Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa5/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

4.SEA’ya geçişGiriş

SEA Yönetmeliği 11 Aralık 2013’de yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, SEA Yönetmeliğinin bütün hükümleri hemen zorunlu olmayacaktır: SEA Geçici Madde 1’de işaret edilen, zararlı madde ve karışımların sınıflandırması, tehlike iletişimi ve ambalajlamasını etkileyen iki hedef tarihi tanımlayan geçiş hükümleri vardır, şöyle ki 1 Haziran 2015 ve 1 Haziran 2016.

Yukarıda bahsi geçen tarihlerde yeni kuralların uygulanabilirliği aşağıda tanımlanmıştır; 1) SEA 11 Aralık 2013’de yürürlüğe girdi

11 Aralık 2013’den itibaren aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • 1 Haziran 2015’e kadar maddeler SAE’ye uygun olarak sınıflandırılmaya, etiketlenmeye ve ambalajlanmaya devam etmek zorundadır. Bununla birlikte, bu tarihten önce bir madde SEA’ya uygun olarak da sınıflandırılıp, etiketlenip ambalajlanabilir. Bu yapıldığında, SAE etiketleme ve ambalajlama hükümleri artık bu maddeye uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın SEA hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelir;

 • 1 Haziran 2016 tarihine kadar karışımlar SAE’ye uygun olarak sınıflandırılmaya, etiketlenmeye ve ambalajlanmaya devam etmek zorundadır. Bununla birlikte, bu tarihten önce bir karışım SEA’ya uygun olarak da sınıflandırılıp, etiketlenip ambalajlanabilir. Bu yapıldığında SAE etiketleme ve ambalajlama hükümleri artık bu karışıma uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın SEA hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelir;

 • 1 Haziran 2015 tarihine kadar bir maddenin SAE’ye uygun olarak sınıflandırmasının Güvenlik Bilgi Formunda yer alması zorunludur. Bu hem maddelerin kendileri için Güvenlik Bilgi Formlarına hem de bu maddeleri bulunduran karışımların Güvenlik Bilgi Formları için geçerlidir;

 • 1 Haziran 2016 tarihine kadar, bir karışımın güvenlik bilgi formunun ‘Zararlılık Tanımlanması’ başlığında sınıflandırma ve ‘Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi’ başlığında bileşim ile ilgili etiket bilgilerinin SAE’ye uygun olarak Güvenlik Bilgi Formunda yer alması zorunludur;

 • 1 Haziran 2016 tarihine kadar, eğer bir karışım SEA’ya uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmışsa, SEA sınıflandırması, SAE temel alınarak yapılan sınıflandırmayla birlikte Güvenlik Bilgi Formunda bulunmak zorundadır.

 • 11 Aralık 2013 tarihinden başlayarak, altıncı bölüm uygulanmaya başlar, böylece, imalatçılar, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemede değişikliğe neden olabilecek yeni bilgi sahibi olmaları durumunda (SEA Madde 38 (6), ayrıca rehber dokümanın 22. kısmına bakınız ), Bakanlığa uyumlaştırılmış sınıflandırma için teklifler sunabilirler (SEA Madde 38(2)).

2) 1 Haziran 2015: Maddelerin sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için SEA, SAE’nin yerine geçer

 • maddeler 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren SEA’ya uygun olarak sınıflandırılmak zorundadır;

 • 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren maddeler sadece SEA’ya uygun olarak etiketlenmek ve ambalajlanmak zorundadır, fakat hâlihazırda SAE’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmış ve 1 Haziran 2015’den önce piyasaya arz edilmiş (yani, “satışa sunulmuş olan”) maddelerin 1 Ocak 2017 itibarıyla yeniden etiketlenmeleri ve yeniden ambalajlanmaları gerekecektir;

 • 1 Haziran 2016 tarihine kadar karışımların SAE’ye uygun olarak sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına devam edilmesi zorunludur. Ancak, bir karışım bu tarihten önce de SEA’ya uygun olarak sınıflandırılabilir, etiketlenebilir ve ambalajlanabilir. Bu yapıldığında SAE etiketleme ve ambalajlama hükümleri artık bu karışıma uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın SEA hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelir;

 • 1 Haziran 2015 tarihine kadar bir maddenin SEA sınıflandırmasına ek olarak, SAE’ye uygun olarak sınıflandırmasının Güvenlik Bilgi Formunda yer alması zorunludur. Bu hem maddelerin kendileri için Güvenlik Bilgi Formlarına hem de bu maddeleri bulunduran karışımların Güvenlik Bilgi Formları için geçerlidir;

 • 1 Haziran 2016 tarihine kadar, bir karışımın SAE’ye uygun olarak sınıflandırmasının Güvenlik Bilgi Formunda sağlanması zorunludur;

 • 1 Haziran 2016 tarihine kadar, eğer bir karışım SEA’ya uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmışsa, SEA sınıflandırması, SAE temel alınarak yapılan sınıflandırmayla birlikte Güvenlik Bilgi Formunda bulunmak zorundadır.


3) 1 Haziran 2016: Karışımların sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için SEA, SAE’nin yerine geçer

1 Haziran 2016’dan itibaren aşağıdaki kurallar uygulanır:


 • maddeler sadece SEA’ya uygun olarak sınıflandırılmak zorundadır;

 • karışımlar sadece SEA’ya uygun olarak etiketlenmek ve ambalajlanmak zorundadır, fakat hâlihazırda SAE’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmış ve 1 Haziran 2016’dan önce piyasaya arz edilmiş (yani, “satışa sunulmuş olan”) karışımların 1 Haziran 2018 itibarıyla yeniden etiketlenmeleri ve yeniden ambalajlanmaları gerekecektir; ve

 • SEA’ya uygun madde ve karışım sınıflandırmalarının Güvenlik Bilgi Formunda sağlanması zorunludur.

Şekil 4.1: SEA ve KKDİK için zaman çizelgesiYıllar

2013

Aralık

2014 Haziran

2015 Haziran

2016 Haziran

2017 Ocak

2018

Haziran

SEA Zaman Çizelgesi

SEA yürürlüğe girdi

Bildirim yükümlülüğü

Maddeler için SEA uygulama yükümlülüğü

Karışımlar için SEA uygulama yükümlülüğü

Belirli Maddeler* için yeniden etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü

Belirli karışımlar* için yeniden etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü


* 1 Haziran 2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen maddeler

** 1 Haziran 2016 tarihinden önce piyasaya arz edilen karışımlarBaşlarken1. Giriş


2. SEA uyarınca roller ve yükümlülükler

3. SEA için hazırlanma

4. SEA’ya geçiş


5. SAE ile benzerlikler ve farklılıklar

6. SAE ve SEA – anahtar terimlerin karşılaştırılması

Zararlılık sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı
Başlarken1. Giriş


2. SEA uyarınca roller ve yükümlülükler

3. SEA için hazırlanma

4. SEA’ya geçiş


5. SAE ile benzerlikler ve farklılıklar

6. SAE ve SEA – anahtar terimlerin karşılaştırılması

Zararlılık sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatıBaşlarken6. Zararlılık sınıflandırması


7. Sınıflandırmanın genel özellikleri

8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı

9. Çevrim tablolarının kullanımı

10. Bilgi kaynakları

11. SEA’da test yapmanın rolü

12. Maddelerin sınıflandırması

13. Karışımların sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı
BaşlarkenZararlılık sınıflandırması


7. Sınıflandırmanın genel özellikleri

8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı

9. Çevrim tablolarının kullanımı

10. Bilgi kaynakları

11. SEA’da test yapmanın rolü

12. Maddelerin sınıflandırması

13. Karışımların sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev