Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa2/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
1   2   3   4

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan LENTON Kül Fırını Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına, içerisinde herhangi katı, sıvı partiküller bulunmamasına özen gösterilmelidir.

 • Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir.

 • Cihazın güç tuşu I konumuna getirilerek cihaz açılır.

 • Standart olarak cihaz 550 0C’ye ayarlanmıştır.

 • Farklı bir sıcaklıkta çalışılmak isteniyor ise SET tuşu ile ayarlama yapılabilir.

 • Numuneler cihaz içerisine bu aşamada da, sıcaklık istenilen seviyeye geldikten sonra da cihaza konulabilir.

 • Cihazın göstergesindeki sıcaklık SET değeri ile aynı olunca (±50C kabul edilebilir) cihaz kullanılabilir.

 • İstenilen sıcaklığa geldikten sonra numuneler 20 dakika o sıcaklıkta bekletilir.

 • 20 dakikalık süre sonunda cihaz güç düğmesi 0 konumuna getirilerek kapatılır.

 • Cihazın soğuması için kapağı hafif aralanarak, cihaz içerisindeki sıcaklığın düşmesi sağlanır.

 • Direkt olarak kapak açılıp, bekletilmemelidir.

 • İşlem bittiğinde sigortadan da cihazın elektriği kesilir.

 • Uygun sıcaklığa düştüğünde cihazın içi temizlenir.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

PRECISA HASSAS TERAZİ CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı PRECISA marka HASSAS TERAZİ cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan PRECISA Hassas Terazi Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına, üzerinde herhangi toz partikülü bulundurmamasına dikkat edilmelidir. Titreşimden uzak bir yerde olmasına özen göstermelidir.

 • Terazinin arkasındaki su terazi ayarı kontrol edilir, eğer gerekiyorsa hava kabarcığı ortada olacak şekilde terazinin vidalı ayar ayakları ile yapılır.

 • Cihazın tüm kapıları kapatılır ve panel üzerindeki “ON/OFF” tuşuna basılır. Cihaz kendi kendini sıfırlayacaktır.

 • Ekranda 0.0000 değeri görülecektir. Bu değer görülmezse ”TARE” tuşuna basılır.

 • Tartımı alınacak madde terazinin üzerine yerleştirilir ve tekrar kapıları kapatılır.

 • Net ağırlık ekranda görünecektir.

 • Darasını alınması gereken durumda önce ”TARE” tuşuna basıp sonra net ağırlık ölçümü dikkate alınmalıdır.

 • Hassas terazi max 220 g, %0.01 (0.0001 g) hassaslıkta çalışmaktadır.

 • İşlem bittiğinde “OFF” tuşuna basılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bezle ile alınır. İnatçı lekeler alkollü bir bezle silinmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SOĞUK ODA KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Soğuk Oda kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan Soğuk Oda’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Temiz/Kirli numune sızma yapmayacak şekilde uygun ambalaja konur.

 • Numunenin konduğu tarih, numune sahibi, içeriği belirten bir etiket yapıştırılır.

 • Soğuk odaya muntazam şekilde konur.

 • Soğuk Oda kapağı üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • Numune alımları dolap dışında yapılmalıdır.

 • Dolap kapakları gereksiz açılmamalıdır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

TERMAL ISITICI CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Termal marka ISITICI cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan Termal Isıtıcı Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Isıtıcının elektrik fişi toprak hatlı prize takılır.

 • Isıtıcıyı açmak için kontrol düğmesi 1 konumuna getirilir.

 • Isı ayar düğmesinden ısı ayarı ( 150 ºC) yapılır.

 • Soğutma suyu açılarak aktığı kontrol edilir.

 • Koyulacak malzemeler rafa yerleştirilir.

 • Isıtıcının üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • Isıtıcının doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

TEST SU BANYOSU CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı TEST marka SU BANYOSU cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan TEST Su Banyosu Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına özen gösterilmelidir.

 • Elektrik bağlantılarını kontrol edilir.

 • Kazanın suyunu kontrol edilir, eksikse saf (distile) su ile tamamlanır.

 • Power tuşuna basılır.

 • Kazanın üstündeki siyah halkalar kaldırılıp numuneler boşluklara yerleştirilir.

 • Üst kapak kazanın üzerine kapatılır.

 • Cihazın sıcaklığı 95±3 ⁰C’dir. Sıcaklık ayarı ile oynamayınız.

 • İşlem bittikten sonra cihaz açma/kapama tuşundan kapatılır.

5.2.Bakım

 • Su banyosu kazanının saf su ile dolu olup olmadığı cihaz kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

THERMOSCIENTIFIC ORION 5STAR ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Thermo Scientific Orion 5-Star marka Çözünmüş Oksijen cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan Thermo Scientific Orion 5-Star Çözünmüş Oksijen Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • “Power” ile cihaz açılır.

 • “Line Select” ile ok en alt sıraya DO’ya getirilir.

 • “Scroll up/down” ile ölçüm yapmak istediğimiz çözünmüş oksijen birimine (%sat, mg/L) ayarlanır.

 • Çözünmüş oksijen probu saf su ile yıkanır, yumuşak bir peçete ile kurulanıp numuneye daldırılır.

 • Cihaz “sürekli okuma-continuous read” moduna ayarlandığı için sürekli okuma yapacaktır ve değerleri her okumada yenileyecektir. Okunan değerler sabitlendiğinde ekranda görünen değer yanıp sönmeyi bırakacaktır. Bu sabitlenen değer kaydedilecektir.

 • Eğer cihaz “otomatik okuma-automatic read” moduna ayarlı ise; elektrot numuneye daldırıldıktan sonra “Measure” tuşuna basılır ve okuma yapılır. Okuma sabitlenince “AR” ikonu yanıp sönmeyi bırakır ve ekrandaki değer donar. Bu değer kaydedilecektir. Eğer bu okumadan tatmin olmadıysanız “Measure” tuşuna basarak aynı numunede yeni bir okuma yapabilirsiniz.

 • Yeni bir numunede ölçüm yapmak için elektrotu eski numuneden çıkarıp saf su ile iyice yıkayın, yumuşak bir peçete ile kurulama yaptıktan sonra yeni okuma yapınız.

 • Tüm ölçümler bitince prob saf su ile yıkanıp kurulanır ve prob koruyucu tüpe yerleştirilir. Probu kesinlikle açık bir şekilde bırakmayınız.

 • “Power” ile tekrar cihaz kapatılır.

5.2. Bakım

-

5.3.Kalibrasyon

 • “Setup” tuşuna basılır.

 • DO üst çizgide görülene kadar “Scroll up” tuşuna basılır.

 • İşaret okunun orta çizgiye gelmesi için “Line select” tuşuna basılır, CAlt görülene kadar “Scroll up” tuşuna basılır.

 • İşaret oku alt çizgiye gelene kadar “Line select” tuşuna basılır. Kalibarsyon tipini seçmek için “Scroll up” tuşuna basılır. Alr varsayılan ayardır.

Alr: Suyla doyurulmuş hava kalibrasyonu

H2O: Havayla doyurulmuş su kalibrasyonıu

mAn: Manuel kalibrasyon (Winkler titrasyonu)

SEtO: Sıfır noktası kalibrasyonu

 • İşaret okunu üst çizgiye getirmek için “Line select” tuşuna basılır.

 • Ölçüm moduna dönmek için “Measure ” tuşuna basılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

VELP DK6 PARÇALAMA CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı VELP DK6 Parçalama Cihazı’nın kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan Velp DK 6 Parçalama Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Soğutma suyunu açınız. Çalışma süresince soğutma suyu basıncını kontrol ediniz.

 • Çeker ocak havalandırmasını açınız.

 • Fişi prize takınız.

 • Power tuşuna basınız.

 • Önce “Esc” sonra “Down” tuşuna basarak programlar menüsüne geliniz.

P

R

O

G

R

A

M

S
<

> • Enter” tuşuna basıp program seçme bölümüne geliniz.

P

r

o

g

r

a

m


0

1
<

> • Up” ve “Down” tuşlarını kullanarak TKN için P1 (Program 1), Fosfor için P2’yi (Program 2) seçiniz.

 • Gelen ekranda “Enter” ile onaylama yapınız. Ve bir kez daha “Enter” tuşuna basarak çalışmayı başlatınız. P1 ve P2 programlarında ayarlı olan sıcaklık sağlandıktan sonra zaman geri sayımı başlar.

 • Çalışma süresi bittiğinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Tüpler soğuduktan sonra numunelerinizi alınız. Tüplerin soğuması için tüp haznesi her iki siyah kulptan tutularak arka düzlemde askıya alınabilir.

Program 1: TKN için 385 °C ve 90 dk.

Program 2: Fosfor için 385 °C ve 5 dk.
1   2   3   4

Benzer:

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev