Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa9/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

8.Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı


Genel Bilgiler

SAE kapsamında tasarruf edilmiş olan iş ve deneyimin tam anlamıyla bilincinde olabilmek için, önceki bütün uyumlaştırılmış SAE madde sınıflandırmaları uyumlaştırılmış SEA sınıflandırmalarına aktarılmıştır.

SEA Ek 6 tablo 3.1 hazırlanırken, SAE kriterlerine uygun sınıflandırma bazen SEA kriterlerine uygun bir sınıflandırmaya tam olarak karşılık gelmemiştir, özellikle fiziksel zararlılıklar, akut toksisite ve BHOT tekrarlı maruz kalma konusunda. Fiziksel tehlikeler için tabloda gösterilen “çevrimler” mevcut verilerin yeniden değerlendirilmesine dayandırılmıştır. İlgili sağlık zararlılıkları için maddelere minimum bir SEA sınıflandırılması verilmiştir. İmalatçılar veya ithalatçılar bu sınıflandırmayı uygulamalıdır ancak daha uygun olduğunu gösteren daha fazla bilgi sahibi olmaları durumu için daha ciddi bir zararlılık kategorisinde sınıflandırmalılardır. Minimum sınıflandırmaların uygulanması harici durumlar SEA Ek 6 madde 1.2.1’de düzenlenmiştir.

Gelecekte, Bakanlık daha fazla uyumlaştırılmış sınıflandırma konusunda karar verdiği zaman Tablo 3.1 güncellenecektir.

Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı

Aşağıda Şekil 8.1’de SEA uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı konusunda bir rehber bulacaksınız. SEA Ek 6 Tablo 3.1’de bir kategori için minimum sınıflandırmanın * referansıyla gösterildiğine dikkat ediniz.

Özel Konsantrasyon Sınır Değerleri (ÖKSD’leri)

SEA Ek 1’de tanımlanan jenerik konsantrasyon sınır değerlerinden daha az veya daha çok olanlar SEA Ek 6’nın 3. Bölümdeki tablolarda verilmiştir. Bu, daha önce SAE kapsamında belirlenen ÖKSD’lerin çoğunu da içerir. Sucul ortam için uyumlaştırılmış sınıflandırması olan maddelere diğer zararlılık sınıfları için bir ÖKSD setine eşdeğer olan bir M-katsayısı (çarpım faktörü-M faktörü) verilmiş olabilir. M-faktörleri ve ÖKSD’leri Ek 6 Tablo 3.1’de aynı sütunda gösterilmiştir. Bu sütunda bir asteriks (*) görüldüğünde SAE Ek 1’den SEA Ek 6’ya ilgili bir konsantrasyon sınır değeri aktarılamamıştır, örneğin, SEA kapsamında minimum sınıflandırma durumları için. Yine, akut toksisite ve BHOT, tekrarlı maruz kalma için sınıflandırmalar özellikle etkilenmiş olabilir.

Bir karışımda madde kullanıyorsanız, karışımınızı sınıflandırırken, o maddenin kaydı için bütün ÖKSD’leri ve/veya verilen M-faktörlerini dikkate almanız gereklidir. Sucul ortam, akut kategori 1 veya kronik kategori 1 için zararlı olarak sınıflandırılan maddeler için Ek 6’nın 3. bölümde M-faktörü verilmediği durumlarda, bir M-faktörü oluşturabilirsiniz. Toplama metodu kullanılarak maddeyi içeren bir karışım sınıflandırıldığında bu M faktörü kullanılır.

SAE Ek 1’in aksine SEA Ek 6 Tablo 3.2 artık jenerik konsantrasyon sınır değerlerini içermemektedir. Bunlar okunabilirliği geliştirmek ve SAE ile tutarlılığı artırmak için çıkarılmışlardır. SEA’nın yürürlüğe girmesiyle Tablo 3.2 uygulanabilir olacaktır.

SEA Ek 6 Tablo 3.1’in Notlar sütununda bulunan özel talimatların etkilerini de tamamıyla dikkate aldığınızdan emin olmanız gerekir. Bu Notlar nihai sınıflandırmayı uyarlayabilir, çünkü:


  • madde (asitler, bazlar, ve benzeri) farklı konsantrasyonlarda sulu çözelti olarak piyasaya sürülmektedir;

  • maruz kalma şekli veya etkilerin doğası zararlılık sınıflandırmasının farklılaşmasına yol açar;

  • madde, sınıflandırmada işaret edilen fiziksel zararlılıkları içermeyen bir biçimde pazarlanır;

  • madde, sınıflandırmayı etkileyebilecek bir kararlaştırıcı veya inhibitöre sahiptir;

  • yağ ve kömürden elde edilen belirli karmaşık maddeler için, madde belirtilen seviyeden daha az özel belirleyici madde içerir; veya

  • madde sadece bazı zararlılık özellikleri için sınıflandırılmıştır.
Şekil 8.1: Uyumlaştırılmış sınıflandırmaları kullanırken dikkate alınacak hususlar


Notlar sütunundaki Notlar madde girdisi için verilmiş mi?

Ek 6 Tablo 3.1’de uyumlaştırılmış bir sınıflandırma listelenmiştirZararlılık sınıfı için minimum sınıflandırmadan daha rafine olan sınıflandırmayı kullanınız*

hayır

hayır

Maddenin fiziksel durumu hakkında bilgi sahibi olarak ve Ek 7’deki çevrim tablosunu kullanarak minimum sınıflandırmadan daha rafine bir sınıflandırma elde edildi mi?

Zararlılık sınıfları için minimum sınıflandırmadan daha ciddi sınıflandırmalar yapabilecek veri veya bilginiz var mı?

Not: * Bir karışım içerisinde madde kullanıyorsanız, karışımınızı sınıflandırırken o madde için belirlenmiş ÖKSD ve/veya M-Faktörlerini dikkate almalısınız.

Uyumlaştırılmış sınıflandırmayı Ek 6 Tablo 3.1’de verildiği şekilde kullanınız*

hayır

hayır

evet

evet

evet

evet

Tehlike sınıfı için minimum sınıflandırmadan daha ciddi sınıflandırmayı kullanınız*

Zararlılık sınıfı için min. sınıflandırmayı kullanınız*

Bazı zararlılık sınıflarının minimum sınıflandırması var mı?

Uyumlaştırılmış sınıflandırmaya Notlarda verilen kuralları uygulayınız*
BaşlarkenZararlılık sınıflandırması


7. Sınıflandırmanın genel özellikleri

8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı

9. Çevrim tablolarının kullanımı

10. Bilgi kaynakları

11. SEA’da test yapmanın rolü

12. Maddelerin sınıflandırması

13. Karışımların sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı
BaşlarkenZararlılık sınıflandırması


7. Sınıflandırmanın genel özellikleri

8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı

9. Çevrim tablolarının kullanımı


10. Bilgi kaynakları


11. SEA’da test yapmanın rolü

12. Maddelerin sınıflandırması

13. Karışımların sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı
BaşlarkenZararlılık sınıflandırması


7. Sınıflandırmanın genel özellikleri

8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı

9. Çevrim tablolarının kullanımı


10. Bilgi kaynakları


11. SEA’da test yapmanın rolü

12. Maddelerin sınıflandırması

13. Karışımların sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatıBaşlarkenZararlılık sınıflandırması


7. Sınıflandırmanın genel özellikleri

8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı

9. Çevrim tablolarının kullanımı


10. Bilgi kaynakları


11. SEA’da test yapmanın rolü

12. Maddelerin sınıflandırması

13. Karışımların sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı
BaşlarkenZararlılık sınıflandırması


7. Sınıflandırmanın genel özellikleri

8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı

9. Çevrim tablolarının kullanımı


10. Bilgi kaynakları


11. SEA’da test yapmanın rolü

12. Maddelerin sınıflandırması

13. Karışımların sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı
BaşlarkenZararlılık sınıflandırmasıZararlılık iletişimi


14. Etiketleme

15. Etiketleme için öncelik kuralların uygulanması

16. Özel etiketleme ve ambalajlama durumları

17. Güvenlik Bilgi Formları

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev