Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa5/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • Cihazın sol tarafında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak açılır.

 • Karıştırılmak istenen örnek içine manyetik karıştırıcı aparatı atılarak cihaza yerleştirilir.

 • Karıştırma hızı ve uygulanacaksa sıcaklı değerleri ayarlanır.

 • İşlem bittikten sonra cihazın yanında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak kapatılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

HASSAS TERAZİ CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı hassas terazi cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan hassas terazi cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz on/off tuşundan açılır

 • Terazinin denge ayarı yapılır.

 • O/T tuşu ile (ortadaki tuş) sıfırlama yapılr.

 • Tartımı yapılacak kabın darası alındıktan sonra tartma işlemi gerçekleştirilir.

 • Tartım yapıldıktan sonra fırça araclığıyla tartı temizlenir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BANDELIN ULTRASONİK İŞLEMCİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Ultrasonik işlemci cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Ultrasonik işlemci cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Power on tuşu ile cihaz açılır.

 • Güç düğmesinden frekans ve güç ayarlanır.

 • Prop, alt kısmına buz banyosu yerleştirilen ürün içine daldırılır.

 • İşlem gerçekleştirildikten sonra güç kaynağı düğmesi kapatılır.6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

THERMO SCIENTIFIC SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Santrifüj cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Santrifüj Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Cantrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz fişe takılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz açılır.

 • RCF butonu ile RCF/RPM gösterimi ayarlanır.

 • Sıcaklık ve program ayarı yapılır.

 • Karşılıklı ağırlık dengesi korunacak şekilde cihaza tüpler yerleştirilir.

 • Kapak kapatılır.

 • START/IMPULSE tuşuna basılarak işlem başlatılır.

 • Süre dolduğunda cihaz kendiliğinden durur.

 • STOP/OPEN butonu ile kapak açılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

pH METRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı pH metre cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan pH metre cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz “ON/OFF” düğmesinden açılır.

 • pH metre elektrodu solüsyonundan çıkarılır.

 • Elektrod örneğe daldırılır.

 • pH değeri ekrandan okunur.

 • Elektrod tekrar solüsyona batırılır ve cihaz kapatılır.


5.2.Cihazın Bakımı

 • Elektrod kullanım öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

 • Elektrodun solüsyonu kontrol edilmeli, bitmişse yenilenmelidir.

 • Elektrodun açıkta bırakılmamalıdır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
OTOKLAV

KULLANMA TALİMATI


1.AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan otoklav cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Otoklavın su seviyesi kontrol edilir.

5.2. Otoklavın fişini prize takılır.

5.3. Otoklavın açma/kapama düğmesine basılır.

5.4. Otoklavın kapağını açılır.

5.5. Hazırlanmış malzemeleri otoklava yerleştirilip kapağını kapatılır.

5.6. Program seç ve “START” düğmesine basılır.

5.7. Sterilizasyonun uygun şekilde başladığı kontrol edilir ve çalışma seyri takip edilir.

5.8.Sterilizasyon tamamlandığında ekranda “OPEN” ışığı yanıp sönecektir. Sterilizasyon tamamlanmıştır.

5.9. Otoklavın içinden malzemeleri çıkarılır.

5.10.Otoklavın açma/kapama düğmesini kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzlarıELECTROSPINNER KULLANMA TALİMATI1.AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan Electrospinner cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi prize takılır.

5.2. Kabin içinde yer alan pompaya uygun bir enjektör ile örnek yerleştirilir ve uygulanacak analiz metoduna göre uygun akış hızı ayarlanır.

5.3. Kabinin kapağı kapatılarak metoda uygun elektrik akımı ayarlanır.

5.4. Analiz bittikten sonra önce elektrik akımı kesilir ve ekipman üzerinde bulunan anahtar kapalı konumuna getirilir.

5.5. Kabin kapağı açılarak pompa kapatılır.

5.6. Cihazın fişi çekilir.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları
OSMOMETRE KULLANMA TALİMATI


1.AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan osmometre cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihaz arka kısmında bulunan açma-kapama düğmesinden açılır.

5.2.Düşük ve yüksek aralıkta ölçüm yapılabilmektedir. Bunu için setup kısmında gerekli ayarlar yapılmalıdır.

5.3.Numune ölçümü yapıldığında eğer ölçüm aralık dışında çıkıyor ise aralık değiştirilmelidir.

5.4.Her ölçüm aralığında prob silinmelidir.

5.5.Ölçümü gerçekleştirilecek olan numunenin sıcaklığı 10oC ‘nin altında olmamalıdır. Numunenin sıcaklığı düşük ise oda sıcaklığında bekletilerek sıcaklığının yükselmesi sağlanmalıdır.

5.6.Ölçümü yapılan ve donan örnek tekrardan ısıtılıp ölçüme alınmamalıdır.

5.7.Ölçümlerin doğru olup olmadığı belirlemek için; eğer düşük aralıkta çalışılıyorsa 290mOsm/kg olan çözelti ile kullanılmalıdır. Hata payı ±2’dir. En az 3 ölçüm yapılmalıdır.

5.8. Ölçümlerin doğru olup olmadığı belirlemek için; eğer yüksek aralıkta çalışılıyorsa 2000mOsm/kg olan çözelti ile kullanılmalıdır. Hata payı ±10’dur. En az 3 ölçüm yapılmalıdır.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları
BİYOGÜVENLİK KABİNİ

KULLANMA TALİMATI


1.AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan biyogüvenlik kabini cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi takılır.

5.2. Kabin camı kapatılır.

5.3. Açma/kapama düğmesi olan kırmızı düğmeye basılır.

5.4. 2-3 saniye beklenir.

5.5. Air flow tuşuna basılır.

5.6. Floresan tuşuna basılır.

5.7. Çalışma bittikten sonra kabin içi %70’lik etanol ile silinir.

5.8. Floresans ve air flow tuşu kapatılır.

5.9. Kabin camı kapatılır.

Açma/kapama düğmesi olan kırmızı düğmeye basılır ve cihaz kapatılır.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları
ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

KULLANMA TALİMATI


1.AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan çalkalamalı inkübatör cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR
Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.2. Sıcaklık ayarlaması için MAIN tuşuna iki kez basılır.

5.3. SET/START/STOP tuşu yardımıyla sıcaklık ayarlanır. SET/START/STOP tuşuna tekrar basıp sıcaklık sabitlenir.

5.4. Çalkalama kısmı için START/STOP tuşuna basılır.

5.5. MODE tuşuna basılır.

5.6. OK tuşları yardımıyla istenilen sönme hızı ayarlanır.

5.7. İnkübasyondan sonra SET/START/STOP tuşuna basılır.

5.8. Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları
İKLİMLENDİRME KABİNİ

KULLANMA TALİMATI


1.AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan çalkalamalı iklimlendirme kabini cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR
Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.2. Su seviyesi kontrol edilerek su eklenir.

5.3. Stop düğmesi ışığı yanana kadar basılı tutulur.

5.4. F1 tuşuna basılarak cihazın verdiği komutlar takip edilir.

5.5. Sol alttaki ok işaretiyle değiştirmek istenilen parametrenin üzerine gelinir.

5.6. Aşağı yukarı ok işaretleriyle parametreler değiştirilir.

5.7. Sağ alttaki ok yardımıyla onaylama yapılır..

5.8. Tüm veriler girildikten sonra start düğmesinin ışığı yanana kadar basılı tutulur.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev