Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa20/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

23.Alt mevzuat – genel bir bakışAlt mevzuat

SEA’dan başka mevzuat kapsamında hükümler madde veya karışımınızın sınıflandırmasıyla tetiklenebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:


 • Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 • 25/03/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

 • 23/03/2010 tarihli ve 27530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

 • 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

 • 12/08/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • 23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği

 • 23 Aralık 2010 tarih ve 27794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ

 • Çevre uygunluk belgesi (Eco-label) verme programı: 17 Temmuz 2000 tarih ve (AT) 1980/2000 sayılı Tüzük;

 • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliği

 • Uçucu organik bileşenlerin emisyon kısıtlaması hakkındaki mevzuat

 • Tehlikeli atık, Piller ve akümülatörler, Hurdalar, Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar vb. hakkındaki diğer ulusal mevzuat.


24.Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri


SEA’nın müşterisi olarak biyosidal ve bitki koruma ürünleri konusunda direktifler

SEA hükümleri, 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ile 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında olan bütün madde veya karışımlar için tam olarak geçerlidir. Bununla birlikte, SEA hiçbir şekilde söz konusu iki yönetmelik hükümlerinin yerine geçmemektedir.

Bu, uygulamada aktif madde ve biyosidal veya bitki koruma ürünlerinin (karışımlar) SEA uyarınca sınıflandırılması ve etiketlenmesi gerektiği anlamına gelir. SEA Yönetmeliği amaçları için tamamlayıcı etiketleme bilgileri için Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin gerektirdiği bütün ek bilgileri dikkate almanız gerekir (SEA Madde 27) ( bu rehber dokümanın 14. kısmına bakınız).

25.Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF’ler)MBDF nedir?

.../.../... tarihli ve ....sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe (KKDİK) göre MBDF “Madde Bilgisi Paylaşım Forumu”na karşılık gelir. KKDİK MBDF’lerin düzenlenmesini imalatçılar ve ithalatçılar ön-MBDF’si gönderilmiş maddeler, bitki koruma ürünleri veya biyosidal ürünlerde kullanılan maddeler konusunda bilgi sahibi olanlar ve alt-kullanıcılar ve veri sahibi olanlar, yani, potansiyel kayıt yaptıracaklarla ilgili bilgileri diğer paydaşlarla paylaşması gereken ve paylaşmaya istekliler arasında verilerin paylaşımını firmalar bazında gerekli kılar. Böylece, MBDF, ilk olarak, belirli bir madde konusunda veri ve diğer bilgilerin paylaşımı için bir forumdur.

Bir MBDF’nin aynı kimyasal yapıdaki ön-kaydı yapılmış her madde için oluşturulması gereklidir. En önemli amaçlarından biri potansiyel kayıt yaptıracaklar arasında farklılık olduğu durumlarda bir maddenin sınıflandırması ve etiketlemesi konusunda bir anlaşmaya varmaktır.

MBDF’ler ve diğer veri paylaşım konuları konusunda daha fazla ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için lütfen Bakanlığın hazırladığı ve ücretsiz olarak https://kimyasallar.csb.gov.tr adresinden indirilebilen “Veri paylaşımı konusunda rehber” dokümanına da başvurunuz.

Neden MBDF’ler SEA rehber dokümanı kapsamında dikkate alınmıştır?

Bir tedarikçi aynı maddeyi başka bir tedarikçiden farklı olarak sınıflandırabilir, örneğin, farklı test verileri kullanılması durumunda. SEA için bildirim yapacaklar ile KKDİK kapsamında kayıt yapacakların aynı madde için birçok farklı girişin yapılacağı sınıflandırma ve etiketleme bildirimi kapsamında sınıflandırma ve etiketleme konusunda anlaşmak için ellerinden geleni yapmaları gerekmektedir. Birçok kayıt yaptıracak ve bildirim yapacaklar MBDF’ler aracılığıyla halihazırda iletişim halinde olacağından, bu girişler konusunda anlaşmayı kolaylaştıracaktır. Buna rağmen, aynı maddenin değişen safsızlık profilleri sınıflandırma ve etiketleme konusunda anlaşmayı imkânsız bir hale getirebilir ve böylece, aynı madde farklı sınıflandırma ve etiketlemeyle envanterde birkaç şekilde girmiş olabilir.

Bir MBDF’ye katılmanız gerekli midir?

Hayır, maddeniz/maddeleriniz için MBDF ile iletişim halinde olmanız ve ortak bildirimde bulunmanız önerilebilir. Ancak MBDF’ye katılmamanız halinde herhangi bir yaptırım yoktur.

Bir MBDF’ye katılabilir misiniz?

Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla ön MBDF gönderdiyseniz, maddenizi imal/ithal eden ve söz konusu maddeye ilişkin ön MBDF göndermiş olan tedarikçilerin, sistem üzerinden MBDF sorgulama yaparak, iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev