Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa8/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

7.Sınıflandırmanın genel özellikleriSınıflandırma

Sınıflandırma yükümlülüğü SEA Yönetmeliği temel alınarak yapılmıştır:

  • SEA Yönetmeliği ile başlatılan sınıflandırma (SEA Madde 6(1)).

Piyasaya arz edilecek madde veya karışımların imalatçısı, ithalatçısı veya alt-kullanıcısı iseniz, bu madde veya karışımları piyasaya arz etmeden önce, imal edilen, ithal edilen veya piyasaya arz edilen tonajdan bağımsız olarak, sınıflandırmanız gereklidir. Bu yükümlülüğün belirli patlayıcı eşyaları da kapsadığına dikkat ediniz (SEA eK- 1’in 2.1. kısma bakınız)

Sınıflandırma için zararlılık sınıfları SEA ek- 1’in 2 ve 5. bölümlerde gösterilmiştir.

Lütfen şunları dikkate alınız:

  • SEA ek- 1’in 2.1 kısmında düzenlenen patlayıcı bir eşyanın tanımına uyan bir eşyanın üreticisi, bu eşyaları piyasaya arz etmeden önce SEA’ya uygun olarak sınıflandırmak, etiketlemek ve ambalajlamak yükümlülüğündedir (SEA Madde 6(1)(g));

  • bir dağıtıcı (perakende satıcı dâhil olmak üzere) SEA üçüncü bölüme uygun olarak elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırmasını tedarik zincirindeki başka bir aktörden devralabilir, örneğin, Güvenlik Bilgi Formundan (SEA Madde 6(1)(d)). Bununla birlikte, bir dağıtıcı bir madde veya karışımın bütün (yeniden) etiketleme ve (yeniden) ambalajlamasının SEA dördüncü ve beşinci bölüme uygun olduğunu garanti altına almak zorundadır (SEA Madde 6(1)(ç)); ve

  • bir alt-kullanıcı (karışımların formülünü yapan bir kişi veya madde veya karışımların yeniden ithalatını yapan bir kişi dâhil olmak üzere) SEA üçüncü bölüme uygun olarak elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırmasını, madde veya karışımın içeriğini değiştirmemek şartıyla, tedarik zincirindeki başka bir aktörden devralabilir, örneğin, Güvenlik Bilgi Formundan (SEA Madde 1(1)(e)). Ayrıca, bir alt-kullanıcı bir madde veya karışımın bütün (yeniden) etiketleme ve (yeniden) ambalajlamasının SEA dördüncü ve beşinci bölümlere uygun olduğunu garanti altına almak zorundadır (SEA Madde 6(1)(ç)).

SEA


SEA uyarınca bildirimi yapılan bütün maddelerin sınıflandırmaları Bakanlıkta oluşturulan bir sınıflandırma ve etiketleme envanterine dâhil edilecektir (SEA Madde 40). Envanter, sınıflandırmanın uyumlaştırılıp uyumlaştırılmadığını veya sınıflandırmanın iki veya daha fazla bildirim yapan arasında görüş birliği sonucu alınıp alınmadığını gösterecektir


Kendi kendine sınıflandırma ve uyumlaştırılmış sınıflandırma

SEA iki çeşit sınıflandırma için hükümler içerir: kendi kendine sınıflandırma ve uyumlaştırılmış sınıflandırma. Bu terimlere aşina değilseniz, “uyumlaştırılmış sınıflandırma” ve “kendi kendine sınıflandırma” aşağıda kısaca açıklanmıştır:

  • Kendi kendine sınıflandırma: bir maddenin veya karışımın, özel bir zararlılık sınıflandırması ve etiketlemesi için karar, o madde veya karışımın imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcısı veya uygun olduğu yerlerde sınıflandırma yükümlülüğü olan eşya üreticileri tarafından alınmasıdır, bu dokümanın 2. kısmında Tablo 2.5’e bakınız.

Kendi kendine sınıflandırma gerekliliği hem SAE hem de SEA kapsamında düzenlenmiştir. SEA uyarınca, madde imalatçıları, madde veya karışım ithalatçıları, patlayıcı eşya üreticileri veya ithalatçıları, formül yapan kişiler (karışım yapanlar) ve dağıtıcılar dâhil olmak üzere alt-kullanıcılar uyumlaştırılmış zararlılık sınıflandırması olmayan maddeleri, aşağıya bakınız, veya sadece seçilmiş zararlar için uyumlaştırılmış sınıflandırmanın olduğu durumlarda bu maddeler için kendi kendine sınıflandırma yapmaları gereklidir. Karışımlar daima alt-kullanıcılar veya karışım ithalatçıları tarafından kendi kendine sınıflandırılmalıdır.


  • Uyumlaştırılmış sınıflandırma: bir maddedeki özel bir zararlılık için sınıflandırma konusunda karar Bakanlık tarafından alınır ( bu rehber dokümanın 22. kısmına da bakınız). Maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırmaları SEA ek-6 Bölüm 3 Tablolarında verilmiştir.

Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesinin kullanımı zorunludur. Aynı maddenin bütün tedarikçileri tarafından uygulanması gerekir, yani, madde imalatçıları, madde veya karışım ithalatçıları, patlayıcı eşya üreticileri veya ithalatçıları, , formül yapan kişiler (karışım yapanlar) ve dağıtıcılar tarafından. SEA ek-6 Tablo 3.1’de maddeler SEA’ya uygun olarak sınıflandırılırken, Tablo 3.2 SAE kriterlerini temel alan orijinal sınıflandırmaları gösterir.

SAE kapsamında uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme genel olarak bütün tehlike kategorilerini kapsamaktadır. Gelecekte, sınıflandırmanın uyumlaştırılması, CMR özellikleri ve solunum hassaslaştırıcıları da içerecektir. Ayrıca, diğer özellikler için sınıflandırmanın uyumlaştırılması durum bazında gerçekleştirilecektir. Biyosidal ürünler hakkında Biyosidal Ürünler Yönetmeliği veya bitki koruma ürünleri hakkında Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen maddeler, normal olarak bütün zararlılıklar için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye tabi olur (SEA Madde 37(2)). Daha fazla bilgi için bu rehber dokümanın 22. kısmına ve 24. kısmına bakınız.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev