Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa1/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

FARİNOGRAF KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Brabender marka Farinograf cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Farinograf Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Su banyosu ve cihaz yaklaşık 1 saaat önceden açılır.

 • Masaüstünden Farinograf 5’e tıklanır.

 • Üst menüden kalibrasyon ikonuna tıklanır.

 • Bilgisayar komutları takip edilir.

 • İşlem bitince kalibrasyon başarılı uyarısı verir.

 • Üst menüden ‘new’ ikonuna tıklanır. Örnek ile ilgili gerekli kısımlar doldurulur.

 • Tamam denilir ve cihazın start düğmesine basılarak analize başlanılır.

 • Bilgisayar komutları takip edilir.

 • ‘Fill in the water’ denildiğinde un haznesine un tartılır ve ‘start dosing’ denir.

 • ‘End of the test’ uyarısı geldiği zaman ‘tamam’ denir.

 • Cihaz kapatılır.

 • Kullanılan malzemeler temizlenerek yerlerine kaldırılır.

Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

EKSTENSOGRAF

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Brabender marka ekstensograf cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Brabender marka ekstensograf cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Su banyosu ve cihaz yaklaşık 1 saat önceden açılır.

 • Farinograftan alınan hamur 150 gramlık 3 parçaya alınır.

 • Parçaların herbiri yoğrulur ve şekil verilir. Sonrasında hazneye yerleştirilir.45,90 ve 135 dk olacak şekilde süre tutulur.

 • Masaüstünden Ekstensograf’a tıklanır.

 • Analiz bilgileri girilir. Tamam denir.

 • Açılan sayfaya analizin adı yazılarak SAVE denir.

 • Sample list penceresi açılmış olacaktır. Analiz seçilir.

 • Süresi dolan örnek çıkarılır. Sağ taraftaki kancalı yere yerleştirilir.

 • Sample list penceresindeki üst menüden ‘Start measurement’tıklanır.

 • Bilgisayarın komutları takip edilir.

 • Eksentsograf cihazının soldan 3.düğmesinden start’a basılır.

5.2. Bakım

 • Her kullanımdan sonra ıslak bir bezle silinmeli ve bir sonraki kullanım için kurumaya bırakılmalıdır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

İKLİMLENDİRME KABİNİ KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Nüve marka iklimlendirme kabini cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Electro.mag M 6040 P Etüv Cihazı’nın kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz açılır.

 • Set tuşuna basılır

 • Komutlar takip edilerek istenen koşullarda (sıcaklık, nem, süre vb.) ayarlanması yapılır.

 • Nem kullanılacaksa cihazın sol tarafında bulunan hazneye saf su doldurulur

 • İşlem bitince stop tuşuna basılır

 • Cihaz kapatılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

EKMEK FIRINI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı ekmek fırını cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan ekmek fırının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

Cihaz açılır

Üzerinde bulunan ikonlar vasıtasıyla istenilen koşullara (sıcaklık ve süre) ayarlanır

İstenilen sıcaklığa geldikten sonra ürünler yerleştirilir

Buhar verilmek istenirse buhar ikonuna basılarak verilir

İşlem bitince cihaz kapatılır. Soğutma işlemi için kapağı kapalı tutulmalıdır

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

YOĞURUCU KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı marka hamur yoğurma makinasının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde yoğurucunun kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına dikkat edilmelidir.

 • Yoğurma için işleme uygun aparat şeçilmelidir ve bu aparat yerine dikkatli bir şekilde takılmalıdır.

 • Cihazın sol tarafında bulunan kol aşağı çekilir.

 • Yoğurucu haznesine formülasyona göre bileşenler tartılır.

 • Cihazın sağ tarafında bulunan kol yukarı çekilir.

 • Kafesi kapatılır.

 • İstenilen dönme hızına ayarlanır ve Start tuşuna basılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bezle ile alınır. 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ETÜV KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan Etüv cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında bulunan Etüv cihazının kullanımı kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

 • Ayar tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.

 • Etüve koyulacak malzemeler alt ve üst raflara Etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

 • Etüv üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.

 • Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

 • Etüv termometrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.


Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

İNKÜBATÖR KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimat üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünde bulunan inkübatör cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

 • Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

 • Temp. tuşuna basılır.

 • Yukarı aşağı ok tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.

 • Kare amblemi olan tuşa basılır.

 • Start tuşuna basılır.

 • Koyulacak malzemeler alt ve üst raflara etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

 • Etüvün üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.

 • İnkübasyondan sonra stop tuşuna basılır.

 • Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

 • Etüv termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.

Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

GERBER SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Gerber Santrifüj cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği laboratuvarlarında bulunan Gerber Santrifüj Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazın fişi takılır.

 • Numune dengeli şekilde cihaza yerleştirilir.

 • Kapağı kapatılır. Süre ve program ayarlanılır.

 • Cihaz açılır ve numune çıkarılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SAF SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Saf su cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Saf su cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Açma/kapama tuşundan cihaz açılır.

 • Su giriş-çıkışı kontrol edilir.

 • Musluktan su alınır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

PÜSKÜRTMELİ KURUTUCU CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Püskürtmeli Kurutucu cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Gıda Mühendisliği’nde bulunan Püskürtmeli Kurutucu Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • Cihazın malzemeleri dikkatle monte edilir.

 • Cihazda bulunan ON/OFF tuşuna basılarak açılır.

 • Kompresörün bağlantıları kontrol edilir.

 • Kompresör musluğu dikkatlice az miktarda açılarak hava basıncı istenen seviyeye yavaş yavaş yükseltilir.

 • Cihaz çalışılmak istenen sıcaklığa ayarlanır ve beklenir.

 • İstenen sıcaklığa ulaşıldığında Hava sirkülasyonu %100 olacak şekilde ayarlanır.

 • Numune verilmeden önce sistemden temizlik amacıyla sıcak su geçirilir.

 • Pompa hızı istenen düzeye ayarlanır.

 • Numune sisteme gönderilir, tıkanmaya karşı cihaz sürekli kontrol edilir.

 • Kurutma işlemi sonunda cihaz demonte edilerek sıcak su ile temizlenir, kurumaya bırakılır.

 • Cihazda bulunan ON/OFF tuşuna basılarak kapatılır.

 • Kompresör kapatılır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev