Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludursayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
  1   2   3   4


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi’nin kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz açılır.

 • Uygun lamba veya uygun çoklu lamba takılır.

 • Aspiratör ve kompresör çalıştırılarak kompresörün vanası kapatılır.

 • Asetilen gazının vanası açılır.

 • Program çalıştırılır.

 • İlgili metal lambası seçilerek güç ve slit aralığının ayarlanması sağlanır.

 • O.3% HNO3 çektirilerek sistemin temizlenmesi sağlanır.

 • O.3% HNO3 çektirilerek sıfırlanır.

 • Tavsiye edilen lineer aralıkta 5 (en az 3) standart metal konsantrasyonu sırasıyla çektirilerek kalibrasyon eğrisi oluşturulur.

 • Numuneler çektirilerek değerleri okunur.

 • O.3% HNO3 çektirilerek sistemin temizlenmesi sağlanır.

 • Okunan değerler geçici olarak kaydedilen ilgili dosyadan rıch text formatında uygun dosyalara kaydedilir.

 • Lamba kapatılır.

 • Eğer başka bir metal ile çalışmaya devam edilecekse ilgili lamba takılarak 8-13 basamakları tekrar edilir.

 • Tüm işler bittiğinde kompresör vanası açılır ve asetilen gazı vanası kapatılır.

 • Boru hatlarındaki gazlar boşaltılır.

 • Program kapatılır.

 • Cihaz kapatılır.

 • Kullanılan malzemeler temizlenerek yerlerine kaldırılır.

Gerekli bilgiler laboratuvar defterine yazılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

BERGHOF MİKRODALGA PARÇALAMA CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı BERGHOF marka Mikrodalga Parçalama cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan BERGHOF Mikrodalga Parçalama Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Cihaz “ON/OFF” düğmesinden açılır ve “Open” düğmesine basılarak kapak açılır.

 • Basınçlı kaplara numune konur.

 • Ruptür kapak kilitleme kapağı üstüne yerleştirilir ve basınçlı kapların kapakları kapatılır.

 • Basınçlı kaplar rotor etrafına simetrik şekilde monte edilir. Basınçlı kap yerleştirilmeyen tüpler tıpalar ile kapatılır.

 • Cihazın kapağı kapatılır ve fırının üstüne havalandırma tüpü takılır. Havalandırma tüpü çıkışının çeker ocakta olduğundan emin olunmalıdır.

 • Cihaz üzerindeki ekranda “Type of Vessel” kısmından basınçlı kap çeşidi ve “No of Vessel” kısmından da basınçlı kap sayısı seçilir.

 • Ardından “Start” kısmından parçalama programına girilir ve sırasıyla basamaklarla ilgili sıcaklık, basınç, süre, eğim, güç özellikleri “enter” tuşu ile seçilir.

 • “ESC” tuşuna basarak ana menüye gelinir ve parçalamayı başlatmak için “START” düğmesine basılır.

 • Parçalama işlemi durdurulmak istenirse “stop” düğmesine basılabilir.

 • İşlem bittikten sonra kaplar en az 10 dakika fırında kalmalıdır.

 • Basınçlı kapların tamamı rotordan ayrılarak çeker ocağa konur ve bir süre soğumaya bırakılır. Kaplar açılmadan önce kapların içindeki sıcaklık 100˚C’den az olmalıdır. Kapların açılmadan önceki soğuma süreleri en az parçalama süresinin yarısı kadar olmalıdır(en az 20 dakika).

 • Basınçlı kabın kapağı açılırken havalandırma deliği size veya başka bir kişiye dönük olmamalıdır. Bunun için kapak sabit tutulup kabın alt kısmı döndürülerek kapak açılır.

5.2. Bakım

 • Fırın her kullanımdan sonra ıslak bir bezle silinmeli ve bir sonraki kullanım için kurumaya bırakılmalıdır.

 • Basınçlı kaplar HNO3 ile yıkanıp saf su ile durulanır.

 • Kapların kapaklarında basınç ölçümü için bulunan cam halkalar ara ara suyla yıkanıp kurulanmalıdır.

 • Rotor ve toplama tankı da ara ara suyla durulanıp kurutulmalıdır.

 • Toplama tankında bulunan kapak mühürü de arada bir değiştirilmelidir.

 • Her ay cihaz kılavuzunda belirtildiği gibi basınç ölçümü doğrulaması yapılmalıdır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ELECTRO.MAG M 6040 P ETÜV

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat Electro.mag M 6040 P marka ETÜV cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan Electro.mag M 6040 P Etüv Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Etüvün elektrik fişi toprak hatlı prize takılır.

 • Açma-kapama düğmesinden etüv açılır.

 • Isı ayar düğmesinden ısı ayarı ( 100-105 ºC) yapılır. Ventilasyon deliklerinin açık olmasına dikkat edilir.

 • Farklı sıcaklıkta çalışılmak isteniyorsa

  • D tuşuna uzun basılır ve “r off” ibaresi görülür

  • A butonuna basılır ve “Set” ifadesini göreceksiniz

  • Tekrar A butonuna basılır ve dijital gösterge yanıp sönmeye başlar. Cihaz ısı ayarlamaya hazırdır.

  • B ve C butonlarıyla sıcaklık ayarı yapılır

 • Koyulacak malzemeler alt ve üst raflara etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

 • Etüvün üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.

 • Etüv sıcaklıkları, nem durumu her gün denetlenir.

 • Etüv termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SARTORIUS STEDIM FİLTRASYON ÜNİTESİ KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı SARTORIOUS STEDIM marka Filtrasyon Ünitesi cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan SARTORIOUS STEDIM Filtrasyon Ünitesi’nin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Vakum pompasının elektrik bağlantılarını kontrol edilmelidir.

 • Pompaya bağlı erlen dolu ise çalışmaya başlamadan önce mutlaka boşaltılmalıdır.

 • Filtre kağıtlarını 105°C’de 1 saat etüvde kurutularak sabit tartıma getirilir.

 • Filtre kağıdı süzme aparatına yerleştirilir.

 • Pompa çalıştırılır.

 • Gerekli miktarda numune süzme aparatına boşaltılır.

 • Süzülmesi zor olan numuneler için pompa zorlatılmamalıdır.

 • Pompa uzun süreli çalıştırılmamalıdır.

 • Süzme işlemi bittikten sonra pompa durdurulur. Süzme aparatı ve erlenler temiz bırakılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bezle ile alınır. İnatçı lekeler alkollü bir bezle silinmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

GEC AVERY HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı GEC AVERY marka HASSAS TERAZİ cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan GEC AVERY marka Hassas Terazi’nin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına, üzerinde herhangi toz partikülü bulundurmamasına dikkat edilmelidir. Titreşimden uzak bir yerde olmasına özen göstermelidir.

 • Terazinin arkasındaki su terazi ayarı kontrol edilir, eğer gerekiyorsa hava kabarcığı ortada olacak şekilde terazinin vidalı ayar ayakları ile yapılır.

 • Cihazın tüm kapıları kapatılır ve panel üzerindeki “ON/OFF” tuşuna basılır. Cihaz kendi kendini sıfırlayacaktır.

 • Ekranda 0.0000 değeri görülecektir. Bu değer görülmezse ”TARE” tuşuna basılır.

 • Tartımı alınacak madde terazinin üzerine yerleştirilir ve tekrar kapıları kapatılır.

 • Net ağırlık ekranda görünecektir.

 • Darasını alınması gereken durumda önce ”TARE” tuşuna basıp sonra net ağırlık ölçümü dikkate alınmalıdır.

 • Hassas terazi max 220 g, %0.01 (0.0001 g) hassaslıkta çalışmaktadır.

 • İşlem bittiğinde “OFF” tuşuna basılır.

5.2.Bakım

 • Cihazın günlük bakımı için Cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

 • Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bezle ile alınır. İnatçı lekeler alkollü bir bezle silinmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

HANNA HI 2211 PH METRE CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı HANNA HI 2211 marka pH METRE cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Çevre Mühendisliği’nde bulunan HANNA HI 2211 marka pH METRE Cihazı’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

 • Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

 • ON/OFF tuşuna basarak cihaz açılır.

 • Kalibrasyon yapılmamış ise 4.3 kalibrasyon işlemleri yapılır.

 • pH elektrodu ve sıcaklık probu, distile su ile yıkanmalıdır.

 • pH elektrodu ve sıcaklık probu, kurulanmalı, numuneye daldırılmalı (yaklaşık 3 cm) ve yavaşça karıştırılmalıdır.

 • pH değeri ekranda gözükecektir.

 • pH değeri sabitlenene kadar beklenilmelidir.

 • pH elektrodu ve sıcaklık probu, distile su ile yıkanmalıdır.

 • Diğer numuneler için de aynı işlemler sürdürülmelidir.

 • Ölçüm bittiğinde pH elektrodu ve sıcaklık probu, tekrar distile su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

 • pH elektrodu, koruma çözeltisi içinde dik konumda bırakılmalıdır.

 • ON/OFF tuşuna basarak pH metre kapatılmalıdır.

5.2.Bakım

 • Cihazın elektrod bakımı sürekli olarak yapılmalıdır.

 • Elektrodun açıkta bırakılmaması sağlanmalıdır.

 • Ölçüm sonrası koruma çözeltisi içerisine daldırıldığından emin olunmalıdır.

 • Her ölçüm öncesi ve sonrası distile su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

5.3.Kalibrasyon

 • pH elektrodu ve sıcaklık probu, tampon çözeltiye daldırılmalı (yaklaşık 3 cm) ve yavaşça karıştırılmalıdır.

 • CAL düğmesine basılmalıdır. Ekranda CAL ve BUF mesajları belirecek ve BUFFER pH yazısının altında “7.01” değeri belirecektir.

 • Eğer gerekliyse farklı bir tampon değeri seçmek için ARROW tuşlarına basılabilir.

 • Okuma sabitlenene kadar ekranda kum saati sembolü belirecektir.

 • Okuma sabitlendiğinde ekranda “READY” mesajı belirecek ve “CFM” mesajı yanıp sönecektir.

 • Kalibrasyonun onaylanması için “CFM” tuşuna basılmalıdır.

 • İlk kalibrasyon noktası onaylandıktan sonra, diğer kalibrasyon noktasının onaylanması için de aynı işlemler tekrarlanmalıdır.

Kalibrasyon işleminden sonra, cihaz ölçüm moduna dönecektir.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

LENTON KÜL FIRINI CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1. AMAÇ

Bu talimatın amacı LENTON marka KÜL FIRINI cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev