Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa2/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.GirişBu rehber hakkında

Bu rehber doküman 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği veya kısaca SEA) gerekliliklerini bulmanızda yardımcı olmak için yazılmıştır, bakınız https://kimyasallar.csb.gov.tr/. SEA’daki temel özellikler ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olacaksınız ancak ilave detaylar ve anlayışı doğrulamak için yönetmelik metnine başvurmanız önerilmektedir. Doküman, aynı zamanda özel bir sınıflandırmayla ilgili olan yerlerde maddeye özgü rehberlik de sağlamaktadır, örneğin, metallerin sucul ortam sınıflandırması gibi.
Bu rehber kimler içindir?

Bu doküman madde ve karışım tedarikçileri ve SEA uyarınca sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama için yeni kurallara başvurması zorunlu belirli özel eşyaların1 üretici ve ithalatçıları için yazılmıştır. Tedarikçiler; formül yapan kişiler (karışımların imalatçıları) ve yeniden ithal edenleri kapsayarak maddelerin imalatçıları, maddelerin veya karışımların ithalatçıları, alt-kullanıcıları ve madde ve karışımları piyasaya süren bayiler dâhil olmak üzere dağıtıcılardır. ( bu rehber dokümanın 2. kısmına bakınız). Bu doküman, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (SAE Yönetmeliği) uygulaması nedeniyle hâlihazırda sınıflandırma ve etiketleme konusunda temel bir anlayışa sahip ya da Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (UN GHS) hakkında bilgisi olanlar için hazırlanmıştır (aşağıya bakınız). Bu doküman her şeyi en baştan anlatmayacak, ancak yeni SEA-Yönetmeliği özellikleri konusunda yeterli bir genel açıklama sunmaya çalışacaktır.
SEA nedir, neden var?

Madde ve karışımların ticareti sadece iç pazarı değil küresel pazarı da ilgilendiren bir konudur. Dünya çapında ticareti kolaylaştırma bakışıyla, insan sağlığını ve çevreyi koruyarak, Birleşmiş Milletler (UN) yapısı içinde sınıflandırma ve etiketlemeyle birlikte bunların uygulamaları için genel ilkeler için uyumlaştırma kriterleri 12 yıllık bir süreç boyunca dikkatli bir biçimde geliştirilmiştir. Sonuç, Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (UN GHS) olarak adlandırılmıştır:

http://unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html.

SEA Yönetmeliği ile işletmeler, bir yandan tedarik ve kullanım için diğer yandan taşımacılık için sınıflandırma ve etiketleme kurallarının küresel uyumlaştırmasından ve aralarındaki tutarlılıktan yararlanmalıdır.

Şu anda, SEA, UN GHS’nin 2. revizyonunu temel almıştır. Önceki sınıflandırma mevzuatı olan SAE’nin yerleşik temel özellik ve işlemlerini almıştır. Dolayısıyla, SEA, GHS uygulamalarına benzer ancak birebir aynı olmayacaktır.

SEA Yönetmeliği, Türkiye’de yasal olarak bağlayıcıdır. Endüstride doğrudan uygulanabilir. SEA, 1 Haziran 2016 tarihi itibari ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’in ( SAE’nin) yerine geçecektir ( bu rehber dokümanın 4. kısmına bakınız).

Zararlılık sınıflandırması, etiketleme ve ambalajlama nedir?
SEA’nın temel amaçlarından biri, bir önceki sınıflandırma mevzuatına benzer şekilde, bir madde veya karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasına yol açacak özellikler gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu rehber dokümanda “madde ve karışımlar” bahsi geçtiğinde bunun aynı zamanda SEA, Ek 1, 2. Bölümüne uygun olarak sınıflandırmaya tabi olan “belirli özel eşyaları” da kapsadığına lütfen dikkat ediniz.
Böyle özellikler belirlendiğinde ve madde veya karışım uygun olarak sınıflandırıldığında, imalatçılar, ithalatçılar, alt-kullanıcılar ve madde ve karışımların dağıtıcıları ve belirli özel eşyaların üreticileri ve ithalatçıları bu madde ve karışımların belirlenen zararlarını tedarik zincirindeki diğer aktörlere, tüketiciler de dâhil olmak üzere iletmek zorundadırlar.
Bir madde veya karışımın zararlılığı o madde veya karışımın oluşturacağı zarar için potansiyeldir. Bu, madde veya karışımın kendine özgü özelliklerine bağlıdır. Bu bağlantıda, zararlılık değerlendirmesi madde veya karışımın kendine özgü özelliklerine ait bilginin zarar vermeye neden olan potansiyelinin belirlenmesinin değerlendirmesi sürecidir. Belirlenen bir zararlılığın kaynağı ve ciddiyetinin sınıflandırma kriterlerini karşıladığı durumlarda, zararlılık sınıflandırması bir madde veya karışımın insan sağlığı veya çevreye verdiği zararın standartlaştırılmış tanımlamasını yapmaktadır.
Zararlılık etiketlemesi bir madde veya karışım kullanıcısına, bir zararlılığın var olduğu uyarısını yapar ve patlama ve ortaya çıkacak risklerden kaçınılması ihtiyacı konusunda zararlılık sınıflandırması bilgisinin iletilmesine izin verir.
SEA, zararlı madde ve karışımların güvenli tedarikini garanti altına almak için genel ambalajlama standartlarını düzenler (SEA Madde 36).
Risk değerlendirmesi

Kimyasalların sınıflandırılması bir madde veya karışımın yapısal zararlılığının tür ve şiddetini yansıtmak içindir. Bu, madde veya karışımın insanlara veya çevreye gerçekten maruz kalmasıyla verdiği zararla ilgili olan risk değerlendirmesiyle karıştırmamalıdır. Bununla birlikte, hem sınıflandırma hem de risk değerlendirme için ortak payda, zararlılık tanımlaması ve zararlılık değerlendirmesidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Bakanlık) rolü nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bakanlık) SEA hükümlerini yönetmekle yükümlüdür. SEA’nın uygulanması konusunda TR kapsamında tutarlılığı sağlamak için merkezi rolü vardır.
Bakanlık görev alanına giren kimyasallarla ilgili sorular konusunda Kimyasallar Yardım Masası aracılığıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bilimsel ve teknik tavsiyeler sağlar. Genel olarak Bakanlığın özel görevleri şunları içerir:


  • Endüstriye SEA yükümlülükleri konusunda nasıl uyum sağlamaları gerektiği hakkında teknik ve bilimsel rehberlik ve araçlar sağlama;

  • İlgili kuruluşlara SEA’nın etkinliği konusunda teknik ve bilimsel rehberlik sağlama ;

  • Yardım masasını güncel tutma, gelen soruları yanıtlama;

  • Bir veritabanı şeklinde bir sınıflandırma ve etiketleme envanteri kurma ve devamlılığını sağlama ve sınıflandırma ve etiketleme envanterine teklifleri alma;

  • bir madde için İlgili Kuruluşlardan ve tedarikçilerden uyumlaştırılmış sınıflandırma için öneriler alma ve bu önerileri değerlendirme;

  • Alternatif bir kimyasal isim kullanmak için talepleri alma, değerlendirme ve kabul edilebilirlikleri üzerinde karar verme ;1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev