Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa4/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

Hielscher ULTRASOUND CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Hielscher ultrasound cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Hielscher ultrasound Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Selma KAYACAN sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Power on tuşu ile cihaz açılır.

 • Dokunmatik ekrandan frekans ve güç ayarlanır.

 • Ürün hazneye yerleştirilir.

 • On-Off tuşu ile çalıştırılır.

 • “Power” ile tekrar cihaz kapatılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WiseTis HOMOJENİZATÖR CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın WiseTis homojenizatör Cihazı’nın kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan WiseTis homojenizatör Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Selma KAYACAN sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Kontrol ünitesindeki On/Off tuşuna basılır.

 • Örnek yerleştirilir.

 • Rpm ayarlanır.

 • Tuşa basılarak cihaz çalıştırılır.

 • İşlem bittikten sonra cihaz On/Off tuşu ile kapatılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın temizliği için işlemden sonra cihaz saf su ile çalıştırılır. Temizlenir ve kurulanır.

 • Cihaz örnek olmadan çalıştırılmaz.

 • Cihaz 1300 rpm’den fazla çalıştırılmamalıdır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

Memmert İNKÜBATÖR KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Memmert İNKÜBATÖR cihazının kullanımı, bakımı ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği Bölümünde bulunan VELP marka UDK 132 Yarı Otomatik Buhar Distilasyonu Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği’nde Laboratuvar Sorumlusu ve Laboratuvar Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın On/Off tuşuna basılır.

 • Dokunmatik ekrandan sıcaklık seçilir.

 • İstenilen sıcaklık tuş sağa veya sola çevrilerek ayarlandıktan sonra tuşa basılarak set edilir.

 • İnkübasyondan sonra cihaz kapatılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

DAIHAN WISD İNKÜBATÖR KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan inkübatör cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarınıda bulunan inkübatör cihazının kullanımı kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

 • Temp. tuşuna basılır.

 • Sol köşedeki yuvarlak tuş çevrilerek istenilen sıcaklık ayarlanır.

 • Start tuşuna basılır.

 • İnkübatöre koyulacak malzemeler alt ve üst raflara inkübatör içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

 • İnkübatör üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • İnkübatör kapağı gereksiz açılmamalıdır.

 • İnkübasyondan sonra stop tuşuna basılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

 • İnkübatör termometrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.


Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

MEMMERT UF110 ETÜV KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan etüv cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Dokunmatik ekrandan sıcaklık seçilir.

 • İstenilen sıcaklık tuş sağa veya sola çevrilerek ayarlandıktan sonra tuşa basılarak set edilir.

 • İnkübasyondan sonra cihaz kapatılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

 • Etüv termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.


Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

TEKSTÜR CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat tekstür cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği laboratuvarlarında bulunan Tekstür Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

Kullanılacak prob takılır

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Bilgisayar massaüstünden Texture Exponent 32 programı açılır.

 • TA Settings’ten parametreler girilir.

 • Test Configuration’dan dosyanın kaydedileceği yer, örneğin ismi ve diğer parametreler girilir.

 • Numune cihazdaki numune bölmesinin ortasına konur.

 • Run a test veya Quick Test Run sekmeleriyle analiz başlatılır.

 • Analiz bittikten sonra Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

MALVERN ZSP ZETA SIZER CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan Zeta Sizer cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi prize takılır.

 • Cihazın arkasında bulanan açma/kapama düğmesinden cihaz açılır ve analize başlamadan önce 30 dakika beklenerek cihazın ısınması sağlanır.

 • Bilgisayardan Zetasizer software kısmı açılır ve cihazla otomatik bağlantı sağlanır.

 • Sırasıyla “Measure” ve “Manuel” butonlarına basılarak analiz metodu oluşturulur.

 • Partikül boyutu ölçümü için “size”, zeta potansiyel ölçümü için ise “zeta” seçilir.

 • Analiz materyaline uygun küvet seçilir.

 • Cihaz üzerindeki yuvarlak butona basılarak örnek haznesi açılır, kapak üzerinde belirtilen seviyeye kadar örnek küvete dodurulur ve küvetteki işarete göre uygun doğrultuda cihaza yerleştirilir.

 • “Start” tuşuna basılarak analiz gerçekleştirilir ve sonuçlar değerlendirilir.

 • Analiz bittikten sonra software ve cihaz kapatılarak fişler çekilir..


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ANTON PAAR REOMETRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Anton Paar marka reometre cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Anton Paar marka reometre cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Su banyosu, kompresör, cihaz ve bilgisayarın fişleri takılır.

 • Su banyosu, kompresör ve cihaz “on” düğmelerine basılarak açılır.

 • Kompresörde yeterli basıncın oluşması sağlanır.

 • Bilgisayardan software açılır ve programdan “initialize” butonundan cihaz kalibre edilir.

 • “Set zero gap” butonuna basılır.

 • Ölçüm için gerekli parametreler ayarlanır. Örnek hazneye yerleştirilir ve sıcaklık dengesi için beklenir.

 • Her ölçüm sonrası hazne ve prob saf su ile temizlenir.

 • Analiz sonrasında önce prob çıkarılır ve sonra cihaz ve software kapatılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

HOLMARC ELECTROSPINNING CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Holmarc marka electrospinning cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Electrospinning Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Örnek şırıngaya doldurulur ve şırınga, pompaya sağlam bir şekilde yerleştirilir.

 • Yüksek voltaj güç kaynağının pozitif terminali şırınga iğnesine, negatif terminali örneğin toplanacağı hedefe takılır.

 • Cihaza bağlı bilgisayardan software açılır ve programdan proses parametreleri ayarlanır.

 • Kabin kapıları kapatılır ve güç düğmeleri açılır.

 • Yüksel voltaj güç kaynağının butonundan voltaj ayarlanır ve proses başlatılır.

 • İşlem sonrası softwareden program durdurulur ve güç kaynağı butonu yavaşça çevrilerek minimum düzeye getirilip kapatılır.

 • Cihazın fişi çekilir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

VELP AREX MANYETİK KARIŞTIRICI CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı manyetik karıştırıcı cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan manyetik karıştırıcı cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev