Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa3/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Çeker ocak kabini Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

 • Havalandırma açılır.

 • Maşa ve eldiven yardımıyla numuneler yerleştirilir.

 • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

 • Çalışma sonunda cihaz temizlenir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SPEKTROFOTOMETRE KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Spektrofotometre cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Spektrofotometre Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazda bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

 • İstenen opsiyonlar ayarlanır.

 • Kör numune ile sıfırlama işlemi yapılır.

 • Numuneler uygun şekilde yerleştirilerek ölçüm yapılır.

 • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

 • Çalışma sonunda cihaz temizlenir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

DONDURARAK KURUTUCU KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Dondurarak Kurutucu cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Dondurarak Kurutucu Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazda bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

 • İstenen sıcaklık-basınç-süre gibi opsiyonlar ayarlanır.

 • Numuneler dondurulmuş vaziyette yerleştirilir.

 • Süre sonunda numuneler dikkatle cihazdan alınır.

 • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

 • Çalışma sonunda cihaz temizlenir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

OKSİTEST CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Oksitest cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Oksitest Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazda bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

 • İstenen sıcaklık-hava akımı-süre gibi opsiyonlar ayarlanır.

 • Numuneler cihaza yerleştirilir.

 • Süre sonunda numuneler cihazdan alınır.

 • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

 • Çalışma sonunda cihaz temizlenir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

DONDURMA YAPMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Dondurma yapma cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Dondurma yapma Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazda bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

 • İstenen opsiyonlar ayarlanır.

 • Numuneler cihaza yerleştirilir.

 • Süre sonunda numuneler cihazdan alınır.

 • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

 • Çalışma sonunda cihaz temizlenir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

Wisd VAKUMLU ETÜV

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Wisd Vakumlu Etüv’ün kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Wisd Vakumlu Etüv Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Selma KAYACAN sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz açılır.

 • SET/START/STOP düğmesi ile istenilen sıcaklık/süre ayarlanır.

 • Numune yerleştirilir.

 • Vakum pompasının fişi takılır.

 • Valf close konumuna getirilir.

 • İşlem bittikten sonra vakum pompasının fişi çekilir.

 • Valf yavaşça open yönüne çevrilir. Basınç değişimi göstergeden takip edilir.

 • İbre 0 MPa gösterdiğinde numune alınır.

 • Cihaz kapatılır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

Thermo Scientific pH Metre

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Thermo Scientific pH metre cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Thermo Scientific pH metre cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Selma KAYACAN sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Cihaz “ON/OFF” düğmesinden açılır.

 • pH metre elektrodu solüsyonundan çıkarılır.

 • Elektrod örneğe daldırılır.

 • pH değeri ekrandan okunur.

 • Elektrod tekrar solüsyona batırılır ve cihaz kapatılır.

5.2. Bakım

 • Elektrod kullanım öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

 • Elektrodun solüsyonu kontrol edilmeli, bitmişse yenilenmelidir.

 • Elektrodun açıkta bırakılmamalıdır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

Wisd ULTRASONİK SU BANYOSU

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Wisd ultrasonik su banyosu cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Wisd ultrasonik su banyosu cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Selma KAYACAN sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • MAIN tuşu ile cihaz açılır.

 • Mode tuşundan tem. set ekranına gelinir. Sıcaklık ayarlanır.

 • Tekrar mode tuşu ile time set ekranına gelinir. Süre ayarlanır.

 • Ultrasound start/stop düğmesi ile çalıştırılır.

 • Cihaz işlem bittikten sonra MAIN tuşu ile kapatılır.

5.2. Bakım

 • Cihaz susuz çalıştırılmamalıdır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

UV-C CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı UV-C cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan UV-C cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Selma KAYACAN sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Giriş (input) şalteri yukarı kaldırılır.

 • Regülatörün giriş kısmında bulunan reset tuşuna basılır, ışık söner.

 • Cihazın üzerinde bulunan Power on tuşu geri çekilerek cihaz açılır.

 • Cihazın yan tarafına bağlı olan hortum numuneye yerleştirilir.

 • Gelen ekranda sırasıyla Main Menu, Maintenance Menu ve Maintenance seçilir.

 • Çıkan ekranda lamba ve pompa ayarı yapıldıktan sonra cihaz çalışmaya başlar.

 • İşlem bittikten sonra Power on tuşu geri itilir, şalter kapatılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

Shimadzu HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Shimadzu marka hassas terazi cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Shimadzu marka Hassas Terazi’nin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Selma KAYACAN sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına, üzerinde herhangi toz partikülü bulundurmamasına dikkat edilmelidir. Titreşimden uzak bir yerde olmasına özen göstermelidir.

 • Terazinin arkasındaki su terazi ayarı kontrol edilir, eğer gerekiyorsa hava kabarcığı ortada olacak şekilde terazinin vidalı ayar ayakları ile yapılır.

 • Cihazın tüm kapıları kapatılır ve panel üzerindeki “ON/OFF” tuşuna basılır. Cihaz kendi kendini sıfırlayacaktır.

 • Ekranda 0.0000 değeri görülecektir. Bu değer görülmezse ”TARE” tuşuna basılır.

 • Tartımı alınacak madde terazinin üzerine yerleştirilir ve tekrar kapıları kapatılır.

 • Net ağırlık ekranda görünecektir.

 • Darasını alınması gereken durumda önce ”TARE” tuşuna basıp sonra net ağırlık ölçümü dikkate alınmalıdır.

 • İşlem bittiğinde “OFF” tuşuna basılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bezle ile alınır. İnatçı lekeler alkollü bir bezle silinmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

Brookfield VİSKOZİMETRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Brookfield viskozimetre cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Brookfield viskozimetre cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Selma KAYACAN sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın arka tarafında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

 • Uygun prob seçilerek takılır.

 • Gelen Auto zero ekranında Next’e basılır.

 • Ekranda sıcaklık, tork, süre ayarlaması yapılır.

 • Hazneye 16ml sıvı numune konur.

 • Ekranda Run’a basılır.

 • İşlem bittikten sonra cihaz açma/kapama tuşu ile kapatılır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev