Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimatisayfa2/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman FT-IR spektrometresi kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. FT-IR spektrometresi kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
2. KAPSAM

Bu doküman FT-IR spektrometresi cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

FT-IR spektrometresi cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.
5. UYGULAMA

 1. Sentezlenen yada doğal kaynaklardan saf halde elde edilen birleşiklerin kızıl ötesi ışınlar kullanılarak IR spektrumunun elde edilmesini böylece yapıdaki olası fonksiyonel grupları tayin etmek.

 2. Cihaz 7800 cm-1 ile 370 cm-1 dalga boyları arasında 0.5 cm-1 hassasiyetinde sonuçlar verir.

 3. Masaüstündebulunan spectrum ikonuna tıklayarak program açılır. Şifre ve kullanıcı ismi yazılır. Cihaz modeli seçilir OK tuşuna basılır.

 4. Çıkan pencerede instrument sekmesinden scan sample seçilir.

 5. Yeni açılan pencerede numne ismi girilir. İstenrse tanım, tarama aralığı, tarama sayısı gibi parametreler ayarlanabilir. OK tuşuna basılır.

 6. Yeni açılan pencerede scan background tuşuna tıklanarak havaya karşı spektrometre sıfırlanmış olur.

 7. Elmasın üzerine katı olarak spatula ucu ile az miktarda madde konut. ATR unitesinin kolu çevrilerek numune bastırılır. Spektrumun piklerinin keskinleşmesi sağlanır.

 8. Daha sonra start tuşuna tıklanarak numune ölçümü gerçekleştirilir.

 9. Tarama bittikten sonra program ekrana IR spektrumunu yansıtır.

 10. Spektrum menüdeki edit sekmesinden copy seçeneği ile kaydedilir ve MS Word programına yapıştırılarak depolanır.

 11. ATR ünitesinin kolu ters yöne çevrilerek madde ATR kolunun ucundan ve elmasın üzerinden korozif olmayan uygun bir organik çözücü ve temiz yumuşak bir bezle temizlenir.

 12. Programdan çıkılır, bilgisayar kapatılır. IR spektrometresi kesinlikle kapatılmamalıdır.

 13. Cihazın kalibrasyonu yetkili servis tarafından yapılmaktadır.

 14. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında kullanıma uygundur. Bulunduğu ortamın sıcaklığı 15°C-35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %75 üzeri olduğu mekanlarda kullanıma uygun değildir.

 15. Elektrik kesintilerine karşı cihaz UPS’e bağlıdır. Servis bakımı sırasında kullanılmak üzere yüksek saflıkta azot tüpü bulunmaktadır. Alet ile iletişimi sağlayan masaüstü bilgisayar ve verilerin çıktısını almaya yarayan yazıcısu bulunmaktadır.

 16. Cihazı otamdaki neme karşı koruyan kurutucu paketler (desikantlar) 6 ayda bir yetkili servis elemanları tarafından değiştirilir.

 17. Cihazın ilk açılışta denge konumuna gelmesi 2 saati bulduğu ve kapalı iken havalandırma sistemi çalışmadığı için aletin kapatılmaması gerekmektedir.

 18. Muhafaza: Laboratuar ortamında sürekli çalışır bir şekilde nemden uzak, kuru ve sıcak olmayan ortamlarda, direk güneş ışığına maruz kalmayan yerlerde muhafaza edilmelidir.

 19. Depolanması: Cihaz kapatılmaz taşınmaz ve depolanmaz.

 20. Korunması: Cihazın ortamdaki neme karşı koruması gerekmektedir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman GC-MS(Gaz Kromotografi - Kütle Spektrometresinin) kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. GC-MS kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
2. KAPSAM

Bu doküman GC-MS cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

GC-MS cihazının kullanımından ilgili öğretim üyeleri sorumludur.
5. UYGULAMA

 1. Cihaz bitkilerden elde edilen uçucu veya uçucu türevlerine çevrilebilen fraksiyonların gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi yöntemine dayanarak bileşenlerinin tanımlanması ve molekül ağırlıklarının tayin edilmesi için kullanılır.

 2. Molekül kütlesi 800 daltona kadar olan maddelerin kütle ölçümü yapılabilmekte, erime noktası 280oC ye kadar olan numunelerin gaz kromatografisi analizi yapılabilmektedir.

 3. ÖRNEK HAZIRLAMA;

 • Gerekli yöntem ile elde edilmiş uçucu yağlar 2ml kapasiteli vida kapaklı tek kullanımlık amber tüplere aktarılır. Autosampler’a sırayla yerleştirilir.

 • Gerekli yöntem ile elde edilmiş ve uçucu türevlerine dönüştürülmüş yağ asitleri 0.45 μm.lik tek kullnımlık şırınga filtrelerden geçirilerek 2ml kapasiteli vida kapaklı tek kullanımlık amber tüplere aktarılır. Autosampler’a sırayla yerleştirilir.

 1. ANALİZİN YAPILMASI

 • Cihaza bağlı bilgisayarın masaüstünde bulunan Agilent MS Spectra programı açılır.

 • Daha önceden, çalışılacak madde karımlarının özelliklerine göre oluşturulmuş olan metodlardan uygun olan load metod tuşu ile seçilir. Kolon üzerindeki pre run ışığı yanana kadar beklenir.

 • Cihazın analize uygun şartlara ulaştığı zaman (pre run ışığı yanıp, program arayüzünde “waiting for MS” ibaresi kalkınca) yeşil ok işaretli tuşa tıklanır. Açılan pencerede örnek adı ve analiz miktarı kaydedilir. Run tuşuna basılır. Analiz başlar.

 • Birden çok numune ile analiz yapılacağı zaman sequence tuşu ile her maddeye ait numune , metod ve sonuçların saklanacağı dosya ismi sıra ile ayrı ayrı yazlır ve sequence dosyası istenirse kaydedilir.

 • Kullanılan metoda göre analiz süresi değişmektedir.

 1. Kütle Spektrometresi her numune öncesi otomatik kalibrasyon almaktadır. Bunun dışındaki, cihazın periyodik bakımı ve kalibrasyonu yetkili firma tarafından yapılmaktadır.

 2. Cihaz nemsiz, tozsuz, direkt güneş ışığından ve korozif gaz buharlarından uzak tezgah üstü kullanıma uygundur. Cihaz daima açıktır. Elektriği kesilmez. Gazı kapatılmaz. Çalışır durumdaki aletin bulunduğu oda sıcaklığının 25˚C’yi geçmemesi gerekir.

 3. Cihazı sabit oda sıctaklığında tutan klima mevcuttur.

 4. 220 V elektrikle çalışmaktadır.

 5. Çalışma metodu ve analite göre mobil faz olarak kullanılan farklı gazlara ait tüpler bulunmaktadır.

 6. Kütle Spektrometresinin düşük basınçta çalışmasını sağlayan yağ pompası vardır.

 7. Yetkili servis tarafından periyodik bakımları yaptırılmalıdır.

 8. Taşınma: Taşınmaz veyahut hareket ettirilmez. Taşınması mecburi durumlarda firma ile temasa geçilir.

 9. Muhafaza: Oda koşullarında, sabit sıcaklıkta nemsiz, kokusuz, korrozif gaz bulunmayan ortamda muhafaza edilir.

 10. Depolanması: Kullanılmıyorsa prizden çıkarılır, koruyucu örtü ile örtülür.

 11. Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman HPLC kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. HPLC kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
2. KAPSAM

Bu doküman HPLC cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

HPLC cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.
5. UYGULAMA

 1. Bitkilerden elde edilen numuneleri saflaştırılması yada saflığının kontrolü işlemlerinde kullanılır. Doğal bileşen buşunduran karışımların yada saf halde bulunan maddelerin miktarlarının tayininde kullanılır.

 2. Ters faz analitik kolon, ters faz yarı-preparatif kolon, UV-VIS dedektör ve iki adet pompadan oluşmaktadır. Cihazın pompaları akış hızını 0.1-20ml/dk. aralığındadır. 190-800 nm. dalgaboyu aralığında ışınları absorbe eden maddelerin analizini yapmak mümkündür. Kolon sıcaklığı 4-85˚C arasında ayarlanabilir.

 3. Numuneler metodta kullanılan sıvı faz bileşimi ile çözülür.

 4. 0.45μm.lik tek kullanımlık şırınga filtrelerden geçilir. Ultrasonik su banyosunda 2-3 dk. tutuarak içinde çözünmüş gazlar uzaklaştırılır. Uygun miktarda madde enjektöre çekilir.

 5. Analitik çalışma;

 • Cihaz bilgisayarı, bağlantı modülü, pompaları, kolon fırını güç düğmelerinden açılır.

 • Bağlantı modülünün üstündeki ıığın kırmızından yeşile dönmesi beklenir.

 • Bilgisayarın masa üstündeki LCcsolution ikonuna tıklanarak program başlatılır.

 • Çıkan ekrandan 1 numaralı hplc ikonu seçilir.

 • Hareketli faz çözücülerin seviyeleri kontrol edilir.

 • Single start tuşuna basılır. Çıkan ekranda numune bilgileri girilir ve uygulanacak metod seçilir OK tuşuna basılır.

 • Enjeksiyon sistemine analitik valf load konumundayken madde enjekte edilir.

 • Valf eject konumune getirilerek madde sisteme gönderilir.

 • UV spektrumu işlem sırasında ve sonrasında kontrol edilerek saflık tayini gerçekleştirilir.

 • Analiz bitiminden kolon kolon yıkama metodu kullanılarak (%70 Asetonitril %30 Su mobil fazı ile 10 dk. boyunca) yıkanmalıdır.

 1. Preparatif çalışma;

 • Cihaz bilgisayarı, bağlantı modülü, pompaları, kolon fırını güç düğmelerinden açılır.

 • Bağlantı modülünün üstündeki ıığın kırmızından yeşile dönmesi beklenir.

 • Bilgisayarın masa üstündeki LCcsolution ikonuna tıklanarak program başlatılır.

 • Çıkan ekrandan 1 numaralı HPLC ikonu seçilir.

 • Hareketli faz çözücülerin seviyeleri kontrol edilir.

 • Single start” tuşuna basılır. Çıkan ekranda numune bilgileri girilir ve uygulanacak metod seçilir OK tuşuna basılır.

 • Enjeksiyon sistemine prep. valf load konumundayken madde enjekte edilir.

 • Valf eject konumune getirilerek madde sisteme gönderilir.

 • Otomatik toplayıcıda fraksiyonlar toplanırken, UV spektrumunda gözlem yapılarak gerekirse collect tuşu ile ayrım anında fraksiyon değişimi uygulanabilir.

 • Analiz bitiminden kolon kolon yıkama metodu kullanılarak (%70 Asetonitril %30 Su mobil fazı ile 10 dk. boyunca) yıkanmalıdır.

 1. Aletin analitik çalışma koşullarından preparatif çalışmaya geçmesi için enjeksiyon sisteminde valf prep. konumuna getirilir.

 2. Uv dedektörün içindeki analitik küvet vidaları sökülerek çıkartılır, preparatif küvet vidaları takılarak yerine yerleştirilir.

 3. Bakım ve kalibrasyonlar teknik servis tarafından yapılmaktadır.

 4. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında sabit sıcaklıkta çalışır. Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

 5. Cihazı kullanmak için bilgisayar, çıktı almak için yazıcı bulunmaktadır.

 6. Çözücülerin içinde çözünün gazı uzaklaştırmak için ultrasonik banyo kullanılmaktadır.

 7. Analitik kolon fırını sıcaklık üreten cihazların yanına konmamalıdır. Çalışırken hava sirkülasyonunun rahat bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

 8. Cihaz manyetik alanlardan uzak tutulmalıdır.

 9. Kolonlar her kullanım sonrasında kolon yıkama metodu ile kesinlikle yıkanmalıdır.

 10. Muhafaza: Laboratuar ortamında tozdan ve nemden uzak bir şekilde muhafaza edilir.

 11. Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, kolonlar çıkartılır. Uçlarına kapakları takılarak kutularında muhafaza edilir.

 12. Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman liyofilizatörün kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Liyofilizatörün kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
2. KAPSAM

Bu doküman liyofilizatör cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

Liyofilizatör cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.
5. UYGULAMA

 1. Çözücüsü uzaklaştırılmış bitki ekstrelerinin ihtiva ettiği suyu düşük basınç ve düşük sıcaklıkta süblimleştirerek uzaklaştırmak ve ekstreyi toz haline getirmek.

 2. Cihazı - 50˚C dereceye kadar soğutma sağlar. Vakum atmosfer basıncından 0.01 mBar’a kadar inebilmektedir. En fazla yüklenebilen madde miktarı 800 g.dır.

 3. Cihazın fişi takılır.

 4. Vakum pompası yağ seviyesi ölçılür. Düşük ise yeterli miktarda yağ eklenir.

 5. Şalter On konumuna getirilir. Aletin altındaki basınç dengeleyici musluğu kapatılır.

 6. 8 yollu manifoldun ve kapağının yerine tam olarak oturduğu kontrol edilir. Gerekirse silikon yağı sürülerek hava izolasyonu sağlanır.

 7. Manifold muslukları kapalı pozisyona getirilir.

 8. Run tuşuna basılır, ale bu şekilde numune koyulmadan önce 10 dk. Boyunca sabit sıcaklık ve basınca gelmesi için beklenir.

 9. Uygun miktardaki numune balonlara aktarılarak musluklara takılır. Sıkıca tutularak musluklar açılır.

 10. Numunenin aşırı kabarması ve cihaza sıçramayı önlemek için 10 dk boyunca başında beklenmelidir.

 11. Suyun süblimleşmesi sırasında balonların etrafında daima ince bir buz tabakası vardır ve cam ortamdan daha soğuktur. Cam balon yüzeyinden buz tabası yok olup balon oda sıcaklığı ile aynı sıcaklığa eriştiğinde suyun süblimleşmesi tamamlanmıştır.

 12. Musluk kapatılır, cam balon yavaşça musluktan çekilir.

 13. Bütün numunelerin kuruması tamamlanınca alet durdurulur.

 14. Basınç musluğu açılarak vakum ortamı yok edilir.

 15. Şalteri kapatılır.

 16. Manifold yerinden kaldırılarak sistem içinde oluşmuş buz tabakaları çözdürülür ve bir bez yardımı ile su sisteme ulaşmaması için temizlenir.

 17. Manifold ve kapak yerine takılarak aletin fişi çekilir.

 18. Cihaz için yapılan herhangi bir kalibrasyon yoktur.

 19. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

 20. Sıcak hava üreten cihazların yanında(etüv, kalorifer peteği vb.), direkt güneş ışığında kullanılmamalıdır.

 21. Çalışırken iyi bir hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.

 22. 220 V elektrik çıkışı gereklidir.

 23. Cihaza uygulanan düşük basınç yağ pompası ile sağlanmaktadır.

 24. Cihaz NS 29/32 boyutlarındaki basınca ve ısı değişikliğine dayanıklı cam balonlarla kullanılmalıdır. Daha dar ağızlı balonlar için uygun adaptör kullanılmalıdır.

 25. Cihaz laboratuvarda tezgah üstü kullanım için tasarlanmıştır.

 26. Her 6 ayda bir pompanın yağ seviyesi kontrol edilmelidir.

 27. 500 sa. Kullanımdıan sonra yağ değişimi yapılmalıdır.

 28. Her 6 ayda bir soğutma unitesinin içi temizlenmelidir.

 29. Her 6 ayda bir silikon yağı ile temaz yüzeyleri yağlanmalıdır.

 30. Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

 31. Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, Vakum musluğunun manifold musluklarının ve kapağının sıkıca kapalı olduğundan emin olunur.

 32. Korunması: Cihaz sıcak ortamlarda ve ısı üreten cihazların yanında durmamalıdır. Tozdan korunmalıdır. Üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.
1   2   3

Benzer:

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconElisa cihazi kullanim talimati

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconKaçak akım rölesi test cihazı

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconUltrasonik homojenizatör cihazi kullanim talimati

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconSu geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconSayfa No: /3 nem/sicaklik kayit cihazi kullanim talimati

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconTest edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları...

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconYAŞar üNİversitesi y blok siniflar projeksiyon cihazi ve ses sistemi kullanim kilavuzu

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconYAŞar üNİversitesi c blok 109 numarali amfi projeksiyon cihazi ve ses sistemi kullanim kilavuzu

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconKabfo cihazi kullanma talimati

Akim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati iconDEĞİrmen cihazi kullanma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev