T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğIkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı


ALAN

ALT ALAN

KODU

Bilişim Alanı

Tasarım ve Animasyon

2.02.01.03.002


 1. ETKİNLİĞİN ADI


Bilgisayar Destekli Yayın, Tasarım ve Animasyon Kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI


Bu etkinliğin amacı; Bilgisayar destekli yayın, tasarım ve animasyon konularında, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer aşağıdaki yetkinliklere sahip olacaktır.

YETKİNLİKLER

 • Bilgisayar destekli yayın, tasarım ve animasyon tasarım ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklar.

 • Firework ile Indesign programlarında kullanılan panelleri ve araçların kullanım alanlarını açıklar.

 • Firework ile Indesign programındaki işlem basamaklarına uygun çalışmalar yapar.

 • Firework ile Indesign programlarını kullanarak amacına uygun özgün tasarımlar oluşturur.

 • Uygulamaların süreç içerisinde ve sonunda hedefe uygunluğunu kontrol eder.

 • Ağ ve internet üzerinden gelebilecek tehditlere karşı güvenlik önlemlerini kullanmaya özen gösterir.

 • Tasarımlarında etik kurallara uymayı önemser

 • Tasarımlarında farklı kültürlere hoşgörü ile yaklaşmaya özen gösterir.

 • Tasarım ve animasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.

 • Tasarım ve animasyon konularında edindiği bilgileri kullanmaya özen gösterir.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ


Etkinliğin süresi 30 ders saatidir.

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ


Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip, Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.

5. ETKİNLİĞİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


 • Kurs programı kapsamında eğitim materyallerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi vb. süreçlerde eğitim verilecek (Indesign, Fireworks vb.), bilgisayar programlarında etkinlik içeriğinde yer alan başlıklara uygun öğretim gerçekleştirilecektir. Bilgisayar yazılımlarının özelliklerine uygun olarak içerikte yer alan başlıklarda ilaveler ve çıkarmalar yapılabilecektir.

 • Eğitim görevlisi olarak, tasarım ve animasyon yazılımları alanında/konusunda uzman akademisyen ya da bu alanda/konuda hizmetiçi eğitimler veren öğretmenler görevlendirilecektir.

 • Eğitim; internet bağlantısı olan, özellikleri birbirinin aynısı ve kullanılacak yazılımların kolaylıkla çalışabileceği kursiyer sayısı kadar bilgisayar, projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.

 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ


Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre

(Saat) • Fireworks ve Indesign

Çalışma Alanı

6

 • Giriş

 • Yeni Doküman

 • Arayüz

 • Çalışma Alanını Kayıt Etmek

 • Sekmeli Dokümanlar

 • Katmanlar

 • Özellik Denetçisi

 • Araç Çubuğu

 • Tercihler

 • Menüleri Tanıma

 • Araçları (Tools) Kullanma

 • Panelleri Tanıma

 • Cetveller, Kılavuzlar, Izgaraları Kullanma

Dosya Türleri

3

 • Görsel Türleri

 • Farklı Dosya Türlerinde Kayıt

 • İhraç EtmePSD ve AI Dosyalarını Açmak

Bitmap Araçları

6

 • Görselleri Boyutlandırmak

 • Temel Seçim Araçları

 • Kement Aracı

 • Sihirli Değnek Aracı

 • Diğer Araçlar

 • Plastik Mühür Araçları

 • Ton ve Doygunluk

 • Düzeyler

Vektör Araçları

7

 • Vektörel Çizim

 • Kalem Aracı

 • Geometrik Şekiller

 • Ölçeklendirme

 • Yollarla Çalışmak

 • Maske Oluşturmak

 • Çizim araçlarını tanıma ve kullanma

 • Geometrik şekiller çizme

 • Vektörel (Pen Tool) çizimler yapma

Metinlerle Çalışmak

6

 • Metin Özellikleri

 • Metinleri Yollara Bağlamak

 • Metinleri Yollara Çevirmek

 • Karakter ve Paragraf Panellerini Kullanma

 • Karakter ve Paragraf Stillerini Kullanma

 • Tablo ve Hücre Stilleri Kullanma

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)

2

Toplam

30 Saat

7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 • Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

 • Eğitime katılan kursiyerlere program içeriği ve ders materyalleri elektronik ortamda verilecektir.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Faaliyetin başlangıcında ihtiyaç haline ve kursun içeriğine göre katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 20 sorudan oluşan ön test uygulanabilir.

 • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla; uygulamalı süreç değerlendirmesinin yanısıra en az 50 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 100 üzerinden 45 ve üstü alanlar başarılı sayılacaklardır.

 • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-sertifika) verilecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev