Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa13/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

13.Karışımların sınıflandırılması


SEA uyarınca yeni özellikler

SAE’de olduğu gibi SEA kapsamında karışımların sınıflandırması, maddeler için olan zararlarla aynı zaralılıklar içindir. Genel bir kural olarak ve maddelerde olduğu gibi karışımlar konusunda bir bütün olarak mevcut veriler, sınıflandırmayı belirlemede birincil olarak kullanılmalıdır. Eğer bu yapılamazsa, karışım sınıflandırması SAE kapsamında olanlardan kısmen farklıdır– SAE’nin aksine, başka yaklaşımlar uygulanabilir, testleri yapılmış benzer karışımlara ait verileri ve münferit zararlı içerikli maddelere ait bilgileri kullanarak bazı sağlıkla ilgili ve çevresel zararlar için “köprü ilkesi” olarak adlandırılan ilkeleri uygulayabilirsiniz. Hesaplamalar durumunda, formüller SAE kapsamında kullanılanlardan genelde farklıdır. Uzman değerlendirmesinin ve kanıtların ispat gücünün belirlenmesinin uygulanmasına yönelik olarak bu ilkeler yasal metinde SAE ile karşılaştırıldığında şimdi daha açıktır (SEA Madde 11(3) ve (4)).

Bir bütün olarak karışım hakkında mevcut test verilerinden yararlanamadığınız durumda o karışımın sınıflandırması için anahtar karışımın içeriği konusunda yeterli bilgi olacaktır.

Farklı bilgi setleri için esnek yaklaşımlar

Karışımların sınıflandırması, maddelerin sınıflandırılmasındaki aynı temel basamakları içerir, Şekil 12.1’e bakınız.

Genelde, SEA bir karışımı sınıflandırmada kullanılabilecek birkaç farklı yaklaşım sağlar. Her zararlılık sınıfı veya kategorisi için karışımınız için en uygun yöntemi seçtiğinizden emin olmanız önemlidir. Bu, karışımınızı fiziksel, sağlık veya çevresel zararlar için değerlendirip değerlendirmediğinize ve mevcut olan bilgi türüne bağlı olacaktır.

Genel bir tavsiye olarak, özellikle karışımlarınızı kendiniz formüle ettiğinizde size sağlanan madde ve karışımlar konusunda açık bir tanımlama elde etmeye çalışmanız gerekir. Maddeler konusunda temel bilgiler madde kimliği, karışımdaki sınıflandırması ve konsantrasyonu ve ilgili olan yerlerde safsızlığın ve katkı maddelerinin detaylarını içerecektir (kimliği, sınıflandırması ve konsantrasyonu dâhil olmak üzere). Böyle bilgiler için kullanışlı bir kaynak, maddenin tedarikçisinden elde edilecek Güvenlik Bilgi Formu olacaktır.

Bir karışım olarak sağlanan bir bileşen kullandığınız yerlerde, o karışımın içinde mümkün olduğu ölçüde konsantrasyonları ve sınıflandırmalarıyla birlikte hangi madde unsurlarının bulunduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bu tarz birleşik veriler karışımın Güvenlik Bilgi Formunda mevcut olabilir, ancak ilave bilgiler almak için tedarikçiyle daha fazla diyalog gerekli olabilir.

Siz veya tedarikçiniz, bir karışımı 1 Haziran 2016 tarihinden önce SAE’ye uygun olarak sınıflandırmışsanız ve daha fazla mevcut veriye sahip değilseniz, SEA üçüncü bölüme uygun olarak karışımınızı sınıflandırmak yerine çevrim tablosunu kullanabilirsiniz (SEA Ek-7’ye giriş).

SAE kapsamında “sınıflandırma yok” özel durumunda potansiyel bir çevrim sonucu konusunda mantıklı bir gösterge olmadığı için tablo kullanılamaz.

Karışımınız daha önce sınıflandırılmadığında veya SEA üçüncü bölüme uyumlu bir biçimde sınıflandırmaya karar verdiğinizde: Sahip olduğunuz bilgilere ve eldeki zararlılığa bağlı olarak aşağıdaki yaklaşımları izleyen sırada kullanarak sınıflandırma yapmanız gerekir (SEA Madde 11):


  1. SEA Ek-1’deki madde kriterlerini uygulayarak karışımın kendisine ilişkin verileri kullanarak elde edilen sınıflandırma. CMR zararlarıyla ve “sucul ortam için zararlı” olarak yapılan bir sınıflandırmaya katkıda bulunmak suretiyle biyo-birikim ve biyobozunmayla ilgili olarak bu kuraldan sapmalar olduğuna lütfen dikkat ediniz (SEA Madde 8(3) ve 8(4)). Mevcut verilere, kriterler direkt olarak uygulanamadığında mevcut bilgilerin, kanıtların ispat gücünün belirlenmesinin değerlendirmesi için uzman kararı kullanmanız gerekir4 (SEA Madde 11(3) ve SEA Ek-1 kısım 1.1.1);

  2. Sadece sağlık ve çevresel zararlar için: benzer karışımlarda yapılmış test verileri ve münferit zararlı içerikte olan maddeler konusunda bilgileri kullanan köprü ilkelerinin uygulanması temel alınarak sınıflandırma. Benzer karışımlar konusunda mevcut verilerin mümkün olduğunca fazla karışım için yararlanılabilir olmasını sağlamak için uzman değerlendirmesi uygulanmalıdır; ve

  3. Sadece sağlık ve çevresel zararlar için: Söz konusu zararlılık için sınıflandırılmış maddelerin karışımda bulunması durumunda özel konsantrasyon sınır değerleri ve M-katsayıları dâhil olmak üzere sınıflandırmada hesaplama veya konsantrasyon eşikleri temel alınır. Bu durumda, karışımda bulunan maddeler için SEA Ek-6’da veya sınıflandırma ve etiketleme envanterinde sağlanan bütün özel konsantrasyon sınır değerleri ve M-katsayıları dâhil olmak üzere bütün uyumlaştırılmış sınıflandırmaları kullanmanız gerekir.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev