Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > EvraklarTGA-DSC CİHAZI

KULLLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No

TL-111

İlk Yayın Tarihi

11.06.2014

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa

1/


  1. AMAÇ

Numunenin kütlesinin, numunenin sıcaklığına ya da zamana göre ölçmek.

  1. KAPSAM

Bu talimat Tekstil Laboratuvarında bulunan TGA-DSC Cihazının kullanımını kapsar.

  1. TANIMLAR

  2. SORUMLULUKLAR

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

4.1. Laboratuar Sorumlusu

4.2. Laboratuar Personeli

  1. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

*Porselen, Alüminyum kroze.

*Pens

*Spatül

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

5.2.1. Numunenin Hazırlanması: Numune, analiz edilecek malzemenin tüm özelliklerini taşımalıdır. Numunenin kütlesi test için gerekli yeterlilikte olmalıdır. Numune, numune hazırlama aşamasında çok az değişim gösterebilmesi gerekir. Numune de, numune hazırlaması esnasında kirlenme olmamalıdır.

5.2.2. Deney şartları: Metot parametreleri analiz edilecek numunenin özelliğine göre belirlenecektir.

5.3. KULLANIM

*Cihaz açma düğmesinden açılır.

*Numune için istenen atmosfer koşuluna uygun gaz vanası açılır

*Bilgisayar açılır.

*Bilgisayar ile cihaz bağlantısı kurulur.

*Fırın haznesi sistemden açılır ve numunenin analiz edileceği sıcaklık aralığına uygun pota terazinin koluna yerleştirilir.

*T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

*Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur. Tartımın 3-10 mg arasında olması gerekir.

*Analizin yapılacağı sıcaklık aralığı sisteme girilir.

*Analiz başlatma butonuna basılır.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

*Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

*Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir.Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

  1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Havva DEMİRCİ

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN
Prof.Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU

(Form No : FR-146;Revizyon Tarihi:01.11.2013; Revizyon No:01)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconSu geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconDok. Kodu YÖN. Tl. 17 Aerotor cihazi çaliştirma ve bakim

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconYOĞun bakim temiZLİk talimati

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconKazan dairesi bakim talimati

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconHassas terazi kullanim ve bakim talimati

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconETÜV (prowiTE) kullanim ve bakim talimati

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconŞerit Testere Makinesi Bakım ve Kullanım Talimatı

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconETÜv cihazinin kullanma, bakim ve onarim talimati

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconBİLGİsayar laboratuvari bakim-kullanim ve iŞ GÜvenliĞİ talimati

Tga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati iconTekstil laboratuvari hassas terazi kullanma ve bakim talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev