo

Deney darbesinin asgari ve azami eğrisinin ivme/negatif ivme değerleri

Nokta

Zaman (ms)

İvme/negatif ivme (g)

A

10

0

B

34

65

C

38

65

D

46

0

E

0

16

F

25

77

G

47

77

H

60

0


2.4. Doğrulama işlemleri

2.4.1. Olay esnasında hiçbir kablo bağlantısının kopmadığı doğrulanır.

2.4.2. Performans şartları, yüksek şiddetli negatif ivmeye tabi tutulan güç kaynağı kullanılarak ve bir deney çağrısı yapılarak doğrulanır.

2.4.3. Deney çağrısı yapılmadan önce:

a)

Acil çağrı sisteminin (gerçekte veya sanal olarak) açık gökyüzü koşullarını temsil edecek şekilde GNSS sinyallerini alması,
b)

Acil çağrı sisteminin GNSS konum sabitlemesi için güç beslemeli durumda yeterli zamana sahip olması,
c)

Teknik servis ve imalatçının kararlaştırdığı şekilde madde 2.7’de belirtilen bağlantı işlemlerinden birinin tüm deney çağrıları için uygulanması,
ç)

Tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasının 112 tabanlı sistem tarafından verilen bir acil çağrıyı almak üzere hazırda bulunması,
d)

Gerçek bir 112 Acil Çağrı Merkezine gönderilen sahte bir acil çağrının canlı şebeke üzerinden yapılamaması,

sağlanmalıdır.


2.4.4. İmalatçının tavsiyelerine göre başlatma yapılarak bir deney çağrısı (itme modu) yapılır.

2.4.5. Aşağıdakilerin tümü doğrulanır:

a)

AVS'nin bir 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası tarafından alındığı doğrulanır. Bunun için acil çağrı sisteminden verilen bir AVS'nin başlatma işleminin ardından başarılı bir şekilde alındığını ve çözüldüğünü gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası kaydı gereklidir. Eğer AVS kod çözme işlemi AVS rv0 artıklık sürümünde başarısız ancak daha yüksek bir artıklık sürümünde veya ETSI/TS 126 267'de tarif edilen şekilde sağlam modülatör modunda başarılı olur ise bu durum kabul edilebilirdir.
b)

AVS'nin güncel zaman bilgilerine sahip olduğu doğrulanır. Bunun için 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası tarafından alınan AVS'de yer alan zaman bilgilerinin kaydedilen gerçek başlatma aktivasyon zamanına göre en fazla 60 saniye sapma yaptığını gösteren bir deney kaydı bulunmalıdır. Eğer acil çağrı sistemi, deneyden önce bir GNSS konum sabitlemesi yapamaz ise aktarma işlemi tekrar edilir.
c)

AVS'nin doğru ve güncel konum bilgilerine sahip olduğu doğrulanır. Bunun için IVS konumu ile gerçek konum arasındaki farkın (dIVS) 150 metreden az olduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına aktarılan gizlilik bitinin "konuma güvenilebilir" olduğunu gösteren bir deney kaydı ile madde 2.5'te tanımlanan şekilde Araç Konumu Deney İşlemleri esas alınır.

2.4.6. Uygun 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası komutu kullanılarak deney çağrısı sonlandırılır (örneğin kapatma).

2.5. Konumlandırma deneyi işlemleri

2.5.1. GNSS aksamlarının işlevselliğinin sürekliliği, sistemin konum girdileri ile konum çıktıları karşılaştırılarak doğrulanır.

2.5.2. "IVS konumu" (φIVS, λIVS) şu şekilde olmalıdır: GNSS anteni açık gökyüzü koşularında (gerçek veya sanal) iken bir 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına aktarılan AVS'de konumun yer alması.

2.5.3. "Gerçek konum" ise (φgerçek, λgerçek) aşağıdaki şekilde olmalıdır:

a)

Gerçek GNSS sinyalleri kullanıldığında GNSS anteninin fiili konumu (bilinen konum veya acil çağrı sistemi haricinde başka şekilde belirlenen konum) veya
b)

Simüle edilen GNSS sinyalleri kullanılarak simüle edilen konum.

2.5.4. IVS konumu ile gerçek konum arasındaki sapma (dıvs), aşağıdaki eşitlikler kullanılarak hesaplanır:


Δφ = φIVS – φgerçek

Δλ = λIVS – λgerçekformula


Burada:

Δφ: Enlem farkı (radyan)

Δλ: Boylam farkı (radyan)
Not: formula; 1 mas = 4,8481368 · 10– 9 rad
φm : Ortalama enlem (kosinüs hesaplamasına uygun birimde)

R: Dünyanın yarıçapı (ortalama) = 6.371.009 metre
2.5.5. Eğer acil çağrı sistemi, deneyden önce bir GNSS konum sabitlemesi yapamaz ise konumlandırma deneyi işlemi tekrar edilebilir.

2.6. Anten deneyi işlemleri

2.6.1. Eğer deney çağrısı için kullanılan bağlantı işlemleri havadan veri iletiminden faydalanmıyor ise mobil şebeke anteninin işlevselliğinin sürekliliği, aşağıdaki işlemler takip edilerek negatif ivme olayının ardından anten ince ayar durumu kontrol edilerek doğrulanır.

2.6.2. Antenin belirtilen frekans bandı dahilinde yer alan bir frekansta negatif ivme olayı ardından harici mobil şebeke anteninin gerilim duran dalga oranı (VSWR) ölçülür.

2.6.2.1. Ölçüm, anten besleme noktasına mümkün olduğunca yakın bir yerde güç ölçüm cihazı, anten analiz cihazı veya SWR ölçüm cihazı kullanılarak yapılır.

2.6.2.2. Güç ölçüm cihazı kullanıldığında aşağıdaki eşitliğe göre hesaplama yapılır:

formula

Burada:

Pf : İleri yönde ölçülen güç

Pr : Ters yönlü/yansıtılan ölçülen güç
2.6.3. İmalatçı tarafından yeni antenler için verilen şartnamelere uygunluk doğrulanır.

2.7. Bağlantı işlemleri

2.7.1. Simüle edilen mobil şebeke işlemleri

2.7.1.1. 112 tabanlı sistem tarafından verilen bir TS12 çağrısının kamuya kapalı (örneğin simüle edilen) mobil şebeke üzerinden ve havadan yapılması ve tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına yönlendirilmesi sağlanır.

2.7.1.2. Deneyde kullanılan tahsisli bir 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası, tercihan EN 16454 uyarınca belgelendirilmiş, geçerli EN standartlarına uygun olmalı ve teknik servisin kontrolünde bulunan bir 112 Acil Çağrı Merkezi simülatörü olmalıdır. Sesli haberleşme deneylerinin yapılabilmesini sağlayan bir sesli arayüze sahip olmalıdır.

2.7.1.5. Bu işlem için en az -99 dBm veya eşdeğeri mobil şebeke kapsamı tavsiye edilmektedir.

2.7.2. Kamuya açık mobil şebeke işlemi

2.7.2.1. Uzun bir numaraya gönderilen TS11 çağrısının (TS12 çağrısı yerine) 112 tabanlı sistem tarafından verilmesi ve bu işlemin kamuya açık bir mobil şebeke üzerinde yapılması ve tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına yönlendirilmesi sağlanır.

2.7.2.2. Deneyde kullanılan tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası, tercihan EN 16454 uyarınca belgelendirilmiş, geçerli EN standartlarına uygun olmalı ve teknik servisin kontrolünde bulunan bir 112 Acil Çağrı Merkezi simülatörü olmalıdır. Sesli iletişim deneylerinin yapılabilmesini sağlayan bir sesli arayüze sahip olmalıdır.

2.7.2.5. Bu işlem için en az -99 dBm veya eşdeğeri mobil şebeke kapsamı tavsiye edilmektedir.

2.7.3. Kablolu Aktarım İşlemi

2.7.3.1. 112 tabanlı sistem tarafından verilen bir TS12 çağrısının sadece özel şebeke simülatörüne sahip kablolu bağlantı üzerinden (mobil şebeke antenlerinin baypas edilmesi (pas geçilmesi)) yapılması ve tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına yönlendirilmesi sağlanır.

2.7.3.2. Deneyde kullanılan tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası, tercihan EN 16454 uyarınca belgelendirilmiş, geçerli EN standartlarına uygun olmalı ve teknik servisin kontrolünde bulunan bir 112 Acil Çağrı Merkezi simülatörü olmalıdır. Sesli iletişim deneylerinin yapılabilmesini sağlayan bir sesli arayüze sahip olmalıdır.

2.8. Aksamlar için doğrulama işlemleri

2.8.1. Bu işlemler, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamının tip onayı için kullanılır.

2.8.1.1. Bu işlemler, tekil parçalar madde 2.3 kapsamında verilen negatif ivme deneyinden geçtikten sonra uygulanır.

2.8.2. Madde 2.2.4’te tarif edilen şekilde konektörleri ve kablo tesisatı dahil olmak üzere kontrol modülü.

2.8.2.1. Olay esnasında hiçbir kablo bağlantısının kopmadığı doğrulanır.

2.8.2.2. Performans şartları bir deney çağrısı yapılarak doğrulanır.

2.8.2.3. Deney çağrısı yapılmadan önce:

a)

Acil çağrı sisteminin (gerçekte veya sanal olarak) açık gökyüzü koşullarını temsil edecek şekilde GNSS sinyallerini alması,
b)

Acil çağrı sisteminin GNSS konum sabitlemesi için güç beslemeli durumda yeterli zamana sahip olması,
c)

Teknik servis ve imalatçının kararlaştırdığı şekilde madde 2.7’de belirtilen bağlantı işlemlerinden birinin tüm deney çağrıları için uygulanması,
ç)

Tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasının 112 tabanlı sistem tarafından verilen bir acil çağrıyı almak üzere hazırda bulunması,
d)

Gerçek bir 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gönderilen sahte bir acil çağrının canlı şebeke üzerinden yapılamaması,

sağlanmalıdır.


2.8.2.4. İmalatçının tavsiyelerine göre başlatma yapılarak bir deney çağrısı (itme modu) yapılır.

2.8.2.5. Aşağıdakilerin tümü doğrulanır:

a)

AVS'nin bir 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası tarafından alındığı doğrulanır. Bunun için acil çağrı sisteminden verilen bir AVS'nin başlatma işleminin ardından başarılı bir şekilde alındığını ve çözüldüğünü gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası kaydı gereklidir. Eğer AVS kod çözme işlemi AVS rv0 artıklık sürümünde başarısız ancak daha yüksek bir artıklık sürümünde veya ETSI/TS 126 267'de tarif edilen şekilde sağlam modülatör modunda başarılı olur ise bu durum kabul edilebilirdir.
b)

AVS'nin güncel zaman bilgilerine sahip olduğu doğrulanır. Bunun için 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası tarafından alınan AVS'de yer alan zaman bilgilerinin kaydedilen gerçek başlatma aktivasyon zamanına göre en fazla 60 saniye sapma yaptığını gösteren bir deney kaydı bulunmalıdır. Eğer acil çağrı sistemi, deneyden önce bir GNSS konum sabitlemesi yapamaz ise aktarma işlemi tekrar edilir.
c)

AVS'nin doğru ve güncel konum bilgilerine sahip olduğu doğrulanır. Bunun için IVS konumu ile gerçek konum arasındaki farkın (dIVS) 150 metreden az olduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına aktarılan gizlilik bitinin "konuma güvenilebilir" olduğunu gösteren bir deney kaydı ile madde 2.5'te tanımlanan şekilde Araç Konumu Deney İşlemleri esas alınır.

2.8.2.6. Uygun 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası komutu kullanılarak deney çağrısı sonlandırılır (örneğin kapatma).

2.8.3. Madde 2.2.4’te tarif edilen şekilde konektörleri ve kablo tesisatı dahil olmak üzere mobil şebeke anteni

2.8.3.1. Olay esnasında hiçbir kablo bağlantısının kopmadığı doğrulanır.

2.8.3.2. Antenin belirtilen frekans bandı dahilinde yer alan bir frekansta negatif ivme olayı ardından harici mobil şebeke anteninin gerilim duran dalga oranı (VSWR) ölçülür.

2.8.3.3. Ölçüm, anten besleme noktasına mümkün olduğunca yakın bir yerde güç ölçüm cihazı, anten analiz cihazı veya SWR ölçüm cihazı kullanılarak yapılır.

2.8.3.4. Güç ölçüm cihazı kullanıldığında VSWR aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır:
formula
Burada:

Pf : İleri yönde ölçülen güç

Pr : Ters yönlü/yansıtılan ölçülen güç

2.8.3.5. VSWR'nin imalatçı tarafından yeni antenler için verilen şartnamelere uygunluğu doğrulanır.

2.8.4. Madde 2.2.4’te tarif edilen şekilde konektörleri ve kablo tesisatı dahil olmak üzere güç kaynağı (kontrol modülünün bir parçası değil ise)

2.8.4.1. Olay esnasında hiçbir kablo bağlantısının kopmadığı doğrulanır.

2.8.4.2. Gerilim değerinin imalatçı şartnamesine uygunluğu doğrulanır.
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconTest parçaları haddeleme yönüne paralel olarak alınırsa

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconKm 650 manuel darbeli presiN MONTAJ DETAYI km 650 manuel darbeli...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconFutbol, yorucu ve güç geliştiren bir spor dalıdır. Bu branşta, futbolcular...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconElektriksel Güç Ders Not Kâğıdı

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconAkim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconHer çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev