Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktırsayfa1/63
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2016 Mali Yılı

d:\başkanlık çalışmaları\stratejik plan\sp\pan\beytepe genel.jpg

…………………….

Birim Faaliyet Raporu

Ankara 2016

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR


ŞEKİLLEREKLERSUNUŞ

…..

Harcama Yetkilisi

İmzaI- GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizyon

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim vizyonu yazılacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilecektir.

Yönetmelik ve Yönergeler

Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hizmetin yürütülebilmesi için Birimi ilgilendiren ve Üniversitemiz tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan usul ve esaslara ilişkin yönetmelik ve yönergelere yer verilerek tablo doldurulur.

Tablo .Üniversitemiz Tarafından Yayımlanarak Uygulanan Yönetmelik ve Yönergeler


Yasal Yükümlülük

Dayanak

Tespitler

İhtiyaçlar

Sorumlu Birim: Tüm birimler

İç Genelgeler

Yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmetin yürütülebilmesi için Üst Yönetici tarafından yayınlanan usul ve esaslara ilişkin iç genelgelere ve talimatlara yer verilecektir.

Tablo .Üniversitemiz Üst Yöneticisi Tarafından Yayınlanan Genelge ve Talimatlar


 

Konu
Mevzuat Dayanağı
Yayınlandığı

 

 Tarih
Sayısı

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBirim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır icon2017-2021 BİRİm stratejik plani

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm yönetiCİ sunuşU

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm yönetiCİSİNİn sunuşU

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm değerlendirme formu

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİM İÇ değerlendirme raporu

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm yönetiCİSİNİn sunuşU

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm yönetiCİSİNİn sunusu

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır icon1 BİRİM / Üst yönetiCİ sunuşU 2

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm fiyat tarifleri (İş Kalemleri)


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev