Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa3/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4

5.2.Bakım

 • Soğutma suyu az açılmamalı, çalışma sırasında su basıncı düşmesi ihtimaline karşılık sürekli kontrol edilmeli, gerekirse musluk daha fazla açılmalıdır. (soğutma suyu basıncı düşerse düzenekten duman çıkışı görülür).

 • Çalışma sırasında kontrol amaçlı olarak tüp haznesi sağ ve sol yanındaki siyah kuplardan tutularak kaldırılıp duman çıkışı kontrol edilebilir. Fosfor deneylerinde 5 dk. da bir bu kontrol yapılmalıdır. Çalışma süresi yeterli görülmezse yeniden başlatılabilir.

 • Herhangi bir olumsuzluk halinde “Esc” tuşu ile çalışma durdurulabilir. Hazne kapağı çalışma boyunca kesinlikle açılmaz.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

VELP UDK 132 YARI OTOMATİK BUHAR DİSTİLASYONU KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı VELP marka UDK 132 YARI-OTOMATİK BUHAR DİSTİLASYONU cihazının kullanımı, bakımı ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği Bölümünde bulunan VELP marka UDK 132 Yarı Otomatik Buhar Distilasyonu Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği’nde Laboratuvar Sorumlusu ve Laboratuvar Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Bir seri distilasyon işlemine başlamadan önce distilasyon cihazının ön ısıtması yapıldıktan sonra numunesiz bir deney tüpü ile çalışarak cam kısımlar ısıtılır. Bu yöntem bir numune ile yapılan ilk distilasyonda tekrarlanabilir miktarlarda distilat elde edilmesine yardımcı olur.

 • Bu İşlem için aşağıdaki programın ayarlanması önerilir:

 • H2 O 000 ml

 • NaOH 000 ml

 • Distilation Time (Distilasyon zamanı) 03’:00”

 • Distil. Res. Removal (Dist. Kalıntı. Uzaklaştırma No • Ünite monte edildikten sonra ana düğmesi ve musluk suyu açılır.

 • Cam kısımları ısıtmak için numunesiz bir çalıştırma yapın.

 • Numune içeren deney tüpünü yerine yerleştirin ve koruma kalkanını kapatın

 • Distilatı toplamak için kullanılan erlenmayer kabını yerine yerleştirin

 • Arzu edilen programı seçin

 • ( ) tuşuna basarak programı başlatın

 • Sürecin sona erdiğini bildiren sesli ikazı duyduğunuzda içinde distilat bulunan erlanmayer kabını alın

 • Eğer seri bir distilasyon yapacaksanız boşalmış deney tüpünün yerine içinde yeni bir numune bulunan deney tüpünü koyun.

 • ( ) tuşuna basarak yeni destilasyon sürecini başlatın. Daha önce seçilmiş programı aynen uygulayacak şekilde çalışma süreci tekrarlanır.

Ünitenin kullanımı sona erdiğinde:

 • Su musluğunu kapatın

 • Ana elektrik düğmesini kapatın

 • Damlamaları önlemek için daima boş deney tüpünü ve erleni yerlerine konmuş durumda bırakın.

 • Eğer alet birkaç gün süre ile kullanılmayacak ise kalıcı sıkışmalar ve deformasyonu önlemek için peristaltik pompa hortumunu yerinden çıkarın.

 • Bu işlemi yapmak için koruyucu şeffaf kapağı iki adet halkalı vidasını bir yarım daire çevirerek çıkarın, hortumu tutan çatalın vidasını gevşetip sökün çatalı çıkarın ve sonra hortumu pompanın makaralarını çevirerek çıkarın.

5.2.Bakım

 • Ünite yumuşak bir bezle ve yanıcı olmayan aşındırmayan yumuşak bir deterjanla temizlenmekten başka alışılmış bakıma gerek duymaz.

 • Eğer gerekiyorsa çalışma sonunda deney tüpünün altındaki toplama tepsisine dökülmüş birkaç damla çalkalanır. Cihazın cidarlarına sıçramış damlalar nemli bir bezle silinerek temizlenir.

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bezle ile alınır. İnatçı lekeler alkollü bir bezle silinmelidir.

 • Ekstra bakım: Ekstra bakım müdahalelerinden bu manuelde bahsedilmemiştir. Dahili parçalara yapılacak müdahaleler kesinlikle Velp firması tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Özellikle sık kullanılan üniteler için ekstra bakım en az yılda bir kere veya daha sık periyotlar içinde yapılmalıdır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WTW 340i MULTİMETRE CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı WTW 340i marka Multimetre cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir. Bu cihaz ile hem pH ve hem de iletkenlik ölçüldüğü için prosedür her iki parametre için de yazılmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan WTW 340i Multimetre Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

5.1.1. pH Ölçümü

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • tuşuna basarak cihaz açılır.

 • Kalibrasyon yapılmamış ise 4.3 kalibrasyon işlemleri yapılır.

 • tuşlarıyla pH ölçüm modunu seçilir.

 • pH elektrodu distile su ile yıkanmalıdır.

 • pH Elektrodu kurulanmalı ve numuneye daldırılmalıdır.

 • RUN/ENTER düğmesine basılmalıdır.

 • pH değeri ekranda gözükecektir.

 • AR sabitlenene kadar beklenilmelidir.

 • pH lektrodu distile su ile yıkanmalıdır.

 • Diğer numuneleri aynı işlemler sürdürülmelidir.

 • Ölçüm bittiğinde pH elektrodu tekrar distile su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

 • pH elektrodu koruma çözeltisi içinde dik konumda bırakılmalıdır.

 • tuşuna basarak pH metre kapatılmalıdır.

5.1.1. İletkenlik Ölçümü

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • tuşuna basarak cihaz açılır.

 • Kalibrasyon yapılmamış ise 4.3 kalibrasyon işlemleri yapılır.

 • tuşlarıyla iletkenlik ölçüm modunu seçilir.

 • İletkenlik elektrodu distile su ile yıkanmalıdır.

 • İletkenlik elektrodu kurulanmalı ve numuneye daldırılmalıdır.

 • RUN/ENTER düğmesine basılmalıdır.

 • İletkenlik değeri ekranda gözükecektir.

 • AR sabitlenene kadar beklenilmelidir.

 • İletkenlik elektrodu distile su ile yıkanmalıdır.

 • Diğer numuneleri aynı işlemler sürdürülmelidir.

 • Ölçüm bittiğinde İletkenlik elektrodu tekrar distile su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

 • tuşuna basarak cihaz metre kapatılmalıdır.

5.2.Bakım

 • Cihazın elektrod bakımı sürekli olarak yapılmalıdır.

 • Elektrodun açıkta bırakılmaması sağlanmalıdır.

 • Ölçüm sonrası koruma çözeltisi içerisine daldırıldığından emin olunmalıdır.

 • Her ölüm öncesi ve sonrası distile su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

5.3.Kalibrasyon

5.3.1. pH Kalibrasyonu

 • Ekranda Ct 1 gözükene kadar CAL tuşuna basılmalıdır.

 • RUN/ENTER ‘a basılmalıdır.

 • Elektrotu distile su ile yıkanmalıdır.

 • pH elektrodu kalibrasyon çözeltisine daldırılmalıdır.

 • (Kalibrasyon çözeltilerinin sırası önemli değil, cihaz otomatik algılar)

 • RUN/ENTER’a basılmaldır.

 • Ekrandaki değer sabitlenene kadar beklenilmelidir.

 • Ölçüm bittiğinde ekranda Ct 2 görülür.

 • Aynı işlemler tekrar edilmelidir.

 • Kalibrasyondan sonra ekranda Slope değeri gözükmelidir.

 • RUN/ENTER‘a bas ve ekrandan Asymetry (mV) değerini okunmalıdır.

 • Kalibrasyonun doğruluğunu Tablodaki Slope ve Asymetry eşleştirmesi ile kontrol edilmelidir.

 • Eşleşme uymuyorsa kalibrasyonu yeniden yapılmalıdır.

 • Kalibrasyon doğru ise RUN/ENTER‘a basarak ölçüm moduna geçilmelidir.

5.3.2. İletkenlik Kalibrasyonu

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • tuşuna basarak cihaz açılır.

 • tuşlarıyla iletkenlik ölçüm modunu seçilir.

 • İletkenlik elektrodu distile su ile yıkanmalıdır.

 • CAL ekranda gözükene kadar RCL tuşuna basılmalıdır.

 • En son kalibre edilen hücre sabit değeri ekranda gözükene kadar ‘a basılır. (C 0,472cm -1 gibi bir değer görülür ekranda)

 • Doğru hücre değeri gözükene kadar moduna basılır ve ölçüme geçilir.

 • Hücre sabitliğini değiştirmek/yeniden kalibre etmek için yapılacaklar;

  • ekranda iyice gözükmesi için ’a basılır.

  • Hücre kontrol çözeltisi olan 0,01 mol /L KCl ile doldurularak cihaza yerleştirilir.

  • ’a basılır ölçüm sabitlenene kadar AR yanıp söner. AR sabitlendiğinde hücrenin sabit yeri ekranda görülür.(CAL 0,473 1/cm görülür ekranda)

  • Ölçüme geri dönmek için ’ye basılır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WTW 350i MULTİPARAMETRE ÖLÇER CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı WTW Multi 350i Çözünmüş Oksijen cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan WTW Multi 350i Çözünmüş Oksijen Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kalibrasyonu ve Kullanımı

 1. Çözünmüş oksijen probu koruyucu kabının içerisine konur. Kabın içerisinde bulunan süngerin nemli olması gerekmektedir.

 2. Yukarı-aşağı tuşları ile DO ölçümünün üzerine gelinir ve M tuşuna basılır.

 3. CAL tuşu ile kalibrasyon başlatılır.

 4. MENU/ENTER tuşu ile otomatik okuma başlatılır.

 5. Otomatik okuma bittikten sonra MENU/ENTER tuşuna basarak kalibrasyon değerleri kaydedilir.

 6. Daha sonra prob analiz edilmesi istenen numuneye daldırılır ve cihaz otomatik çözünmüş oksijen okumasını gerçekleştirir.6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

WTW 6600 UV VIS SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI
1   2   3   4

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev