Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesisayfa1/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Ek-1

Tekstil Elyaf İsimleri Listesi

(6 ncı maddede bahsedilen)
Tablo 1


No

İsim

Elyaf tanımı

1

yün

Koyun veya kuzu postlarından (Ovis aries) elde edilen elyaf, koyun ve kuzu pstlarından ve Numara 2’de listelenen hayvan kıllarından elde edilen elyaf karışımı

2

yün veya kıl isminin izlediği veya izlemediği alpaka, lama, deve, kaşmir, moher, angora, vicuna, yak, guanako, cashgora, kunduz, su samuru

Şu hayvanların kılları: Alpaka, lama, deve, Kaşmir keçisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı, vicuna, yak, guanako, cashgora keçisi, kunduz, su samuru

3

hayvanın cinsi belirtilerek veya belirtilmeden hayvan veya at kılı (örneğin sığır kılı, adi keçi kılı, at kılı)

1 inci ve 2 nci numaralarda değinilmemiş farklı hayvanların kılları

4

İpek

Yalnızca, ipek salgılayan böceklerden elde edilen elyaf

5

pamuk

Pamuk bitkisinin (Gossypium) tohum kabuğundan (çiğitten) elde edilen elyaf

6

kapok

Kapok meyvesinin (Ceiba pentandra) içinden elde edilen elyaf

7

keten

Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) sak kabuğundan elde edilen elyaf

8

kenevir (kendir)

Kenevirin (Cannabis sativa) sak kabuğundan elde edilen elyaf

9

jüt

Corchorus capsularis veya Corchorus olitorius'un sak kabuğundan elde edilen elyaf. Bu Yönetmelik’in amaçları için: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata türlerinden elde edilen sak elyaflları da jüt gibi işlem görecektir.

10

abaca (Manila kendiri)

Musa textilis'in yaprak kınından elde edilen elyaf

11

Alfa

Stipa tenacissima'nın yaprağından elde edilen elyaf

12

Hindistan cevizi (kokos)

Cocos nucifera'nın meyvesinden elde edilen elyaf

13

Broom

Cytisus scoparius ve/veya Spartium junceum'un sak kabuğundan elde edilen elyaf

14

rami

Boehmeria nivea ve Boehmeria tenacissima'nın sak kabuğundan elde edilen elyaf

15

sisal

Agave sisalana'nın yapraklarından elde edilen elyaf

16

sunn (güneş keneviri)

Crotalaria juncea'nın sak kabuğundan elde edilen elyaf

17

henequen

Agave fourcroydes'in sak kabuğundan elde edilen elyaf

18

maguey

Agave cantala'nın sak kabuğundan elde edilen elyafTablo 2

No

İsim

Elyaf tanımı

19

asetat

hidroksil gruplarının %74’ten fazlası, % 92’sinden azı asetillenmiş selüloz asetat elyafı

20

aljinat

Aljinik asidin metal tuzlarından elde edilen elyaf

21

cupro (kupramonyum rayonu)

Kupramonyum yöntemiyle elde edilen rejenere selüloz elyafi

22

modal

Yüksek kopma mukavemeti ve yüksek yaş modüle sahip olan yenilenmiş viskoz işlemi yoluyla yeniden elde edilen selüloz elyafı. Kondisyonlanmış durumda (Bc) ve yaş durumda %5 uzama sağlamak için gerekli kuvvet (Bm) aşağıdadır. Bc ve Bm; desitex biriminde lineer yoğunluk T olduğunda:

 

Bc (CN) ≥1.3√T + 2 T

 

Bm (CN) ) ≥ 0,5 √T

23

protein

Doğal protein maddelerinden rejenerasyon yoluyla ve kimyasal maddelerin etkisiyle stabilize edilerek elde edilmiş elyaf.

24

triasetat

Hidroksil gruplarının en az %92’si asetillenmiş selüloz asetat elyafı.

25

viskoz

Filament ve kesikli elyaf için viskoz yöntemi ile elde edilen rejenere selüloz elyafi.

26

akrilik

Zincirlerinin (kütlece) en az %85’i akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen elyaf.

27

kloro lifi

Zincirlerinde kütlece %50’den fazla klorlanmış vinil veya viniliden monomerik üniteleri bulunduran lineer makromoleküllerden elde edilen elyaf.

28

floro elyafı

Florokarbon alifatik monomerlerinden oluşmuş lineer makromoleküllerden elde edilen elyaf.

29

modakrilik

Zincirlerinin (kütlece) %50’den fazlası ve %85’den azı akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen elyaf.

30

poliamid veya naylon

Zincirlerinde, en az %85’i alifatik veya sikloalifatik birimleriyle birleşen amid bağlantılarının tekrarlanmasıyla oluşan sentetik lineer makromoleküllerden elde edilen elyaf.

31

aramid

En az %85’i doğrudan iki aromatik halkaya ve varsa, amid bağlantılarını geçmeyecek sayıda imid bağlantılara bağlanan amid veya imid bağlantılarına eklenen aromatik gruplardan oluşan sentetik lineer makromoleküllerden meydana gelen elyaf.

32

poliimid

Zincirlerinde amid birimlerinin tekrarlamasıyla oluşan sentetik lineer makromoleküllerden oluşan elyaf

33

lyocell

Çözülme ve türev oluşumu olmaksızın gerçekleşen solvent spinning işlemi sonucu yeniden elde edilen selüloz elyaf

34

poliaktid

Zincirinde en az %85 (kütlece) doğal şekerden türetilen ve erime noktası en az 135°C olan laktik asid ester birimlerine sahip lineer makromoleküllerden oluşan elyaf.

35

poliester

Zincirleri (kütlece)en az %85 diol ve tereftalik asitten oluşmuş bir ester içeren lineer makromoleküllerden elde edilen elyaf.

36

polietilen

Substituye edilmemiş alifatik doymuş hidrokarbon lineer makromoleküllerinden oluşmuş elyaf.

37

polipropilen

İsotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir metil yan dalı içeren ve başkaca bir substitüsyonun söz konusu olmadığı doymuş alifatik hidrokarbon lineer makromoleküllerden oluşan elyaf.

38

polikarbamid

Zincirlerinde (NH-CO-NH) üretilen fonksiyonel grubunun tekrarlanmasıyla oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen elyaf.

39

poliüretan

Zincirlerinde üretan fonksiyonel grubunun tekarlanmasıyla oluşan makromoleküllerden elde edilen elyaf.

40

vinilal

Zincirleri asetilizasyon derecesi farklı polivinil alkolden oluşan makromoleküllerden elde edilen elyaf.

41

trivinil

Hiçbiri toplam kütlenin %50’sinden fazla olmamak üzere, akrilnitril terpolimeri, bir klorlanmış vinil monomeri ve bir üçüncü vinil monomerinden oluşan elyaf.

42

elastodien

Doğal veya sentetik poliisoprenden veya olarak bir ya da daha fazla dienin vinil monomeri ile veya bunsuz polimerize edilmesi ile oluşan elastiki elyaf. Bunlar orijinal uzunluğunun üç katı gerildiğinde ve serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen başlangıç boyuna dönerler.

43

elastan

Kütlece en az % 85’i bölümler halindeki poliüretandan oluşan ve orijinal uzunluğunun 3 katı kadar gerilip serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen başlangıç boyuna dönen elastiki elyaf.

44

cam elyafı

Camdan yapılmış elyaf.

45

elastomultiester

İki veya daha farklı kimyasal doğrusal makromoleküllerin iki veya daha farklı aşamada etkileşimi ile oluşan (kütlesine göre %85’i aşmayan), baskın işlevsel birim olarak asidin alkolü etkilemesi ile oluşan bileşik grupları içeren (en azından %85 oranında) ve uygun muameleden sonra uzatıldığında orijinal uzunluğunun 1,5 katına kadar çıkan ve serbest bırakıldığında hızla ve gerçek anlamda başlangıç uzunluğuna ulaşan elyaf çeşididir.

46

elastolefin

En azından %95’i (kütlesine göre) kısmen çapraz moleküllerden oluşan, en az bir diğer olefin ve etilenden elde edilen, uzatıldığında orijinal uzunluğunun 1,5 katına kadar uzayan, serbest bırakıldığında hızla ve büyük ölçüde başlangıçtaki uzunluğuna ulaşan bir elyaf çeşididir

47

melamin

En azından %85'i (kütlesine göre) çapraz bağlı melamin türevi makromoleküllerden oluşan elyaf çeşididir.

48

iplik veya elyaf sözcüğünün izlediği veya izlemediği, elyafın yapısını oluşturan materyalle ilgili isim örneğin, metal (metalik, metalize edilmiş), asbest (amyant), kağıt

Yukarıda listelenmeyen muhtelif veya yeni malzemelerden elde edilen elyaf

49

çift bileşenli Polipropilen / Poliamid

polipropilen matrix içine yerleştirilen poliamid elyafının kütlesi %10 ve % 25 arasında oluşan bir çift bileşenli elyaf.Ek-2

Yeni Tekstil Elyaf İsmi Başvurusuna İlişkin

Asgari Gereklilikler

(7 nci maddede bahsedilen)

Ek-1’de düzenlenen listeye yeni bir tekstil elyaf isminin dahil olması için yapılacak başvurular, 7 nci maddede belirtildiği üzere, en az aşağıdaki bilgileri içerir.

1- Tekstil elyafının önerilen ismi:

Eğer uygunsa önerilen isim, kimyasal kompozisyonla ilgili olmalı ve elyafın özellikleri hakkında bilgi sağlamalıdır. Önerilen isim her türlü fikri mülkiyet haklarından muaf olacak ve üreticiyle ilgili olmayacaktır.

2- Tekstil elyafının önerilen tanımı: Yeni tekstil elyafı tanımı içinde bahsedilen esneklik gibi özellikler, analizlerin deneysel sonuçlarıyla birlikte başvuruda temin edilecek, test metotları yoluyla doğrulanabilir olacaktır.

3- Tekstil elyafı belirlenmesi: kimyasal formül, mevcut tekstil elyaflarından farklar ile birlikte, ilgili olduğu yerlerde, erime noktası, yoğunluk, kırılma endeksi, yanma özelliği ve FTIR spektrumu gibi detaylı veri.

4- Elyaf kompozisyonunun hesaplanmasında kullanılacak önerilen belirlenmiş istisnalar.

5- Deneysel veriler dahil, yeterince gelişmiş kimlik ve miktar belirleme metotları:

Başvuru sahibi, diğer elyaflarla birlikte yeni tekstil elyafının en çok beklenen ticari karışımlarını analiz etmek için ek-8’de listelenen metotların kullanım olasılığını veya bu eke eklenecek uyumlaştırılmış standartları değerlendirecek ve bu metotlardan en az birini teklif edecektir. Başvuru sahibi, bu metotlar ve uyumlaştırılmış standartlar için tekstil elyafının çözünmez bileşen olarak kabul edilebildiği durumlarda, yeni tekstil elyafının kitle düzeltme faktörlerini değerlendirecektir. Bütün deneysel veriler başvuru ile teslim edilecektir. Eğer bu Yönetmelikte listelenen metotlar uygun değilse, başvuru sahibi uygun gerekçeleri belirtecek ve yeni bir metot önerecektir. Başvuru, önerilen metotlar için bütün deneysel verileri içermelidir. Metotların doğruluğu, sağlamlığı ve yinelenebilirliği üzerine veriler dosya ile tedarik edilmelidir.

6- Yeni tekstil elyafının insan sağlığı üzerindeki olası alerjik reaksiyonları veya diğer olumsuz etkileri ile ilgili mevzuatla uyumlu olacak şekilde bu etkilere yönelik yapılan test sonuçlarını içeren mevcut bilimsel bilgiler.

7- Başvuruyu destekleyen ek bilgiler: üretim süreci, tüketici uyumu

Üretici, önerilen kimlik ve miktar belirleme metotlarının geçerli olmasını sağlamak için yeni saf tekstil elyafı ve ilgili tekstil elyaf karışımlarının temsili örneklerini temin edecektir.

Bakanlık, üreticiden ilgili elyaf karışımlarının ek örneklerini talep edebilir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi iconTekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi icon2017-2018 Bahar Dönemi YÖK 100/2000 bursu kapsamında başarılı olup...

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi iconSDÜ GÜzel sanatlar fakültesi Özel yetenek sinavina plastik sanatlar...

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi icon4 grupta aşağıda isimleri yazılı 22 takımın iştirakiyle oynanmasına, 2

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi iconProjede satın alınması öngörülen malzemelerin isimleri veya gerekçeleri *

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi iconTekstil yatirim

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi iconTekstiL İÇİn patlatma cihazi

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi iconTekstil teknolojileri ve tasarimi fakültesi

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi iconTekstil laboratuvari hassas terazi kullanma ve bakim talimati

Ek-1 Tekstil Elyaf İsimleri Listesi icon1- u-11 Ligi müsabakalarına aşağıda isimleri yazılı 11 (onbir) takımın...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev