Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa4/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı WTW 6600 UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan WTW 6600 UV Vis Spektrofotometre Cihazı’nın kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir. Spektrofotometre yuvasında hücre olmadığından ve kapağın kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

 • tuşuna basarak spektrofotometre açılır ve “START·ENTER” tuşuna basılır.

 • Otomatik test (Sistem testi, Filtre testi, Lamba testi, Dalga boyu kalibrasyonu) tamamlanıncaya kadar beklenir.

 • Yön tuşlarını kullanarak “Konsantrasyon, Absorbans / %Transmisyon, Çoklu dalga boyları, Spektrum, Kinetik” şıklarından “Absorbans / %Transmisyon” seçilir ve “START·ENTER” tuşuna basılır.

 • Dalga boyunu değiştirmek için “F2” tuşuna basılır, kullanılacak dalga boyu yazılır ve “START·ENTER” tuşuna basılır.

 • “Seçilen dalga boyu ve hücre içi sıfır ölçümü mevcuttur. Uygulansın mı?” yazısı çıkarsa yön tuşlarıyla “hayır” seçeneği seçilir ve “START·ENTER” tuşuna basılır.

 • “Seçilen dalga boyu ve hücre içi sıfır ölçümü mevcuttur. Uygulansın mı?” yazısı çıkmazsa “Sıfır ölçümü gerekli” yazısı çıkıncaya kadar beklenir ve “ZERO·BLANK” tuşuna basılır.

 • Hücre şahit (saf su) ile doldurulur. Spektrofotometre yuvasına yerleştirilir, “Lütfen hücreyi çıkartın” yazısı çıkıncaya kadar beklenir ve hücre çıkarılır.

 • “Sıfır ayarlaması başarılı” yazısı çıkınca “F4” tuşuna basılır.

 • “To start measurement, insert cell or pres ” yazısı çıkınca analiz edilecek numune hücreye doldurulur ve hücre spektrofotometre yuvasına yerleştirilerek değer okunur.

 • tuşuna basarak spektrofotometre kapatılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için spektrofotometre yuvası her zaman temiz tutulmalıdır.

 • Hücre yuvaya yerleştirilmeden önce iyice kurulanmalıdır. Yuvaya kesinlikle ıslak yerleştirilmemelidir.

 • Hücreler selpak, ıslak mendil vb. toz bırakan malzemelerle silinmemelidir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WTW CR 3200 TERMOREAKTÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı WTW CR 3200 marka TERMOREAKTÖR cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan WTW CR 3200 Termoreaktör Cihazı’nın kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına, üzerinde herhangi sıvı partiküller bulunmamasına özen gösterilmelidir.

 • Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir.

 • Numuneleri hücrelerine yerleştir

 • Koruma kapağını kapat

 • Cihazı ɸ tuşuna basarak aç

 • Aşağı yukarı “˅ ˄”ok tuşları ile programı seç.(Cihazın hafızasındaki ilk 8 programın sıcaklık ve zaman değerleri sabittir. Cihazın hafızasına 8 yeni program girilebilir)

 • Programı çalıştırmak için “Run-Enter tuşuna bas(İstenen sıcaklık değerine ulaşılınca kırmızı ışık sürekli yanar ve süre başlar)

 • Programı yarıda kesmek için önce “˂˃” tuşlarına ok sonra Run-Enter tuşlarına bas

 • “˂˃” tuşlarına yanlışlıkla basıldıysa, programı devam ettirmek için yeniden “˂˃” tuşlarına ve STOP yazısı kaybolduğunda Run-Enter tuşuna bas

 • Reaksiyon bittiğinde kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Termoreaktör soğumaya başlar ve sıcaklık 500 nin altına indiğinde ışıklar söner

 • İşlem bittiğinde “ɸ” tuşunu kullanarak cihazı kapat

 • Kirli ise hücreleri temizle ve koruma kapağını kapat

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bezle ile alınır. İnatçı lekeler alkollü bir bezle silinmelidir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WTW TS 606/2-i CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı WTW TS 606/2-i marka/model İNKÜBATÖR cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan WTW TS 606/2-i marka/model İNKÜBATÖR Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı1. düğmesi: Cihazı açma ve kapama düğmesi

2. Led Ekran: sıcaklık ve durum göstergesi

3. ve anahtarı: İstenen sıcaklığı ayarlamak ve göstermek için

4. Elektrik prizleri

5. Elektrik sigortası kontrol ünitesi

 • Cihaz on/off düğmesi kullanılarak ON konumuna getirilerek açılır

 • Sıcaklık ayarı için;

1. Kapak açılır.

2. Aynı anda UP ve DOWN düğmesine basılır. LED ekran yanar ve mevcut istenen sıcaklığı gösterir.

3. UP ve DOWN tuşları kullanılarak cihaz istenen sıcaklığa ayarlanır.

4. Yaklaşık 3 sn UP ve DOWN tuşlarına basılmadığında LED ekran mevcut sıcaklığı gösterir. Ve cihaz ayarlanan sıcaklığa kapak kapatıldıktan kısa bir süre sonra gelir.

 • İnkübatörün üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • İnkübatör kapağı gereksiz açılmamalıdır.

 • İnkübatör sıcaklığı her gün denetlenir.

 • İnkübatör termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WTW TURB 550IR TÜRBİDİMETRE CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı WTW Turb 550 IR marka TURBİDİMETRE cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan WTW Turb 550 IR Türbidimetre Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • tuşuna basarak türbidimetre açılır.

 • En az 30 dakika cihazın ısınması için beklenilir.

 • Tozlanmayı önlemek için her zaman ölçüm yerinde boş tüp bulundurulmalıdır.

 • Bütün işlemler sırasında tüpün en üst kısmından ya da kapağından tutun ve tüp dış yüzeyinde parmak izi bırakmamaya özen gösterilir.

 • Cihaz ayda bir defa kalibre edilmelidir (4.3 Kalibrasyon işlemleri).

 • 20 ml kadar numuneyi koyduktan sonra kapağını kapatılmalı, birkaç defa sallayarak tüp çalkalanmalı , sonrasında numune dökülmelidir ve bu işlem 2 defa daha tekrar edilmelidir.

 • 30 ml kadar numune tüpe doldurulup kapağı kapatılmalıdır.

 • Tüp dış yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır, parmak izinden sakınılmalıdır.

 • Tüp, ölçüm noktasına yerleştirilmelidir.

 • Tüp, ölçüm yerine koyduktan sonra yavaşça 360° döndürülmelidir.

 • Ekrandaki NTU değerlerini takip edilerek en küçük NTU değerinde tüp konumlandırılmalıdır.

 • Ekran üst satırında ölçüm sonucu NTU olarak gösterilecektir. Cihaz ölçüm aralığını otomatik olarak kendisi ayarlamaktadır.

 • Sonraki numune ölçümü için Enter () tuşuna basılmalıdır.

 • Yukarıdaki ölçüm işlemleri aynen tekrar edilmelidir.

 • Bir önceki ölçüm sonucu ekranın alt satırında, şu anki ölçüm sonucu ekran üst satırında gözükecektir.

 • Ölçüm bitince tuşuna basarak türbidimetre kapatılır.

 • Tozlanmayı önlemek için her zaman ölçüm yerinde boş tüp bulundurulmalıdır.

 • Kullanılan tüpler yıkanmalıdır (4.2 Bakım işlemleri).

 • tuşuna basarak spektrofotometre kapatılır.

5.2.Bakım

 • Tüpün içi ve dışını sabunlu su ile yıkanmalıdır,

 • Birkaç defa saf su ile çalkalanmalıdır,

 • Oda sıcaklığında kurutulmalıdır,

 • Tüp yüzeyinde parmak izi bırakılmamalıdır,

5.3.Kalibrasyon

 • CAL tuşuna basılmalıdır,

 • Ekran alt satırında 1000 yazısı gözükünce 1000 NTU standart tüpü ölçüm yerine yerleştirilmelidir,

 • Tüp, ölçüm yerine koyduktan sonra yavaşça 360° döndürülmelidir.

 • Ekrandaki NTU değerlerini takip edilerek en küçük NTU değerinde tüp konumlandırılmalıdır.

 • Cihaz okuması stabil olana kadar beklenilmelidir.

 • Enter () tuşuna basılmalı ve Store yazısı 3 saniye kadar yanıp sönmesi beklenmelidir.

 • Ekran alt satırında 10 gözükünce 10 NTU standart tüp* ölçüm yerine yerleştirilmeli ve işlemler tekrar edilmelidir,

 • Ekran alt satırında 0.02 gözükünce 0.02 NTU standart tüp* ölçüm yerine yerleştirilmeli ve işlemler tekrar edilmelidir,

 • Kalibrasyon bitince cihaz otomatik olarak ölçüm moduna geçecektir.

 • Kalibrasyon tarihi çizelgeye işlenmelidir.

*10 NTU Standard çözeltisi çabuk bozulduğu için kalibrasyon sırasında önce plastik şişeden5 ml kadarını tüpe döküp çalkalanmalı ve dökülüp, daha sonra 20 ml kadar tüpe eklenilip ve kalibrasyona devam edilmelidir.

**1000 ve 0.02 NTU tüpünün kapaklarını kesinlikle açılmamalıdır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Filiz MAYAKON

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN

Prof. Dr. V. Engin GÜLAL

(Doküman No: TL-248; Revizyon Tarihi: 09.02.2016; Revizyon No:00) Sayfa: /
1   2   3   4

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev