T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesisayfa1/28
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

T.C.ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER

1. İşin tanımı


2. Amaç

3. Tanımlar

4. İhale süresi ve hizmet iş tutarı


5. Kapsam

6. Hizmet kapsamında çalışacak yüklenici firma çalışanları

7. Hizmetin akışı

8. Sarf malzemeleri için genel şartlar


9. Otoanalizörlerde aranan ortak özellikler

10. Garanti, teknik servis, bakım, onarım

11. Dış laboratuvarda çalışılacak testlerle ilgili kapsam ve genel şartlar

12. Eğitim

13. Muayene ve kabul

14. Kalite uygulamaları ve denetim


15. Laboratuvarlarda kurulacak sistem veya cihazlarda aranacak teknik özellikler, çalışılacak testler ve sayıları

1. İŞİN TANIMI


İhaleye konu olan hizmet; Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) bünyesindeki laboratuvar testlerinin sonuç bazında satın alınması olup, 3 ayrı kısımda tanımlanmıştır. İhaleye katılacak firmalar 3 kısım için ayrı ayrı teklif verebilecektir.

1. Kısım ; Biyokimya Laboratuvarı ve Farmakoloji Laboratuvarı

2. Kısım ; Mikrobiyoloji Laboratuvarı

3. Kısım ; Kan merkezi
2. AMAÇ

Bu hizmet alımının amacı gerekli olan tüm laboratuvar cihaz, malzeme, alet v.b ile eksik laboratuvar personelinin yüklenici firma tarafından sağlanmasıyla kurum laboratuvar hizmetlerinin verimli, hızlı ve geniş kapsamlı sunulmasıdır.

3. TANIMLAR


3.1. Kurum: Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM).

3.2. İdare: UÜ-SUAM Müdürlüğü

3.3. Laboratuvar Muayene ve Kabul Kurulu: İlgili laboratuvar başkanı ve o laboratuvar alanında diplomalı en az iki uzmandan oluşturulacak kurullardır.

3.4. Yüklenici Firma: Söz konusu ihaleyi kazanan ve hizmet sözleşmesi ile şartnamede tanımlanan hizmetleri görmek için iş sahibi idare ile (puan karşılığı bedel olarak) anlaşan kişi veya tüzel kişiliktir.

3.5. Yüklenici Firma Çalışanı: Kıdem tazminatı, izinleri, SGK, her türlü özlük hakları ile İş Kanunu gereğince sorumluluğu yüklenici firmada olan yüklenici firmanın işçisidir.

3.6. Dış Laboratuvar: Yüklenici firmanın, bu şartnamede belirtilen bazı testleri (11. Dış laboratuvarda çalışılacak testlerle ilgili kapsam ve genel şartlar) çalıştırmak üzere sahip olduğu ve/veya anlaştığı ve ilgili bölümde bildirilen teknik ve genel şartları sağlayan laboratuvar ve/veya laboratuvarlardır.

4. İHALE SÜRESİ VE HİZMET İŞ TUTARI


İhale süresi 24 (Yirmi dört) aydır ve

  1. Kısım için; ELLİYEDİ MİLYON DOKUZYÜZ ONALTIBİN DOKUZYÜZ DOKSANDOKUZ (57.916.999) puanlık

  2. Kısım için; YİRMİ YEDİ MİLYON ALTI YÜZ YİRMİ BEŞ BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN BİR VİRGÜL DOKSAN DOKUZ (27.625.981,99) puanlık

  3. Kısım için; ALTI MİLYON İKİYÜZ YİRMİBEŞ BİN İKİYÜZ ÜÇ (6.225.203) puanlık hizmet alımı yapılacaktır.


Şartnamede Bundan Sonraki İçerikler 3 ayrı kısım halinde belirtilmiştir.


1.KISIM

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconEk- ulusal İlahiyat Atıf Dizini Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconFabrikamiz iŞ makinalari çaliştirilmasi iŞleri Hİzmet alimi tekniK Şartnamesi

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconT. C. Doğu akdeniz kalkinma ajansi 2018-2020 yillari özel güvenlik...

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi icon2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri...

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconSİİrt üNİversitesi BİLİm ve teknoloji uygulama ve araştirma merkezi

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconYalova üNİversitesi SÜrekli EĞİTİm uygulama ve araştirma merkezi

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconYalova üNİversitesi Çatişma çÖZÜmleri uygulama ve araştirma merkezi

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconYalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconMustafa kemal üNİversitesi BİLİmsel araştirma projeleri kurum koordinatöRLÜĞÜMÜzce...

T. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç karşiliği laboratuvar hizmet alimi tekniK Şartnamesi iconYeni Yüzyıl Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev