Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa10/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SHIMADZU MARKA TERAZİ

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı SHIMADZU MARKA TERAZİ cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan SHIMADZU MARKA TERAZİ Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz break tuşundan açılır

 • Terazinin denge ayarı yapılır.

 • O/T tuşu ile sıfırlama yapılr.

 • Tartımı yapılacak kabın darası alındıktan sonra tartma işlemi gerçekleştirilir.

 • Tartım yapıldıktan sonra fırça araclığıyla tartı temizlenir. Break tuşundan kapatılıp fişi çekilir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WİSEBATH MARKA SU BANYOSU

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı WİSEBATH MARKA SU BANYOSU cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan WİSEBATH MARKA SU BANYOSU Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaza yeterli miktarda saf su ilave edilir.

 • Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

 • Set tuşunan basılarak sıcaklık, süre vb ayarlar mavi tuş yardımıyla ayarlanıp, mavi butonun üstüne basılarak sabitlenir. Heating tuşunun yandığından emin olduğumuzda su banyosu ısınmaya başlayacaktır.

 • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

 • Cihazın içindeki suyun kirlenme durumuna bağlı olarak belirli periyodlarda suyun dökülüp yenilenmesi gerekir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

İNKÜBATÖR KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan inkübatör cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarınıda bulunan inkübatör cihazının kullanımı kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

 • Temp. tuşuna basılır.

 • Yukarı aşağı ok tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.

 • Kare amblemi olan tuşa basılır.

 • Start tuşuna basılır.

 • İnkübatöre koyulacak malzemeler alt ve üst raflara inkübatör içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

 • İnkübatör üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • İnkübatör kapağı gereksiz açılmamalıdır.

 • İnkübasyondan sonra stop tuşuna basılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

 • İnkübatör termometrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.


Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BİYOGÜVENLİK KABİNİ

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Biyogüvenlik Kabininin kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Biyogüvenlik Kabininin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi takılır.

 • Kabin camı kapatılır.

 • Açma/kapama düğmesi olan kırmızı düğmeye basılır.

 • 2-3 saniye beklenir.

 • Air flow tuşuna basılır.

 • Floresan tuşuna basılır.

 • Çalışma bittikten sonra kabin içi %70’lik etanol ile silinir.

 • Floresans ve air flow tuşu kapatılır.

 • Kabin camı kapatılır.

 • Açma/kapama düğmesi olan kırmızı düğmeye basılır ve cihaz kapatılır.

5.2.Bakım

 • Çalışma başlangıcında ve bitişinde kabinin içi alkolle temizlenmelidir. Gerektiği durumlarda UV açılarak steril edilmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SU BANYOSU

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı SU BANYOSU cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan SU BANYOSU Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaza yeterli miktarda saf su ilave edilir.

 • Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

 • Set tuşuna basılarak sıcaklık ayarları yapılır ve su sıcaklığının set edilen değere ulaşması beklenir.

 • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

 • Cihazın içindeki suyun kirlenme durumuna bağlı olarak belirli periyodlarda suyun dökülüp yenilenmesi gerekir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

HASSAS TERAZİ

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı HASSAS TERAZİ cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan HASSAS TERAZİ Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın bulunduğu yerin titreşimden uzak olmasına dikkat edilmelidir.

 • Cihazın kullanmadan önce temiz olmasına dikkat edilmelidir.

 • Cihazın düz durup durmadığı cihaza entegre su terazisi ile kontrol edilmelidir. Cihaz düz durmuyorsa altta bulunan ayarlı vidalar ile dengeye getirilmelidir.

 • Cihaz “ON/OFF” tuşuna basılarak açılır.

 • Tartımda kullanılacak kap cihaza konularak “TARE” tuşuna basılır.

 • Daha sonra 0.000 değeri görüldükten sonra tartılacak nümune kaba konularak tartım işlemi gerçekleştirilir.

 • Cihaz kullanımı bittikten sonra “ON/OFF” tuşundan kapatılır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ULTRA SAF SU CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı ULTRA SAF SU cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan ULTRA SAF SU Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz fişi pirize takılır.

 • Cihazın su bağlantıları kontrol edilir.

 • Cihaz günlük ihtiyaçları karşılayabilmesi için sürekli açık bulunmalıdır.

 • 18 mΩ değeri görüldükten sonra boşaltma butonu ile gerekli miktarda saf su alınır.

 • Cihaz belirtilen değere ulaşmıyorsa filtreleri değiştirilir.

 • Cihaz kapatılacak ise fişi çekilir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ATOMİK ABSORPSİYON CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı ATOMİK ABSORPSİYON cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan ATOMİK ABSORPSİYON Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz açılır.

 • Cihaza bağlı tüpler açılır.

 • Metod oluşturma kısmından sıcaklık/süre ayarları yapılarak cihazın hazır hale gelmesi beklenir.

 • Nümune cihaza yüklenir.

 • Analiz bittikten sonra cihazın soğuması beklenir.

 • Gazlar ve cihaz kapatılır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

MİKRODALGA CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı MİKRODALGA cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan MİKRODALGA Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı çalıştırmadan kaplara örnek konulur ve kapların kapakları dikkatlice kapatılır.

 • Cihaz açılır.

 • Metod oluşturma kısmından sıcaklık/süre ayarları yapılarak cihazın hazır hale gelmesi beklenir.

 • Nümuneler cihaza konulur.

 • İlgili kaba elektrot bağlanır.

 • Yakma işlemi tamamlandıktan sonra cihaz kapatılır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

RANSİMAT CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı RANSİMAT cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan RANSİMAT Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz, sağ tarafta bulunan “ON/OFF” tuşu ile açılır.

 • İstenilen sıcaklık ayarı yapılarak cihazın sıcaklığının o düzeye ulaşması beklenir.

 • Cihaz istenilen sıcaklığa ulaştıktan sonra örnekler, ilgili yere koyularak hava bağlantısı yapılır.

 • Analiz tamamlandıktan sonra cihazın soğuması beklenir.

 • Nümune konulan kısımlara yabancı maddeler düşmemesi için kapakları kapatılır.

 • Cihaz “ON/OFF” tuşu ile kapatılır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Suna ÖZTOPRAK

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ

(Doküman No: TL-271; Revizyon Tarihi: 23.02.2017; Revizyon No:00) Sayfa: /
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev