Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa9/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Thermo Scientific Gel Electrophoresis Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına özen gösterilmelidir.

 • Electrophoresis tankı ve power supply arasındaki kablolar kontrol edilir.

 • Elektrik bağlantılarını kontrol edilir.

 • Tanka uygun tampon ilave edilir.

 • Cihaz Açma/Kapama tuşuna basılırak açılır.

 • Power Supply cihazında set tuşundan voltaj ve süre ok işaretleriyle ayarlanır.

 • Run tuşuna basılır.

 • İşlem bittikten sonra cihaz açma/kapama tuşundan kapatılır.

5.2.Bakım

 • Electrophoresis tankının uygun tampon ile dolu olup olmadığı cihaz kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BİORAD GEL ELECTROPHORESİS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Biorad Gel Electrophoresis cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Biorad Gel Electrophoresis Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Electrophoresis tankı ve power supply arasındaki kablolar kontrol edilir.

 • Elektrik bağlantılarını kontrol edilir.

 • Cihazın yan kısmında bulunan On/Off tuşundan cihaz açılır.

 • Tank kısmına uygun tampon ilave edilir.

 • V/A seçeneğinden voltaj veya akım seçilir.

 • V/mA/süre isaretinden gerekli değerler girilir.

 • Run/pause tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.

 • Stop tuşuna basılarak analiz bitirilir.

5.2. Bakım

 • Electrophoresis tankının uygun tampon ile dolu olup olmadığı cihaz kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BİYOGÜVENLİK KABİNİ

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Biyogüvenlik Kabininin kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Biyogüvenlik Kabininin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi takılır.

 • Kabin camı kapatılır.

 • Açma/kapama düğmesi olan kırmızı düğmeye basılır.

 • 2-3 saniye beklenir.

 • Air flow tuşuna basılır.

 • Floresan tuşuna basılır.

 • Çalışma bittikten sonra kabin içi %70’lik etanol ile silinir.

 • Floresans ve air flow tuşu kapatılır.

 • Kabin camı kapatılır.

 • Açma/kapama düğmesi olan kırmızı düğmeye basılır ve cihaz kapatılır.

5.2.Bakım

 • Çalışma başlangıcında ve bitişinde kabinin içi alkolle temizlenmelidir. Gerektiği durumlarda UV açılarak steril edilmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SPR CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan çalkalamalı SPR cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan SPR Cihazı’nın kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

SPR: Surface Plasmon Resonance
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği’nde Laboratuvar Sorumlusu ve Laboratuvar Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Numune hazırlama aparatı yardımıyla hazırlanan örnek cihazın numune yerleştirme bölümüne konulur.

 • Vidaları sıkılır.

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Sıcaklık ayarı yapılır.

 • Bilgisayarın arama moturundan “viwer” bulunur ve “option” özelliklerinden kamera özelliklerine girilir, netlik ayarlanır.

 • Software yönetici olarak çalıştır komutu ile açılır.

 • Start tuşuna basmadan önce device 2 seçilir.

 • Start tuşuna basılır ve gelen komut ile numunenin adı yazılır.

 • Background yapılır.

 • LA ve NQ değerleri numune konulduğunda yeşil olur.

 • Plot RA, BS, COM 'dan herhangi birine basılarak düzgün olan data, tercihe göre kullanılır.

 • Datalar yerel disk C den nanodev içine girilerek bulunur.

 • Datalarda ilk hane zaman ikinci üçüncü ve dördüncü hane sırasıyla Plot RA, BS, COM ifade eder.

 • Cihaz kapatılırken sıvı boşaltılır, vidalar açılır. Cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın prizması analizden önce ve sonra %100’lük etanol ile temizlenmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BİOSPEC-NANODROP CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Biospec marka Nanodrop cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Nanodrop cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Bilgisayar masaüstünden Bio-Spec programı açılır.

 • Ds-DNA seçeneği seçilir. Eğer RNA ile çalışılacaksa rRNA seçeneği seçilir.

 • Set-up’tan Auto Numbering seçilir.

 • Örnek konulan yere 3µL saf su konur. Blank’e basılır.

 • 3µL örnek konur, start’a basılır. İşlem yapıldığı sırada örneğin konulduğu yerle göz temasının gerçekleşmesinden kaçınılır.

 • Ölçümler bittikten sonra cihaz açma/kapama düğmesinden kapatılır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BİORAD İMAGE LAB JEL GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Jel Görüntüleme cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Jel Görüntüleme Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz ve bilgisayar açılır.

 • Masaüstünden ImageLab programı tıklanır.

 • Ethidum bromide seçeneği seçilir.

 • Jel cihaza yerleştirilir.

 • Position gel tıklanır.

 • Görüntü ayarlanır ve Image gel’e tıklanır.

 • Görüntü kaydedilir.

 • Jel cihazdan alınır ve yüzey alkol ile temizlenir.

 • Cihaz ve bilgisayar kapatılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın içi jel çıkarıldıktan sonra tabla etanol ile silinir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ACEA Biosciences Novocyte (FLOW SİTOMETRİ) CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı ACEA Biosciences Novocyte (FLOW SİTOMETRİ) cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan ACEA Biosciences Novocyte (FLOW SİTOMETRİ) cihazı’nın kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz açılmadan önce cihazın sol kımında akışı sağlayan sıvılar kontrol edilir.

 • Cihaza bağlı bilgisayar açılır.

 • Cihazın power tuşuna basılır.

 • Bilgisayarda NovoExpress (masaüstünde) uygulaması açılır.

 • Parola girilir.

 • Cihazın analize hazır olması için sol alt köşesindeki ikonun yeşil olması ve Ready yazması beklenir.

 • Analize başlamadan önce gerekirse temizleme ve durulama işlemi yapılır.

 • Temizleme işlemi Instrument, Cleaning ve Rinse tuşlarına sırasıyla basılarak yapılır. Bu işlme yaklaşıl olarak 12 dk dır.

 • Eğer cihaz en az iki gün kullanılmayacaksa priming işlemi uygulanır. Priming işlemini uygulamak için Instrument seçeneğinden priminge basılarak gerçekleştirilir.

 • Ana sayfanın sağ alt tarafında analiz ismi experiment manager kısmında bulunan spicemen 1 yazan butona sağ tıklayıp Rename tuşunan basarak yeniden adlandırılabilir.

 • Experiment manager kutusundaki sample tuşunun yanındaki kırmızı ok aktif olduğunu gösterir.

 • Sample’in altındaki Cytometer Setting tuşuna tıklanır.

 • Ekranın sol alt kısmında bulunan kutucuktan istenen parametreler seçilir.

 • Sistem başlatıldığında parametrelerde değişiklik yapılmaz.

 • Stop condition ve Flow Rate oranları ekranın sol kısmından istenilen değerlere göre ayarlanır.

 • Örnek belirlenen protokole göre hazırlanır. Belirlene protokollere göre hazırlanmış örnek cihaza konulur

 • Cytometer Control kutusundaki Experiment Control’dan Run’a basılır.

 • Belirlenen parametrelere göre işlem süresini cihaz kendisi belirler.

 • İşlem bittikten sonra datalar değerlendirilir.

 • Dataları save tuşundan kaydediyoruz.

 • Analiz bittikten sonra shut down tuşuna basıp Software’i kapatıyoruz.

 • Cihazı kapatıyoruz.

 • Cihaz kendini temizleyip kapanıyor. En son oalrak bilgisayarı kapatıyoruz.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

OLYMPUS CKX41 MİKROSKOP CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı OLYMPUS CKX41 MİKROSKOP cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan OLYMPUS CKX41 MİKROSKOP Cihazı’nın kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Mikroskobun bağlı olduğu bilgisayar açılır.

 • Sağ alttaki açma tuşundan mikroskop açılır.

 • Software’a girşi yapmak için bilgisayardan masaüstünde bulunan FlyCap dosyası açılır.

 • Örnek hazırlanır ve mikroskop üzerinde bulunan özel cam bölüme yerleştirilir.

 • Mercek ayarı yapılır.

 • İsteenen görüntü yakalanınca (kırmızı tuş) Capture Video ya da images tuşuna basılır.

 • Görüntünün ayarları yapılıp start recording diyoruz. Kaydetmek istediğimiz yeri seçerek dosyayı kaydediyoruz.

 • Analiz işlemi tamamlandıktan sonra önce Software’i sonra da cihazı kapatma tuşundan kapatıyoruz.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ROCHE LİGHTCYCLER-NANO CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı ROCHE marka LİGHTCYCLER-NANO cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan ROCHE marka LİGHTCYCLER-NANO Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Lightcycler’ın bağlı oluğu bilgisayar açılır.

 • Lightcyler’ın software’ına girilir.

 • New sekmesi seçilir.

 • Experimenttan deneyin ismi girilir.

 • Run setting butonuna basılır. Kullanılacak probelar ve kalitesi seçilir.

 • Profil sekmesine basılır. +Add tuşundan düngüler seçilir.

 • Samples sekmesine gelinip, cihazın içerisinde bulunan harflere karşılık gelen örnek isimleri yazılır.

 • Start run tuşuna basılır. Start Run USB seçilir.

 • Analizin kaydedileceği dosya seçildikten sonra analiz başlar.

 • Analiz bittikten sonra direkt softwaredan kapatma işlemi gerçekleştirilir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev