TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesisayfa2/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?ELEKTRİK

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Tüm prizlere topraklama yapılmış mı?
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
Kaçak akım rölelerinin kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
Kabloların ekleme yapılarak (kesilip bantlanarak vb.)uzatılması engelleniyor mu?
Açık uçlu, hasarlı, yıpranmış elektrik kablolarının kullanılması engelleniyor mu?
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?

 

 
 

 

Acil durumlarda elektrik enerjisi kolayca kesilebilmekte mi?
Üretim kaynaklı toz ve kirliliğin elektrik panoları ve tesisat üzerinde birikmesi engelleniyor mu?
Aynı uzatma kablosu ile birden fazla makine ve ekipman çalıştırılması engelleniyor mu?
Yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda yer alan elektrik panoları ve cihazlara uygun yalıtım yapılmış mı?
Elektrik kontrol panosuna ulaşımı engelleyecek malzemeler ortadan kaldırılmış mı?
Kontrol panosunun önündeki alanın zeminine uygun yalıtım yapılmış mı?
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?
ERGONOMİ

Çalışanların kas-iskelet sistemlerini zorlayan pozisyonlarda çalışması engelleniyor mu?
Çalışanların uzun süre oturarak, ayakta veya tekrarlayan iş yapması engelleniyor mu?
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?
Çalışanlara uygun ve kaymaz ayakkabılar sağlanmış mı?
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?

 

 
 

 

Çalışanlar, çalışma alanlarını kendilerine göre ayarlama ve düzenleme imkânları var mı?
ELLE TAŞIMA

Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?
Yüklerin uygunsuz taşınmasını gerektiren durumlar ortadan kaldırılmış mı?
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?
YÜKLERİN TAŞINMASI

El arabası ve transpalet gibi yüklerin taşınmasında kullanılan ekipmanların bakımları düzenli yapılıyor mu?
Yüklerin taşınmasında kullanılan ekipmanları itmek veya çekmek için fazlaca güç kullanılması engelleniyor mu?

Zeminin veya dar alanların; yüklerin taşınmasını, itilmesini veya çekilmesini zorlaştıracak şekilde eğimli/dar olması engellenmiş mi?

KİMYASALLAR

Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?

 

 
 

 

Çalışanlar işyerinde kullanılan kimyasalların tehlikeleri hakkında bilgilendirilmiş mi?
Tehlikeli kimyasalların kayıtları tutulmakta mı?
Tehlikeli kimyasalların kullanma talimatları mevcut mu?
Tehlikeli kimyasalların kayıtlarında içerik listesi ve güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF) yer almakta mı?
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?

 

 

 

 

 

Kimyasal maddelerin kullanım amaçları dışında kullanılması engelleniyor mu?
Gaz veya toz gibi zarar verici emisyona sebep olabilecek kimyasal maddelerin açıkta bulunduğu işlemin yapıldığı yerde zararlı emisyona maruz kalmamak için vakum özelliği olan davlumbaz tesisatı veya benzeri bir sistem kurulmuş mu?
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek kimyasal maddelerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Kimyasalların kullanıldığı ve bulunduğu alanlarda yeterli havalandırma sağlanıyor mu?
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?
Çalışmalar sırasında parlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılması engelleniyor veya kullanımın zorunlu olduğu yerlerde çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin önlemler alınıyor mu?
Süreçlerde, hidrojen ve metan; benzen buharı ve aseton gibi patlayıcı karışımlar veya parlayıcı madde ortaya çıkması engelleniyor mu?
İşletme içinde sıcak çalışma (kaynak vb.) yapılması durumunda çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin önlemler alınıyor mu?
Yakıcı veya aşındırıcı maddeler veya yanıcı gazlarla yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınıyor mu?
Kimyasal madde üzerindeki malzeme güvenlik bilgi formu kaybolacak şekilde, kimyasal maddelerin başka bir kap/kutu/şişelere aktarılması engelleniyor ve maddelerin orijinal kutuları içerisinde tutulması sağlanıyor mu?1   2   3

Benzer:

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconEk-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconApartmanlar iÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconEczaneler iÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconKasaplar iÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconAyakkabi tamirhaneleri İÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconKonaklama hizmetleri İÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconAraç tamirhaneleri İÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconBakkal, market ve süpermarketler iÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconMutfak/lokanta/pastaneler iÇİn kontrol listesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev