Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa10/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

9.Çevrim tablolarının kullanımı
Mevcut sınıflandırmaların çevrimi


SEA Ek 7, mevcut SAE sınıflandırmalarını SEA sınıflandırmalarına çevirmek için imalatçılar, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar için bir çevrim tablosu sağlar. Siz veya tedarikçiniz bir maddeyi 1 Haziran 2015’den önce veya bir karışımı 1 Haziran 2016’dan önce SAE’ye uygun olarak sınıflandırmışsanız ve dikkate alınacak madde veya karışım ve zararlılık sınıfı için daha fazla erişilebilir veriye sahip değilseniz bu çevrim tablolarını kullanabilirsiniz. Diğer bir deyişle, çevrim tablolarının kullanımı, madde veya karışımlarınızı, SEA üçüncü bölüme ve SEA Ek 1’de gösterilen kriterlere uygun olarak yeni baştan sınıflandırmanız yerine SEA sınıflandırmaları belirlemenize izin verir (SEA Geçici Madde 1(5)).

Çevirim tabloları SAE ve SEA arasında mantıklı bir korelasyonu olan zararlılıkları kapsar. SEA uyarınca karşılık gelen bir sınıflandırma olmadığı durumlarda, SEA Ek I’deki kriterleri kullanarak kendinizin bu özellikleri değerlendirmeniz gerekecektir. Örneğin, aşağıdaki durumlarda yetersiz korelasyon gösterilmiştir:

 • alevlenir katı maddeler durumunda SAE ve SEA kriterleri arasında doğrudan geçiş yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla, çevirim mümkün değildir;

 • akut toksisite durumunda iki sistemin sınıflandırma grupları örtüşür ve veriler erişilebilir olana kadar çevirim tablosu kullanılarak minimum bir sınıflandırma kullanılabilir. Bununla birlikte, madde veya karışımı daha doğru olarak sınıflandırabilmenize izin veren verilere sahip olmanız durumunda bunu dikkatli olarak değerlendirmeniz gerekir.

Karışımlar için çevirim tablolarını kullanırken, kullanımında birkaç sınırlandırma olduğu için özel itina gösterilmesi gerekir. Orijinalde test sonuçları temel alınarak sınıflandırılmış karışımlar için tablo maddeler için kullanıldığı gibi kullanılabilir. Bununla birlikte, orijinalde SAE konsantrasyon sınır değerleri veya SAE konvansiyonel hesaplama yöntemi temel alınarak sınıflandırılmış karışımlar için SEA kapsamındaki önerilen çevrim sonucu, SEA’daki konsantrasyon sınır değerleri ve hesaplama yöntemlerindeki farklılıklar dolayısıyla, dikkatlice ele alınmalıdır. SAE uyarınca “sınıflandırma yok” özel durumunda, potansiyel bir çevrim sonucu konusunda mantıklı bir gösterge olmadığı için tablo kullanılmamalıdır.

SEA Ek-6 Tablo 3.1’de bulunan maddenin girdisi için çevrilmesi gereken zararlılık sınıfı veya farklılaştırma kapsanmadığı için çevrim tablosunu uyumlaştırılmış sınıflandırmalar için de kullanabilirsiniz. Durumun böyle olup olmadığını görmek için tablo 3.1’in Notlar sütununu kontrol edebilirsiniz (Not H).

Madde veya karışım için verilere sahip olduğunuz her durumda, örneğin, size verilen Güvenlik Bilgi Formları, SEA Madde 11 ile 15 arasındaki maddelere uygun olarak değerlendirme ve sınıflandırma yapılabilir olduğuna dikkat ediniz (SEA Ek-7’nin giriş kısmı).

10.Bilgi kaynakları
Bilgi nereden bulunmalı?


Madde veya karışımınızı sınıflandırmak ve etiketlemek için özellikleri hakkında bilgi toplamanız gerekecektir. Bu kısım, böyle bilgileri nerden bulacağınız konusunda sizi yönlendirecektir ( kullanışlı bilgi ek kaynakları için bu rehber dokümanın Ek 3’üne bakınız).

Kurum içi araştırma


Bu rehber dokümanın 2. kısmında gösterilen rollerden biriyle uyumlu bir madde veya karışımı sınıflandırmanız gerektiğinde, bu madde veya karışımı SAE uyarınca halihazırda sınıflandırmış olabilirsiniz. Dolayısıyla, kurum içi ne tür bilgi veya verinin halihazırda mevcut olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Kimyasallar Yönetimine İlişkin Mevzuat

Ülkemiz kimyasallar yönetimi mevzuatı,örneğin, biyosidal ürünleri ve bitki koruma ürünlerini düzenleyen mevzuat kapsamında edinilen bilgileri de kullanabilirsiniz.

Ayrıca Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgileri kullanmalı veya maddelerinizi tedarik edene/lere danışmalısınız.

Taşımacılık Mevzuatı (maddeler)

UN GHS kriterlerinin (tehlike sınıfı olarak) birçoğu, özellikle fiziksel tehlikelerle ilgili olanlar halihazırda UN Model Tüzükleri aracılığıyla uygulanmaktadır ve ilgili yasal araçlar (ADR, RID, ADN, IMGD Kodu ve ICAO ( bu rehber dokümanın 2. Ek’ine bakınız) tehlikeli malların taşınmasını düzenlemektedir. SEA Ek-6’da bulunmadığı sürece maddenizin sınıflandırması ve etiketlemesi için taşımacılık sınıflandırmasını bilgi kaynaklarınızdan biri olarak kullanabilirsiniz. Bir taşımacılık sınıflandırması kullanmadan önce aşağıdakilerin farkında olmanız gereklidir:


 • taşımacılık sınıflandırmaları fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeler için bütün GHS kategorilerini içermez dolayısıyla maddenizin taşımacılık sınıflandırmasının bulunmaması, SEA uyarınca sınıflandırma yapmamanız anlamına gelmez. Fiziksel tehlikelerle ilgili olarak, SEA’ya uygun olarak kesin bir sınıflandırma için gerekli olan verileri sağlamak için test yapmanız gerekebilir;
 • taşımacılık mevzuatı kapsamında, bazı durumlarda, taşımacılık için ilgili sınıfa göre sınıflandırma için yerine getirilmesi gereken özel hükümler, Tehlikeli Mallar Listesi’ndeki (ADR, bölüm 3) kayıtlarla ilişkilendirilmiştir. Bu durumlarda, tedarik ve kullanım amaçlı sınıflandırmalar farklı olabilir. Bunun ötesinde, bir madde, biri bir veya daha fazla özel hükümle bağlantılı iki farklı sınıflandırma ile iki farklı şekilde girilmiş olabilir; ve
 • taşımacılık sınıflandırması, şimdi SEA-uyumlu sınıflandırma almak için SEA’nın gerektirdiği bilgi setinden başka bir bilgi setine dayandırılmış olabilir.Diğer bilgi kaynakları


Maddelerin zararlılık özellikleri konusunda bilgi internet veya bilimsel dergilerden erişilebilen veritabanlarından sağlanabilir. Kimyasallar Yardım Masası internet sitesinde “Bilgi gereklilikleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi konusunda rehber”in R.3.4. kısmı oldukça fazla sayıda mevcut büyük veritabanlarını ve veri bankalarını (bazıları ücretsizdir ancak diğerleri bir ücret ödenmesini gerektirir) listelemektedir, aşağıda böyle kaynakların küçük bir seçkisini bulabilirsiniz. Lütfen bunların bütün mevcut kaynakları sunmuyor olabileceğine; bir veri kaynağından bahsedilmesinin, içeriğinin onaylanıyor anlamına gelmediğine dikkat ediniz.

AB bilgi ve veri kaynaklarına ilişkin olarak, aşağıdakilerden bahsetmek isteriz:

 • ESIS (Avrupa Kimyasal Maddeler Bilgi Sistemi) JRC Tüketici Ürünleri Güvenlik ve Kalite Birimi internet sitesinde: http://ecb.jrc.it/esis/; ve

 • EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, bitki koruma ürünlerinin aktif maddeleri için): http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_ScientificOpinionPublicationReport.htm

AB dışı kaynaklar için aşağıda ikinci bir liste sunulmuştur. Lütfen bu listenin sadece bilgilendirme amaçlı verildiğine dikkat ediniz; bir veri kaynağından bahsedilmesi, içeriğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir:

 • OECD’den ECHEM Portali: http://webnet3.oecd.org/echemportal/;

 • RTECS (Kimyasal Maddelerin Toksik Etkileri Kaydı) NIOSH (ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü) internet sitesinden ulaşılabilir: http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/;

 • USEPA (Birleşik Devletler Çevresel Koruma Ajansı) internet sitesi: http://www.epa.gov/;

 • IRIS (Entegre Risk Bilgi Sistemi) USEPA internet sitesinden ulaşılabilir: http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm;

 • OSHA ( ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi) internet sitesi: http://www.osha.gov/;

 • NICNAS (Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bildirim ve Değerlendirme Programı – Avustralya) internet sitesi: http://www.nicnas.gov.au/;

 • TOXNET Toxline ve HSDB gibi veritabanları içeren internet sitesi: http://toxnet.nlm.nih.gov/;

 • IPCS (Kimyasal Güvenlik için Uluslararası Program) INCHEM internet sitesi: http://www.inchem.org/; ve

 • bilimsel yayınlar: ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi portali PubMed, çoğu ücretsiz olarak erişilebilen ilgili yüzlerce dergide arama yapılabilmektedir. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/.

Test yapmak


Diğer bilgi kaynaklarını gözden geçirdikten sonra test yapmayı düşünmeniz gerekebilir. ( bu rehber dokümanın 11. kısmına bakınız).
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev