TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesisayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3
d:\isg\çsgb_görsel\logo_kucuk.jpg


TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI İÇİN KONTROL LİSTESİ
Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler ya da geçitler derhal temizleniyor mu?
Zeminde eşik veya benzeri seviye değişiklikleri varsa bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?
Çalışma alanında yerlerde, nesnelerin/cisimlerin bırakılması nedeniyle engeller oluşması önleniyor mu?
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu?
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?
Açık alev, elektrikli ekipman, elektrostatik yük veya yüksek sıcaklık gibi tutuşturucu kaynaklar çalışma ortamından uzaklaştırılmış mı?
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?


 

 

Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
Tozun yere çökmesi nedeniyle kaygan hale gelen yerler düzenli olarak temizleniyor mu?
Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte ve çalışma ortamı çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış mı?

 

 

 

 

 

Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 
 

 

Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?Atık su arıtma sistemi mevcut mudur veya ortaya çıkan atık su çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılıyor mu?
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makina, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?


Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?
Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?


Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?
Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinaların acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?
Makine ve iş ekipmanlarının üzerinde bulunan acil durdurma butonları ulaşılabilir ve çalışır durumda mı?
Makine ve iş ekipmanlarının koruyucuları ek risk oluşturmayacak şekilde tasarlanmış mı?
Makine ve iş ekipmanlarının koruyucusu devre dışı kaldığında makine/ekipmanın çalıştırılması engelleniyor mu?
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconEk-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconApartmanlar iÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconEczaneler iÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconKasaplar iÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconAyakkabi tamirhaneleri İÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconKonaklama hizmetleri İÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconAraç tamirhaneleri İÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconBakkal, market ve süpermarketler iÇİn kontrol listesi

TekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi iconMutfak/lokanta/pastaneler iÇİn kontrol listesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev