T. c kadiköy belediye başkanliğIkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
T.C

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Birimlerimizde kullanılmak üzere KİT Karşılığı BETA TELASEMİ (HPLC) Cihaz Alımı işinin 4734 Sayılı İhale Kanununun 22.Madde d.bendine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.
Söz konusu satın almaya ilişkin fiyat teklifinizin aşağıdaki BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ’ ne yazılarak 05/03/2018 tarihine kadar arzu.ozturk@kadikoy.bel.tr adresine mail veya elden idaremize sunulmasını rica ederiz.
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU


KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
KADIKÖY -İSTANBUL
KİT KARŞILIĞI BETA TALASEMİ (hpIc) CİHAZI ALIMI

KONU: Kadıköy Belediyesi Laboratuarı için Kit ile birlikte cihazı temini (Test Karşılığı )

A- CİHAZDA KULLANILACAK KİTLERİN ÖZELLİKLERİ

1- Reaktif kiti ile HbA2, ,S,C,D ve Hb F fraksiyonları ve abnormal hemoglobin varyantlarını HPLC yöntemi çalışılabilmelidir,

2- Test reaktifi kiti orijinal ambalajlarda olmalıdır,

2-1.Reaktifler kullanıma hazır sıvı formda olmalıdır.

3- Test reaktif kiti oda ısısında saklanabilmelidir,

4- HbA1c değerleri HbF ile interfere olmamalıdır.

5-Numuneler herhangi bir ön dilüsyon veya işleme tabi olmamalıdır.

6-Reaktifler ve kitler incelenerek onay verildikten sonra teslim alınacaktır.

7-Teklif edilen kitler yerli ise TSE,TSEK belgelerine ,yabancı kaynaklı ise CE ,ISO 9001 veya ISO 9002 kalite belgelerine sahip olmalıdır.Ayrıca teklif edilen kitlerin FDA belgesi var ise ibraz edilmelidir.
8. Teklif edilecek kitlerin kullanım süresi boyunca;

8.a Kitlerin çalıştırılabilmesi için her türlü sarf malzemesini (kalibratör kontrol serumu, yıkama solüsyonu,tampon solüsyonu,örnek kapları tüpleri,temizleme solüsyonu,bilgisayarla ilgili kağıtları, LIS için gereken donanımı,barkod etiketlerini,printer tonerini vb..)orijinal ambalajlarında ve bedelsiz olarak temin edecektir. Verilen kitlerin tamamına yetecek miktarda vermeyi ve kullanım süresi dahilinde herhangi bir zamanda , herhangi bir nedenle kitlerden önce biten sarf malzemesi kalan testlere yetecek miktarda takviye edilecek bunun için hiçbir ek ücret talep etmeyecektir.Kalite kontrol serumlarında, değerlendirme aralıklarının net belirlenmesi gerekmektedir.

8.b Kitlerin kullanım süresi boyunca cihazın ve bağlı bulunduğu LIS sistemi ile güç kaynağının kesintisiz olarak çalıştırılabilmesi için gereken periyodik bakımları, değiştirilmesi gereken parçalar ve herhangi bir arıza halinde yedek parça temini,distile su dahil olmak üzere tüm bakım , onarım ve servis hizmetleri ücretsiz olarak verilecektir.

9-Kitlerin aplikasyon ve cihaz bazlı zayii olması durumunda firma tarafından zayii olan test sayısı kadar miktar karşılanacaktır.

10-Kitlerin miyadları uzun olacaktır. Sözleşme süresince alınan kitler son kullanma tarihinden 2 ay öncesinden miktar ne olursa olsun firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir.
B-KİT İLE BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-Cihaz yüksek performans veya basınç sıvı kromotografik ayrım tekniğine uygun olmalı ve HPLC yöntemini kullanarak gerçekleştirmelidir.

1.1-Cihaz HbA,HbA2\E,HbF,HbS,HbC,HbD parametrelerini belirleyebilmeli

Ayrıca anormal bir hemoglobin varyantı varlığında kullanıcıyı uyarmalı.
1.2 Hemolizat reaktif miktarı çalışılan test sayısısna göre esas alınacaktır. Mobil faz,kolon sarf malzemesi olarak istenildiği kadar ücretsiz gönderilecektir.

1.3-Numuneler cihaza primer tüpler veya standart mikrotüplerle (Yetersiz ve pediatrik numuneler için) yüklenebilmeli ve pozitif numune tanımlamasını gerçekleştirecek dahili barkod tarayıcısına sahip olmalıdır.

1.4-Numune taşıyıcısına aynı anda en az 10 numune yüklenebilmeli.

1.5-Cihazın analiz hızı beta talasemi için en az 9 numune/saat olmalıdır.

1.6-Cihaz Lis sistemine bağlanabilmeli ve cihazın ısı kontrolü olmalı, kalan reaktif miktarı bigisayar üzerinde izlenebilmelidir.

2-Cihazın probu kapaklı tüplerden kapagı delerek direkt numuneyi aspire etmelidir.

3-Cihazların herhangi bir teknik nedenden durması veya arızalanması gibi durumlarda en geç 24 saat içerisinde müdahale edilecektir. Arıza 48 saat içerisinde giderilmezse aynı özelliklere sahip yeni bir cihaz ile değiştirilecektir. Bu süre içinde dış laboratuarda çalışılmak zorunda kalınan parametrelerin gideri firma tarafından karşılanacaktır.Firma, teknik servis elamanlarına 24 saat ulaşılacak bir telefonu laboratuara bildirecektir.

4-Firma cihaz ve kitlere ait Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası “Tıbbi cihaz ve malzeme kayıt sistemi” veri tabanına ait barkod listesi ve her ürünün kayıt çıktılarını dosyaya koymalıdır.

5-Üretimden kalkmış ve üretim tarihi itibari ile 4 (dört) yaşını geçmiş cihaz teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Cihazın yaşı belge ile ispat edilmelidir.

6-Cihaz son sistem teknolojiye sahip olmalıdır.

7-Alımı yapılan kitlerin tamamı bitene kadar cihaz laboratuarda kalacaktır.

8.Cihazın optimum koşullarda çalışmasını sağlayabilmek için cihazla birlikte kesintisiz güç kaynağı verilecektir.,

9-Hasta demografik bilgilerini ekrana girebilmek için en az 20 karakterlik yer olmalı ve rapor çıktısında saat,tarih,pik isimleri yüzde değerleri retention süreleri pik alanları ve kromatogramları olmalıdır.

10-Laboratuvara teklif edilen(Birden fazla ise) cihaz demostarasyon için istendiği taktirde sarf olunan kit firmaya aittir

11-Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

C-.EĞİTİM

Cihazı kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır. Eleman sayısını belirlemede ve verilen eğitimin yeterli olup olmadığına kurum idaresi karar verecektir. Firma ayrıca cihazın kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi g

Gereken hususları içeren dokümanı TÜRKÇE olarak kuruma verecektir

NO

MALZEME ADI

BİRİM

MİKTAR

BİRİM FİYAT

1.

BETA TALASEMİ (HPLC)

TEST

1000

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

KDV

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconT. C. Yusufeli belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconT. C. Kirikkale belediye başkanliğI

T. c kadiköy belediye başkanliğI iconT. c aliAĞa belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev