Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa17/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

19.Yeni zararlılık bilgisi


Zararlılık bilgisini güncel tutmanız gereklidir!

SEA uyarınca imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcı olarak tedarik ettiğiniz bütün madde ve karışımların sınıflandırma ve etiketlemesini değiştirebilecek yeni bilimsel ve teknik bilgileri izlemek, SEA’da ifade edildiği şekilde sizin sorumluluğunuzdadır.

Madde 17: “imalatçılar, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar piyasaya arz ettikleri madde veya karışımların sınıflandırmasını etkileyebilecek yeni bilimsel veya teknik bilgilerin farkında olmak için tüm uygun yolları takip etmelidir.”

Ne yapmanız gerekir?

Madde veya karışımınızın sınıflandırmasının yeni değerlendirmesini yapmak için yeni zararlılık bilgilerinin uygun ve yeterince güvenilir olup olmadığını belirlemeniz ve değerlendirmeniz gerekir. Eğer gerekli ise, çok fazla gecikmeden yeni bir değerlendirme yapmanız gerekir (SEA Madde 17(1)). Madde veya karışımının sınıflandırmasında bir değişiklik olması kesinleştiğinde uygun bir şekilde etiketlerinizi güncellemeniz gerekir. Bu güncelleme yeni zararlılığın daha ciddi veya yeni ilave etiket elemanları gerekli olduğunda hiç gecikmeden yapılacaktır (SEA Madde 32(1)). Etiketlemede diğer değişiklikler için güncellemeyi 18 ay içinde yapmanız gerekir (SEA Madde 32(2)).

Bir maddenin sınıflandırması ve etiketlemesinin değişmesi durumunda Bakanlığa böyle bir değişiklik konusunda bildirim yapmanız zorunludur (SEA Madde 41(2)).
Zararlılıklar konusunda yeni bilgiler mevcut olduğunda veya sınıflandırma ve etiketleme değiştiği zaman Güvenlik Bilgi Formlarının güncellenmesi gerekir.
Madde veya karışımınız için yeni zararlılık bilgisinin farkında olduğunuz zaman yapmanız gereken girişimler Şekil 19.1’de gösterilmiştir.

Şekil 19.1: Yeni zararlılık bilgisi konusunda ne yapmalı


Şekil 19. Yeni zararlılık bilgisi konusunda ne yapılmalı?

Yeni zararlılık bilgisi

Bilgiyi dikkate almayınız

Bilgi uygun ve güvenilir mi?

Sınıflandırma ve etiketleme gerekçeleri değişti mi?

Hiçbirşey yapmayınız

Sınıflandırma sınır değerlerinin altındaki tehlike(ler) için gerekçeler değişti mi?

Uygun biçimde güvenlik bilgi formunu güncelleyiniz.
Tedarik zinciri boyunca bilgiyi iletiniz.
Bilgi güvenilirliğini değerlendiriniz
Yeni değerlendirme

Yeniden sınıflandırmanızı yapınız ve etiketi güncelleyiniz.

Maddelerin sınıflandırma ve etiketlenmesindeki güncellemeler için Bakanlığa bildirim yapınız

Uygun biçimde güvenlik bilgi formunu güncelleyiniz

Tedarik zinciri boyunca bilgiyi iletiniz
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hayır
HayırBaşlarkenZararlılık sınıflandırmasıZararlılık iletişimi


Sınıflandırmaya takviye

18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme

19. Yeni zararlılık bilgisi

20. Alternatif bir kimyasal isim için talep

21. Bilgi kayıtları ve talepleri

22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için teklifler

KKDİK ve TR alt-mevzuatı
BaşlarkenZararlılık sınıflandırmasıZararlılık iletişimi


Sınıflandırmaya takviye

18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme

19. Yeni zararlılık bilgisi

20. Alternatif bir kimyasal isim için talep

21. Bilgi kayıtları ve talepleri

22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için teklifler

KKDİK ve TR alt-mevzuatı

BaşlarkenZararlılık sınıflandırmasıZararlılık iletişimi


Sınıflandırmaya takviye

18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme

19. Yeni zararlılık bilgisi

20. Alternatif bir kimyasal isim için talep

21. Bilgi kayıtları ve talepleri

22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için teklifler

KKDİK ve TR alt-mevzuatı


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev