Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa7/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

6.SAE ve SEA – anahtar terimlerin karşılaştırılmasıSınıflandırma ve etiketleme için kullanılan terimler
SEA’da kullanılan terimlerin SAE’de kullanılan terimlere çok benzer ancak aynı olmadıklarını göreceksiniz. SEA’yı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için, Tablo 6.1 SAE’den anahtar terimleri ve yanında SEA karşılıklarını sunmaktadır ( bu rehberin Ek 2’sinde yer alan sözlüğe bakınız).
Tablo 6.1: Anahtar terimler - SAE terimlerinin SEA ile karşılaştırılması


Kullanılan Terimler


SAE


SEA


Karışım(lar)

Terim SAE’de kullanılmamıştır; SAE’de (SAE Madde 4) kullanılan “müstahzar” terimiyle aynıdır


Bu terim SAE kapsamındaki “müstahzar” ile aynı anlama gelmektedir;

Tanım: “İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi veya çözelti oluşturması” (SEA Madde 4(1)(t)).Müstahzar (lar)

Tanım: “En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözelti” (SAE Madde 4(1)(i))

Terim SEA’da kullanılmamıştır; SEA’da “karışımların” tanımıyla aynıdır


Zararlı

Terim SAE’de kullanılmamıştır

SEA Ek 1’de belirlenen fiziksel zararlar, sağlık zararları veya çevre zararlarıyla ilgili kriterleri karşılayan bir madde veya bir karışım zararlıdır (SEA Madde 5).


Tehlikeli


SAE’de düzenlenen tehlike kategorileri kriterlerini karşılayan madde veya karışımlar, (SAE Madde 2(1)(l))


Terim SEA’da kullanılmamıştır.


Tehlike kategorisi

Bir madde veya müstahzarın zararının (tehlikesinin) doğası


Terim SEA’da kullanılmamıştır


Zararlılık sınıfı / zararlılık kategorisi (SEA)

Terim SAE’de kullanılmamıştır


Bir fiziksel, sağlığa ilişkin veya çevresel zararın doğası / ciddiyeti (SEA Madde 4(1)(ıı) ve 4(1)(ii))Tehlike göstergesi/göstergeleri

Bir maddenin oluşturduğu zararın (tehlike) kısa açıklaması
Örneğin, “Patlayıcı” veya “Aşındırıcı”


SEA kapsamında eşdeğeri yoktur.


Tehlike Sembolü


Tehlikeli madde ve karışımların oluşturduğu tehlikenin simgesel gösterimi (SAE Ek 4)

Örneğin, bu sembol oksitleyici bir madde veya karışıma işaret eder
ox-l

Terim, SEA’da aynı anlamda kullanılmamıştır; onun yerine “zararlılık işareti” terimi kullanılmıştır. SEA kapsamında kullanılan zararlılık eşdeğerdir ancak her zaman aynı değildir
Örneğin, bu piktogram oksitleyici bir madde veya karışıma işaret eder.

table 6-1


Birçok SEA zararlılık işareti, SAE kapsamında belirli tehlike kategorileriyle ilgili sembollere benzer ancak aynı değildir.


Zararlılık İşareti

(“Tehlike Sembolü”ne bakınız)


Terim SAE’de kullanılmamıştır; yerine “tehlike sembolü” kullanılmıştır. SAE’de kullanılan tehlike sembollerine eşdeğer ancak her zaman aynı değildir


İlgili zararlılık konusunda özel bilgi aktarmak amacıyla bir sembol artı diğer grafiksel elemanlar, örneğin, bir çerçeve, arka plan modeli veya renk içeren bir grafiksel düzenleme (SEA Madde 4(1)(hh))


Uyarı kelimesi


SAE’de eşdeğeri yoktur


“Tehlike” veya “Dikkat” kelimeleri zararın ciddiyetini göstermek için kullanılmıştır (SEA Madde 4(1) (ff))


Risk ibaresi
(R ibaresi)


Yapısal tehlikelerin gösterimi (SAE Ek 5’de düzenlendiği gibi)
Örneğin, R38: Cildi tahriş eder

Terim SEA’da kullanılmamıştır; yerine, “zararlılık ifadesi” kullanılmıştır. SEA kapsamında zararlılık ifadeleriyle eşdeğer ancak her zaman aynı değil
Örneğin, H315: Cilt tahrişine yol açarZararlılık ifadesi

Terim SAE’de kullanılmamıştır; yerine, “risk ibaresi” kullanılmıştır. SAE kapsamında kullanılan risk ibareleriyle eşdeğer ancak her zaman aynı değildir (SAE Ek 5’de düzenlendiği gibi)
Örneğin, R38: Cildi tahriş eder


Zararlılık ifadeleri uygun olan yerlerde zararlılığın derecesini içererek, bir madde veya karışımın zararının doğasını tanımlar (SEA Madde 4(1)(ğğ))
Örneğin, H315: Cilt tahrişine yol açarGüvenlik ibaresi


(S ibaresi)

Maddenin güvenli kullanımıyla ilgili ifadeler (SAE Ek 6’da düzenlendiği gibi)

Örneğin, S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunTerim SEA’da kullanılmamıştır; yerine, “önlem ifadesi” kullanılmıştır. SEA kapsamında kullanılan önlem ifadeleriyle eşdeğer ancak her zaman aynı değil

Örneğin, P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.Önlem ifadesi


Terim DSD veya DPD’de kullanılmamıştır; yerine, “güvenlik ifadesi” kullanılmıştır. DSD kapsamında güvenlik ifadeleriyle eşdeğer ancak her zaman aynı değildir (DSD Madde 10)
Örneğin, S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.


Zararlı bir madde veya karışıma kullanımından dolayı maruz kalınması sonucu kötü etkileri en aza indirmek veya önlemek için önerilen önlem veya önlemlerin açıklaması (SEA Madde 4(1)(aa))

Örneğin, P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.


Tedarikçi


Terim SAE’de kullanılmamıştır


Bir maddeyi kendi halinde veya bir karışım içinde veya bir karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı, alt-kullanıcı veya dağıtıcı (SEA Madde 4(1)(dd)), ayrıca bu rehber dokümanın 2. kısmına bakınız


Madde(ler)


Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementler ve bunların bileşikleri (SAE Madde 4(1)(h))


Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementler ve bunların bileşikleri, (SEA Madde 4(1)(y))


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev