Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa7/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. TANIMLAR

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki Devir)

RCF: Relative Cantrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz fişe takılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz açılır.

 • RCF butonu ile RCF/RPM gösterimi ayarlanır.

 • SELECT butonu ile RCF/RPM, sıcaklık ve program ayarı yapılır.

 • Karşılıklı ağırlık dengesi korunacak şekilde cihaza tüpler yerleştirilir.

 • Kapak kapatılır ve START/IMPULSE tuşuna basılarak işlem başlatılır.

 • Süre dolduğunda cihaz kendiliğinden durur.

 • STOP/OPEN butonu ile kapak açılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

FOURIER TRANSFORM INFRARED SPEKTROSKOPİSİ (FTIR) KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan Fourier Transform Infrared Spektroskopisi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

FTIR: Fourier transform infrared spektroskopisi
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaza ait elektrik bağlantıları kesilmeyecek şekilde sürekli olarak takılı halde bulunmalıdır.

 • Bağlantılar kontrol edildikten sonra bilgisayarda bulunan OPUS veri toplama ve analiz programı açılır.

 • Cihaz kullanılarak elde edilecek ölçümlerde, ortamdaki nem sorun oluşturabileceğinden cihaz üzerindeki nem tutucu desikanta ilişkin bölge kontrol edilir. Mavi renk pembeye döndüğü durumlarda desikantlar etüvde 70oC’ de 24 saat bekletilir. Nem uzaklaştırıldıktan sonra tekrar cihaza takılır.

 • Spektrofotometre görüntüleme kısmındaki indikatörler kontrol edilmelidir. Nem indikatörü kırmızı renkte olmamalı, lazer indikatörü sarı renkte olmalı ve status indikatörü yeşil renkte olmalıdır.

 • HTS-XT ünitesinin kullanılacağı durumlarda OPUS içerisindeki OPUS LAB programının kullanılması gerekmektedir.

 • Yapılacak çalışmaya bağlı olarak cihazın ATR veya Transmittans ekipmanı cihaz üzerinde monte edilmelidir. Ekipman değişimi sırasında uygun işlem gerçekleşmesi durumunda cihaz sinyal verecektir.

 • Cihaza ait OPUS programının sağ alt köşesinde bulunan sinyal bölgeleri kontrol edilmelidir. Kırmızı renkte sinyal gözleniyorsa, değişimi yapılan ekipmanın kullanım uygunluğu kontrol edilmelidir. Gerekiyorsa performans kontrol testleri gerçekleştirilmelidir.

 • Veri toplama işlemi için OPUS programında gerçekleştirilecek çalışmaya spesifik olarak; çözünürlük, tarama sayısı, dalga boyu aralığı gibi değerler değiştirilebilir. Program içerisindeki “Advanced Data Collection” opsiyonu kullanılarak ölçümler ve ayarlamalar gerçekleştirilebilir.

 • Katı numuneler ile çalışılması gereken durumlarda ATR ekipmanı üzerindeki mandal indirilerek sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Mandal için ideal sıkıştırma ayarı yapılmıştır, kristale zarar verilmemesi için herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

 • Cihaz ile çalışıldıktan sonra ATR ekipmanı üzerindeki kristal saf su ve etanol kullanılarak iyi bir şekilde temizlenmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

GAZ KROMATOGRAFİSİ/ KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ (GC/MS) CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan Gaz Kromatografi/ Kütle Spektroskopisi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

GC: Gaz kromatografisi

MS: Kütle spektroskopisi
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Cihaz fişe takılır.

 • Helyum gazı açılır.

 • GC ve ardından MS Açma/Kapama tuşuna basılarak açılır.

 • Bilgisayardan ilgili program açılır. Program içerisindeki komutlar ile sistem vakuma alınır.

 • Gerekli vakum değerlerine ulaşıldığında programda istenilen çalışma metodu oluşturulur ve START tuşu ile çalışma başlatılır.

 • Çalışma sonunda cihaz metodun başlangıç koşullarına otomatik olarak döner.

 • Analiz sonuçlandıktan sonra cihaz vakumdan çıkarılır.

 • Önce MS ve ardından GC Açma/Kapama tuşuna basılarak kapatılır.

 • Helyum gazı kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

GAZ KROMATOGRAFİSİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan Gaz Kromatografisi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz fişe takılır.

 • Kullanılacak gazlar açılır.

 • GC sistemi Açma/Kapama tuşu ile açılır.

 • Bilgisayarda ilgili program ile istenilen çalışma metodu oluşturulur ve analizler yapılır.

 • Çalışma sonunda cihaz metod başlangıç durumuna otomatik gelir.

 • GC sistemi Açma/Kapama tuşu ile kapatılır.

 • Gazlar kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

OTOMATİK ELEK CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan otomatik elek cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi takılır.

 • Açma/Kapama tuşu ile cihaz açılır.

 • Elekler cihaza yerleştirildikten sonra istenilen süre ve çalkalama şiddeti ilgili butonlar ile ayarlanır.

 • İşlem tamamlandıktan sonra cihaz Açma/Kapama tuşu ile kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BUZ YAPMA MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan buz yapma makinasının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi takılır.

 • Cihaz Açma/Kapama tuşuna basılarak açılır.

 • Cihazın su haznesine yeterli miktarda su eklenir.

 • SEÇ butonu ile istenen buz büyüklüğü seçilir.

 • İşlem tamamlandıktan sonra cihaz Açma/Kapama tuşuna basılarak kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ULTRA SAF SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan ultra saf su cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz fişe takılır.

 • Cihazın yeterli miktarda saf su üretmesi beklenir.

 • Cihazın boşaltma butonu ile gerekli saf su alınır.

 • Cihaz günlük kullanımlarda hazır bulunması için sürekli açık bırakılır.

 • Cihaz kullanım dışı kalacak ise fişten çekilir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan spektrofotometre cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi takılır.

 • Açma/Kapama butonundan cihaz açılır.

 • Cihaz, üzerindeki ekran menüsünden F4 butonuna basarak bilgisayara bağlanır.

 • Bilgisayarda ilgili programda istenilen metod oluşturularak analiz yapılır.

 • Analiz sonrasında cihaz Açma/Kapama butonundan kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan su banyosunun kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi takılır.

 • Cihaz Açma/Kapama butonundan açılır.

 • Haznesine yeterince saf su eklenir.

 • İstenilen sıcaklığa ayarlanır.

 • İşlem sonunda su haznesi boşaltılır.

 • Cihaz Açma/Kapama butonundan kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WİSECUBE İNKÜBATÖR KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan inkübatör cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarınıda bulunan inkübatör cihazının kullanımı kapsamaktadır.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

 • Temp. tuşuna basılır.

 • Yukarı aşağı ok tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.

 • Kare amblemi olan tuşa basılır.

 • Start tuşuna basılır.

 • İnkübatöre koyulacak malzemeler alt ve üst raflara inkübatör içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

 • İnkübatör üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • İnkübatör kapağı gereksiz açılmamalıdır.

 • İnkübasyondan sonra stop tuşuna basılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

 • İnkübatör termometrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.


Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev