Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi?sayfa1/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5
BİYOMEDİKAL DEPO
Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi?

SIRA :

BÖLÜM ADI : BİYOMEDİKAL DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 1

BOYUTLAR : KMH, YPYD

BAKILACAK UNSURLAR :

1.1 Depo sorumluluk alanlarına göre depo ayrımları yapılmış, Biyomedikal Depo yapısı mevzuata uygun olarak oluşturulmuş olmalıdır.

1.2 Depo sorumluluk alanlarının belirtildiği; sağlık tesisi, Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığı ile iletişim kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı yazılı olarak bulunmalıdır.

AÇIKLAMA :

Sağlık tesisinde depo sorumluluk alanlarının belirlenmiş, bu sorumluluk alanlarının gereği biyomedikal depoların kurulmuş olması gerekmektedir.

Oluşturulan Biyomedikal Depolarından sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin gerekli durumlarda kendi amiri de dahil olmak üzere sağlık tesisi, Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığı bazında kimler ile iletişime geçmesi gerektiği belirlenmeli ve belirlenen bu organizasyon yapısı yazılı olarak bulunmalıdır.

KAYNAK :

17.01.2014 tarih ve 11651 sayılı TKKY Depo Sorumluluk Alanları Hakkında konulu genel yazı

“EK: Depo Sorumluluk Alanları:

2. Sorumluluk Alanı: Biyomedikal Depo

 1. Biyomedikal Tüketim Depo

Tıbbi cihaza bağlı yedek parçalar, sarflar, aksesuarlar ve tıbbi gazları takip eder. Örneğin; alet dezenfektanları, cihaza bağlı kağıtlar(EKG, EEG, USG gibi), tıbbi cihazların kullanımı esnasında kullanılan koruyucu sarflar, tıbbi amaçlı kimyasal gazlar, sodalime, röntgen filmleri ve banyo solüsyonları, EKG mandalı, sterilizasyon kasetleri ve gazları.

 1. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo

Dayanıklı taşınır niteliğindeki tıbbi cihazları, gaz tüpleri, biyomedikal koruyucu donanımları takip eder. Örneğin; tıbbi cihazların kullanımı esnasında kullanılan koruyucu giysiler(gonat koruyucular, kurşun önlükler gibi), tıbbi gaz tüpleri ve tankları, gaz prizleri, flowmetre, tromel, amalgamatör, röntgen, radyoaktif atık kutuları.”

“Depo Sorumluluk Alanına Göre Taşınır ve MKYS Sınıflandırma Kodları:

2. Sorumluluk Alanı: Biyomedikal Depo

 1. Biyomedikal Tüketim Depo:

 • Taşınır Kodu: 150.03.03 2. Düzey Detay Kodu ve 150.13.02.01 3. Düzey Detay Kodunda takip edilecektir. HBYS veri aktarımında alt düzey taşınır kodu kullanılmayacaktır.

 • Sınıflandırma Kodu: MKYS sisteminde UBB barkodu veri doğrulaması yapılarak, sistemde bulunan Biyomedikal Tüketim Malzemesi Sınıflandırma Kodu ile malzeme girişi yapılabilecektir.

 1. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo

 • Taşınır Kodu: 253-03-04/253-02-05/253-03-06/253-03-08/255-01-05/267-01 şeklinde 1. ve 2. Düzey Detay Kodunda takip edilecektir. HBYS veri aktarımında alt düzey taşınır kodu kullanılmayacaktır.

 • Sınıflandırma Kodu: MKYS sisteminde UBB veri doğrulaması yapılarak, sistemde bulunan Biyomedikal Teknoloji Sınıflandırma Kodu ile malzeme girişi yapılabilecektir.”

“Depo Sorumluluk Alanında Görev Yapacak TKKY Nitelikleri:

2. Sorumluluk Alanı: Biyomedikal Depo

a. Biyomedikal Tüketim Depo

b. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo

Her iki depo için de tercihen Biyomedikal Mühendisi / Teknikeri / Teknisyeni, Elektrik-Elektronik Mühendisi / Teknikeri / Teknisyeni, Elektronik Haberleşme Mühendisi / Teknikeri / Teknisyeni, Tıbbi Teknolog, Tıp Elektroniği Bölümü mezunları olmalıdır.”

Soru : Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri mevzuata uygun şekilde görevlendirilmiş mi?

SIRA :

BÖLÜM ADI : BİYOMEDİKAL DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 2

BOYUTLAR : KMH, YPYD

BAKILACAK UNSURLAR :

2.1 Harcama yetkilisi tarafından Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine görevlendirmeleri tebliğ edilmiş ve bu görevlendirme Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır.

2.2 Görevlendirilen Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri teknik hizmetler sınıfından olmalıdır. (A1 Genel, A2 Genel ve B grubu sağlık tesisleri için geçerlidir.)

AÇIKLAMA :

Biyomedikal Depolarının yönetiminden sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine görevlendirmelerinin harcama yetkilisi tarafından tebliğ edilmesi ve ilgili personelin bu görevi tebellüğ etmesi gerekmektedir.

Biyomedikal Depolar ile ilgili işlemler teknik bilgi gerektirdiğinden bu depolardan sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri teknik hizmetler sınıfı personeli olmalıdır. A1 Genel, A2 Genel ve B kurum rolündeki sağlık tesisleri haricindeki sağlık tesisleri personel yeterliliği ve yetkinliği göz önünde bulundurularak bu sorudan muaf tutulacaktır.

KAYNAK :

17.01.2014 tarih ve 11651 sayılı TKKY Depo Sorumluluk Alanları Hakkında konulu genel yazı

“Depo Sorumluluk Alanı Yetkisi Verilmesi

Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinde İl Konsolide olarak çalışan uzman ve/ve ya görevliler tarafından “MKYS Referans Verileri-Depo Sorumluluk Alanı” ekranında yönlendirme yapılacaktır.

 1. Sağlık tesislerimde TKKY niteliklerine göre en az 3 farklı kili görevlendirilmelidir.

 2. Medikal Depo, Biyomedikal Depo ve Ayniyat Depo sorumluluk alanlarından aynı kişi sorumlu olamaz.

 3. Sağlık tesisinin büyüklüğüne veya binalarının yerleşim durumlarına göre aynı sorumluluk alanında birden fazla TKKY yetki alabilir.

Örneğin Medikal Depo sorumluluk alanındaki, ilaç, tıbbi sarf, cerrahi alet ve laboratuvar depolarının hepsi aynı TKKY yetkili olabileceği gibi, her birine birden fazla TKKY yetkilendirilebilir. Fakat medikal depolardan birinde yetkili olan TKKY biyomedikal veya ayniyat depo sorumluluk alanında yetkilendirilemez.

 1. Sağlık tesisinde yeterli personelin bulunmaması halinde (örneğin ilçe hastanelerinde) aynı kişiye yetki verilmesi zorunlu ise Stok Analiz ve Kontrol Daire Başkanlığı, Taşınır İşlem Yönetim Birimi tarafından tanımlanabilecek olup; gerekçe yazısının Daire Başkanlığına iletilmesi gereklidir.

 2. Sağlık tesislerinde mevcut depo adlarında bir değişiklik yapılması gerekmemektedir.

 3. Mevcut depolarda farklı sorumluluk alanlarına ait malzeme varsa, yeni depo tanımlanmalı ve Şubat ayı içerisinde “Ambar Taşıma İşlemi” yapılmalıdır.

 4. Yeni malzeme giriş işlemlerinde yazının tarihi itibariyle, yeni depo sorumluluk alanlarına uygun olarak MKYS kaydı yapılmalıdır.”Soru : Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine yönelik eğitim dokümanları mevcut mu?

SIRA :

BÖLÜM ADI : BİYOMEDİKAL DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 3

BOYUTLAR : KMH, ÇNE, YPYD

BAKILACAK UNSURLAR :

3.1 Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine İl Konsolide Görevlileri tarafından Taşınır Mal Yönetimine yönelik mevzuat ve MKYS kullanım eğitimi verilmelidir.

3.2 Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimleri tarafından biyomedikal dayanıklı taşınır sınıflandırma (tür, tanım, taşınır kod gibi) ve cihaz bilgilendirmesine yönelik teknik bilgi verilmelidir.

AÇIKLAMA :

Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine ilgili görev ve sorumlulukları, görevle ilgili mevzuat ve kullanılacak olan MKYS ekranlarının kullanımına ilişkin eğitim verilmelidir.

Biyomedikal dayanıklı taşınırların tanıtıldığı, Biyomedikal Depo taşınır kayıt kontrol yetkililerinin malzeme bilgisinin geliştirildiği teknik eğitimler Klinik Mühendislik Birimi ve Eğitim Birimi tarafından ortak olarak yıllık plan içerisinde, periyodik olarak düzenlenmelidir. Klinik Mühendislik Birimleri bulunmayan sağlık tesisleri için bu eğitimler Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu tarafından, Eğitim Birimleriyle ortak olarak düzenlenmelidir.

KAYNAK :

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri Hakkında konulu genel yazı

“D. l. İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyetleri

Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi, insan kaynakları yönetim faaliyetleri kapsamında sözleşmeli ve kadrolu teknik personelin (mühendis, tekniker, teknisyen), kullanıcıların (sağlık personeli, sağlık destek personeli gibi) biyomedikal cihazlar ile ilgili eğitim planlamalarını, iş emri yönetimi ve personel performans değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirir.”


Soru : İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili tuttuğu veriler ve sağlık tesisinin mevcut durumu ile biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu mu?

SIRA :

BÖLÜM ADI : BİYOMEDİKAL DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 4

BOYUTLAR : KMH, YPYD

BAKILACAK UNSURLAR :

4.1 İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili tuttuğu veriler ile biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu olmalıdır.

4.2 Sağlık tesisinin mevcut durumu ile biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu olmalıdır.

AÇIKLAMA :

Sağlık tesislerinin mevcut biyomedikal dayanıklı taşınır bilgilerini bildirdiği iki farklı bilgi yönetim sistemi mevcuttur. Temel Sağlık İstatistik Modülüne (TSİM) dayanıklı taşınır verileri istatistik birimleri tarafından bildirilirken, MKYS dayanıklı taşınır verileri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından girilir. TSİM üzerinden ulaşılan biyomedikal dayanıklı taşınırların özellikleri ve sayılarının depo kayıtlarını içeren MKYS bilgileri ile doğrulanması gereklidir.

Her iki sistemin birbiriyle tutarlılık göstermesinin yanında, bu kayıtların sağlık tesisinin mevcut durumunu göstermesi gereklidir.

KAYNAK :

29.11.2013 tarih ve 4605 sayılı Dayanıklı Taşınırlar Hakkında konulu genel yazı

“1.1 Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü

Bu veri girişlerinde 253-03-04, 253-03-05, 253-03-06, 253-03-08, 255-01-05 hesap kodları ve maddi olmayan duran varlıkların yer aldığı 267 hesap kodlarında yer alan biyomedikal dayanıklı taşınırların verilerinin girilmesine öncelik verilecektir. Modül içerisinde yer alan “Biyomedikal Teknoloji Türü” ve “Biyomedikal Teknoloji Tanımı” içerisinde tanımlanmış taşınırların Kamu Hastane Birliklerinde, birliklere bağlı sağlık tesislerinde, özellikli sağlık araçlarında, sağlık tesislerine bağlı tüm depo ve ambarlarda bulunan cihaz, ekipman ve sistemlerin dayanıklı taşınır niteliğinde takibi için devirler ilgili depo sorumlusu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince gerçekleştirilir.”
Soru : Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı?

SIRA :

BÖLÜM ADI : BİYOMEDİKAL DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 5

BOYUTLAR : KMH, YPYD

BAKILACAK UNSURLAR :

5.1 Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan demirbaşların uygun depolara devirleri yapılmalıdır.

5.2 Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak tüketim malzemesi niteliğinde olan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmalıdır.

AÇIKLAMA :

Sağlık tesislerinde biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğindeki demirbaşların sorumluluk alanındaki taşınır hesap koduna sahip olan, ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan demirbaşların(yemek masaları, etajerler gibi) depo devrinin uygun depoya devredilmesi gerekmektedir.

Sağlık tesislerinde biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğindeki demirbaşların sorumluluk alanındaki taşınır hesap koduna sahip olan, ancak tüketim malzemesi niteliğinde olan malzemelerin(röntgen tüpü, endoskopi teleskobu gibi) uygun depoya devredilmesi gerekmektedir.

KAYNAK :

29.11.2013 tarih ve 4605 sayılı Dayanıklı Taşınırlar Hakkında konulu genel yazı

“Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan detay kayıt bilgi girişleri ve etiketleme faaliyetleri mevcut durumda stok kaydı bulunan ve tedarik edilen tüm dayanıklı taşınırlar için uygulanacaktır. Anılan faaliyetlerin sürdürülebilirliği önem arz etmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında kayıt dışı olan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgi maddelerinde (1., 12., 18.) yer alan hükümlere istinaden Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri (demirbaş ambar sorumluları) tarafından kayıt altına alınacaktır. Yine bu faaliyetler kapsamında sarf niteliğinde (150 taşınır hesap kodlarında) kayıt altına alınmış olan biyomedikal tür ve tanım listelerinde yer alan kayıtların ve/veya hatalı kayıtların bulunması durumunda ise Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin hükümlerine istinaden Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri (demirbaş ambar sorumluları) tarafından düzeltme kayıtları yapılacaktır.”

Soru : Özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların depo kaydı mevcut mu?

SIRA :

BÖLÜM ADI : BİYOMEDİKAL DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 6

BOYUTLAR : KMH, YPYD

BAKILACAK UNSURLAR :

6.1 Özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların depo kaydı bulunmalıdır.

AÇIKLAMA :

Özellikli sağlık araçlarının(acil müdahale arabası, hasta nakil ambulansı, ambulans uçak, ambulans motor, paletli ambulans, evde sağlık aracı gibi) tek kalemde taşıt olarak kayıt altına alınmaması; biyomedikal dayanıklı taşınırların ayrı, taşıtların ayrı kayıt altına alınması gereklidir.

KAYNAK :

18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği

“Taşınırların kaydı

MADDE 12 – (1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.”

Soru : Sağlık tesisi tarafından kullanılan yazılımların depo kaydı mevcut mu?

SIRA :

BÖLÜM ADI : BİYOMEDİKAL DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 7

BOYUTLAR : KMH, YPYD

BAKILACAK UNSURLAR :

7.1 Satın alınan yazılımların 267-01 altında ilgili 2. Düzey Taşınır Kodunda depo kaydı olmalıdır.

7.2 Hizmet alımı yapılan veya süreli olarak edinilen yazılımların 740.06.07 “Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri” hesap kodundan kayıt altına alınması gerekmektedir.

7.3 Hizmet alımı yapılan veya süreli olarak edinilen yazılımların Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranında kaydı olmalıdır.

AÇIKLAMA :

Sağlık tesislerinde mal olarak edinilen, lisansı satın alınan yazılımların(bilgi yönetim sistemleri, cihaz yazılımları, PACS, Office programları gibi) muhasebeleştirilmesi haricinde Biyomedikal Depolarda biyomedikal tanımlarına uygun olarak malzeme kaydının bulunması gerekmektedir.

Süreli olarak edinilen yazılımların ise Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranında biyomedikal tanımlarına uygun olarak veri girişinin yapılmış olması gerekmektedir.

KAYNAK :

13.12.2013 tarih ve 809.05 sayılı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar konulu genel yazı

“Başkanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe giren 29.11.2013 tarih ve 4605 tarihli “Dayanıklı Taşınırlar” hakkındaki yazımız ile Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen biyomedikal dayanıklı taşınırlar sınıflandırma kapsamında; 26 Maddi Olmayan Duran Varlıkların alt kodundaki 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap kodunda takip edilen yazılımların (Bilgisayar yazılımları, işletim yazılımları, tıbbi cihaz programları ve kullanılacak amaca göre geliştirilen uygulama programları vb.) satın alma ve çıkışlarının düzenli olarak takibinin yapılabilmesi ve birlikteliğin sağlanabilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle yukarıda bahsedilen 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap kodunda takip edilen yazılımların her türlü hareketi(giriş, çıkış, amortisman ve tükenme payı hesaplamaları) 01.01.2014 tarihinden itibaren tedarik edilecek olan yazılımlar için; bundan böyle (MKYS) Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi üzerinden yapılarak MKYS Klinik Mühendislik Ekranı ile Amortisman Hesaplama Ekranına yansıtılacaktır.

MKYS Sistemi Amortisman Hesaplama Ekranı üzerinden çıkartılan amortisman cetvelleri ilgili Saymanlıklara bildirilecek ancak giril / çıkış (satın alma; HEK vb.) hareketleri ilgili mevzuatı gereğince taşınır hesaplarında görünmeyeceğinden dolayı da; Harcama Birimi Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı Cetvellerine yansımayacaktır.”
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? iconSoru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme...

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? iconOrganizasyon yapısı kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev,...

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? iconKahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? iconAvrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük El Kitabına Ek

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? iconSoru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre...

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? iconElektronik ağizdan ağiza iletiŞİM (ewom) ve turizm endüstriSİndeki...

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? icon1. Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak. 2

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? icon“Bakanlık tarafından belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun olacaktır”

Soru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? icon“Bakanlık tarafından belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun olacaktır”


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev