Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa4/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3.SEA için hazırlanmaNereden başlamalı?
İlk adımınız SEA ve SEA’nın ticari faaliyetiniz için etkileri konusunda farkındalık kazanmaktır.

Dolayısıyla aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • kullandığınız madde ve karışımlar (karışımlarda bulunan maddeler dâhil olmak üzere) ve eşyalarda bulunan maddeler, tedarikçilerinizin kimler oldukları, müşterilerinizin kimler oldukları ve bunları nasıl kullandıkları konusunda bir envanter geliştirmek.

 • kurumunuzda uygun teknik personelin eğitim ihtiyacını değerlendirmek;

 • İlgili Kuruluş ve Bakanlığın internet sitelerini yönetmelikler ve ilgili rehberlik konularındaki gelişmeler hakkında güncel kalmak için izlemek;

 • meslek odalarınızdan size nasıl yardım sunabilecekleri konusunda tavsiyeleri araştırmak.


Ne yapmanız gerekmektedir?

İmalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcı olarak hâlihazırda SAE’ye uygun olarak sınıflandırılmış olabilecek madde ve karışımlarınızı SEA kriterlerine göre sınıflandırmanız ve etiketlerini, Güvenlik Bilgi Formu ve bazı durumlarda ambalajlarını da değiştirmeniz gerekecektir (SEA Madde 6). Bu değişimler için zaman çizelgeleri bu rehber dokümanının 4. kısmında listelenmiştir.

Sınıflandırmayla bağlantılı olarak, SEA Ek 7’de verilen çevrim tablolarını, geçerli SAE sınıflandırmalarına yakından cevap veren veya minimum SEA sınıflandırmalarına çevirme şeklinde hangi ölçüde kullanmak istediğinize karar vermeniz de gerekecektir (bu rehber dokümanın bakınız 8. kısmı ve 9. kısmı).

Bir dağıtıcı olarak piyasaya arz etmeden önce madde ve karışımlarınızın SEA dördüncü ve beşinci bölüme uygun olarak etiketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlamakla yükümlüsünüzdür. Bu yükümlülüğe uymak için size sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, örneğin, madde ve karışımlara eşlik eden Güvenlik Bilgi Formlarındaki bilgiler (SEA Madde 6 (1)(d)).

Yapılacak değişiklikler için sürenin sona erme tarihleri bu rehber dokümanın 4. kısmında belirtilmiştir.

Yapılacak çalışmanın kapsamı hakkında bir anlayış kazanmak için, aşağıdakileri gerçekleştirmeye hazırlıklı olmanız gereklidir:


 • madde ve karışımlarınıza SEA kriterlerini uygulamak2, veya madde ve karışımlarınız hakkında hiç veriniz yoksa bunların mevcut sınıflandırmalarını ve Ek 7 çevrim tablolarını kullanınız. SAE uyarınca tehlikeli olarak ele alınmayan madde ve karışımların SEA’ya göre de zararlı olarak ele alınmayabileceği gibi, önceden tehlikeli olmayan bazı madde veya karışımların SEA uyarınca zararlı olarak sınıflandırılabilmiş olabileceklerini de, dikkate almayı unutmamanız gerekir;

 • Daha fazla bilgi için tedarikçilerinizle irtibat kurmanız gerekebilir; ve

 • tedarikçilerinizle SEA konusunda nasıl bir beklenti içinde olduklarını ve kullandığınız madde veya karışımları nasıl etkileyeceğini görmek için irtibat kurunuz. Yeni karışımlar formüle etmek için başka karışımları bileşen (karışım içinde karışım) olarak kullanıyorsanız, tedarikçilerinizle karışım ve bileşenleri hakkında size verebilecekleri bilgileri, Güvenlik Bilgi Formları da dâhil olmak üzere, görüşmek için irtibat kurmanız gerekecektir. Aynı biçimde, siz de başka karışımlar formüle eden müşterilerinize karışımlar tedarik ediyorsanız, onlarla karışım ve bileşenleri konusunda nasıl bilgi paylaşacağınızı düşünmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olabilecek kaynaklar hakkında düşünmeniz gerekir, kendinize sorunuz:


 • yeterli miktarda uygun teknik ve düzenleyici personelim var mı yoksa ilave kaynaklara veya dış uzmanlığa ihtiyacım olacak mı?

 • yeni etiketleri nasıl oluşturacağım? ve

 • ambalajlama – SAE veya taşımacılık mevzuatına uygun olarak uyguladığım ambalajlamamın SEA’ya geçiş nedeniyle değiştirilmesi gerekecek mi?


Bu çalışmayı yaptıktan sonra madde veya karışımlarınızın yeni sınıflandırmaya göre etkilerini değerlendirmeniz gerekecektir. Sonra, aşağıdakileri dikkate alarak, bir öncelikli faaliyet listesi oluşturabilirsiniz:


 • madde ve karışımlar için geçiş süreleri;

 • madde ve karışımlarınızı sınıflandırma ve etiketleme konusuyla ilgili muhtemel maliyet ve kaynaklar; ve

 • alt-mevzuat konuları için etkiler, örneğin:

 • tesisinizde depolayabileceğiniz tehlikeli madde miktarı (Seveso II);

 • tehlikeli atıkları nasıl yok ediyorsunuz; ve

 • iş güvenliği ve personeliniz için koruyucu giysiler.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev