Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa8/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WİSEVEN ETÜV KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan inkübatör cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

 • Temp. tuşuna basılır.

 • Yukarı aşağı ok tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.

 • Kare amblemi olan tuşa basılır.

 • Start tuşuna basılır.

 • Koyulacak malzemeler alt ve üst raflara etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

 • Etüvün üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.

 • İnkübasyondan sonra stop tuşuna basılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

 • Etüv termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.


Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

MİKRODALGA KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Arçelik marka mikrodalga cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği laboratuvarlarında bulunan Mikrodalga Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi takılır.

 • Numune cihaza yerleştirilir.

 • Kapağı kapatılır. Süre ve program ayarlanılır.

 • Cihaz açılır ve numune çıkarılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

OTOKLAV KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan otoklav cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Otoklavın su seviyesi kontrol edilir.

 • Otoklavın fişini prize takılır.

 • Otoklavın açma/kapama düğmesine basılır.

 • Otoklavın kapağını açılır.

 • Hazırlanmış malzemeleri otoklava yerleştirilip kapağını kapatılır.

 • Program seç ve “START” düğmesine basılır.

 • Sterilizasyonun uygun şekilde başladığı kontrol edilir ve çalışma seyri takip edilir.

 • Sterilizasyon tamamlandığında ekranda “OPEN” ışığı yanıp sönecektir. Sterilizasyon tamamlanmıştır.

 • Otoklavın içinden malzemeleri çıkarılır.

 • Otoklavın açma/kapama düğmesini kapatılır.


5.2.Bakım

 • Cihazın düzenli bakımı için cihaz temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi iç kısmındaki su çıkarılarak temiz saf su ilave edilir.

 • Dış kısmındaki depoda su seviyesi kontrol edilir. Max seviyeyi aşmışsa dökülür.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

EPPENDORF EPORATOR CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Eppendorf marka eporator cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Eppendorf marka eporator cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın arkasında bulunan Açma/kapama tuşundan cihaz açılır.

 • Yapılacak çalışmaya göre P1/P2 tuşlarından voltaj ayarlanır.

 • İstenilen süre ok tuşlarıyla ayarlanır.

 • Küvete numune konulur.

 • Cihaza yerleştirilir.

 • Start tuşuna basılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BİORAD THERMAL CYCLER CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı BİORAD thermal cycler cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan BİORAD thermal cycler Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

PCR, Polimeraz Zincir Reaksiyonu’ nu ifade etmektedir.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • Cihazın arkasında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak açılır.

 • New protocol seçilerek PCR döngüsünün sıcaklık ve süre ayarları yapılır.

 • Save protocol seçilerek önceden kaydedilmiş PCR döngüleri seçilebilir.

 • PCR tüpleri cihaza yerleştirilir.

 • Run tuşuna basılarak PCR döngüleri başlatılır.

 • PCR işlemi sonunda tüpler cihazdan alınır.

 • Cihazın arkasında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak kapatılır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

APPLİED BİOSYSTEMS THERMAL CYCLER CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Applied Biosystems Thermal Cycler cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Applied Biosystems Thermal Cycler cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

PCR, Polimeraz Zincir Reaksiyonu’ nu ifade etmektedir.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • Cihazın arkasında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak açılır.

 • New protocol seçilerek PCR döngüsünün sıcaklık ve süre ayarları yapılır.

 • Save protocol seçilerek önceden kaydedilmiş PCR döngüleri seçilebilir.

 • PCR tüpleri cihaza yerleştirilir.

 • Run tuşuna basılarak PCR döngüleri başlatılır.

 • PCR işlemi sonunda tüpler cihazdan alınır.

 • Ekranda bulunan kapama tuşundan cihaz kapatılır.

 • Daha sonra cihazın arkasında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak kapatılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

PULSED FİELD GEL ELECTROPHORESİS CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Pulsed Field Gel Electrophoresis cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Pulsed Field Gel Electrophoresis Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

PFGE, Pulsed Field Gel Electrophoresis’i ifade etmektedir.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Soğutu ve sistem arasında bulunan bağlantı kabloları kontrol edilir.

 • Soğutucu sistem kullanmadan bir süre önce açılır.

 • Power tuşuna basılarak sistem açılır.

 • Soğutma işlemi için pump açılır.

 • Electrophoresis cell tankına tampon sıvısı eklenir.

 • Hazırlanan jel cihazın içine yerleştirilir.

 • Uygun koşullarda jel yürütülür.

 • Temizlik işlemi gerçekleştirildikten sonra cihaz kapatılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için işlem bittikten sonra jel alınır ve cihaz içindeki tampon boşaltılır.

 • Saf su ile iki kez cihaz çalıştırılarak tamponun cihazdan temizlenmesi sağlanır.

 • Electrophoresis cell tankında bulunan su uzaklaştırılarak kuruması sağlanır.

 • Cihaz kapatılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SOĞUK ODA KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Soğuk Oda kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Soğuk Oda’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Temiz/Kirli numune sızma yapmayacak şekilde uygun ambalaja konur.

 • Numunenin konduğu tarih, numune sahibi, içeriği belirten bir etiket yapıştırılır.

 • Soğuk odaya muntazam şekilde konur.

 • Soğuk Oda kapağı üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • Numune alımları dolap dışında yapılmalıdır.

 • Dolap kapakları gereksiz açılmamalıdır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Santrifüj cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Santrifüj Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Cantrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz fişe takılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz açılır.

 • RCF butonu ile RCF/RPM gösterimi ayarlanır.

 • SELECT butonu ile RCF/RPM, sıcaklık ve program ayarı yapılır.

 • Karşılıklı ağırlık dengesi korunacak şekilde cihaza tüpler yerleştirilir.

 • Kapak kapatılır.

 • START/IMPULSE tuşuna basılarak işlem başlatılır.

 • Süre dolduğunda cihaz kendiliğinden durur.

 • STOP/OPEN butonu ile kapak açılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

THERMO SCİENTİFİC GEL ELECTROPHORESİS CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Thermo Scientific Gel Electrophoresis cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev