Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa1/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

SEA için Temel Rehber
SEA Yönetmeliği hakkında Temel Rehber

SEA, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliktir.
YASAL UYARI

Bu belge 11/12/2013 tarihli ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) yükümlülüklerini ve bunların nasıl yerine getirilebileceğini açıklayan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’e ilişkin rehber niteliğindedir.
Ancak kullanıcılara Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin tek gerçek yasal referans olduğu ve bu belgedeki bilgilerin yasal tavsiye niteliğinde olmadığı hatırlatılır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu belgenin içeriğine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ÖNSÖZ

Bu doküman, 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenen temel özellikler ve usuller konusunda rehberlik sağlamaktadır.
Bu Modül 1 rehber asıl olarak tedarikçilere hitap etmektedir, yani madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine ve bazı belirli eşya üretici ve ithalatçılarına. Bu rehber doküman okuyucularının faal olarak madde ve karışımları sınıflandırmada deneyimleri olması beklenmezken, 26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe (SAE Yönetmeliği) gösterilen geçerli sınıflandırma ve etiketleme sistemi hakkında temel bilgi sahibi oldukları varsayılmaktadır. Bu doküman oluşturulurken amaç, SEA uyarınca yükümlülükler konusunda hızlı ve etkin bir uyumlaştırmaya izin vermek için yönetmeliğin yasal ve teknik içeriğini kolayca kavranabilir bir şekilde sağlamaktı. Kriterlere uygun olarak sınıflandırma ve etiketleme ve bütün zararlılık sınıflarına yönelik genel özellikler hakkında bilgi için SEA Yönetmeliği yasal metnin kendisine ve eklerine başvurmanızı tavsiye ederiz.

Bu doküman, Avrupa Kimyasallar Ajansının ‘CLP Tüzüğü Temel Rehberi’ göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

İçindekiler
Bu rehber dokümanında aradığınızı bulabilmenize yardım etmek için, her sayfanın kenar boşluğunda basitleştirilmiş bir biçiminin olduğu, bir içindekiler tablosu oluşturulmuştur ( Şekil 1). Ayrıca, sembolü gördüğünüz her yerde bu rehber dokümanının farklı bir bölümüne bir bağlantıya işaret eder.Şekil 1: Bu rehber dokümanı içerisinde aradığınızı bulmak


Konu alanı


KısımSayfaBaşlarken


1. Giriş


6


2. SEA gereğince roller ve yükümlülükler


9


3. SEA için hazırlanmak


15


4. SEA’ya geçiş


17


5. SAE ile benzerlikler ve farklılıklar


21


6. SAE ve SEA – anahtar terimlerin karşılaştırılması


25Zararlılık sınıflandırma


7. Sınıflandırmanın genel özellikleri


31


8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı


34


9. Çevirim tablolarının kullanımı


37


10. Bilgi kaynakları


38


11. SEA kapsamında test yapmanın rolü


41


12. Maddeleri sınıflandırma


43


13. Karışımları sınıflandırma


46
Şekil 1: Bu rehber dokümanı içerisinde aradığınızı bulmak (devamı)

Konu alanı

Kısım


Sayfa


Zararlılık İletişimi

14. Etiketleme

48

15. Etiketleme için öncelik kurallarının uygulanması

57

16. Özel etiketleme ve ambalajlama çözümleri

59

17. Güvenlik Bilgi Formu

61


Sınıflandırmaya takviye

18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme

63

19. Yeni zararlılık bilgisi

66

20. Alternatif bir kimyasal isim kullanmak için talep

69

21. Bilgi kayıtları ve başvurular

70

22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için öneriler

71


KKDİK ve TR

Alt-mevzuatı

23. Alt-mevzuat – genel bakış

74

24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri

75

26. Madde Bilgisi Değişim Forumu (MBDF)

76

27. SEA ile ilgili KKDİK rehber dokümanları

77


Ekler

Ek 1: UN GHS pilot denemelerinden örnekler

Ek 2: Sözlük

Ek 3: Ek bilgi kaynakları

Ek 4: UN GHS ve SEA
Başlarken1. Giriş


2. SEA uyarınca roller ve yükümlülükler

3. SEA için hazırlanma

4. SEA’ya geçiş


5. SAE ile benzerlikler ve farklılıklar

6. SAE ve SEA – anahtar terimlerin karşılaştırılması

Zararlılık sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

Diğer mevzuat
Başlarken1. Giriş


2. SEA uyarınca roller ve yükümlülükler

3. SEA için hazırlanma

4. SEA’ya geçiş


5. SAE ile benzerlikler ve farklılıklar

6. SAE ve SEA – anahtar terimlerin karşılaştırılması

Zararlılık sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatıBaşlarken1. Giriş


2. SEA uyarınca roller ve yükümlülükler

3. SEA için hazırlanma

4. SEA’ya geçiş


5. SAE ile benzerlikler ve farklılıklar

6. SAE ve SEA – anahtar terimlerin karşılaştırılması

Zararlılık sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı
Başlarken1. Giriş


2. SEA uyarınca roller ve yükümlülükler

3. SEA için hazırlanma

4. SEA’ya geçiş


5. SAE ile benzerlikler ve farklılıklar

6. SAE ve SEA – anahtar terimlerin karşılaştırılması

Zararlılık sınıflandırması

Zararlılık iletişimi

Sınıflandırmaya takviye

KKDİK ve TR alt-mevzuatı


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev