Test Nipeli: 29sayfa1/39
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Test
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


cid:image002.jpg@01c74c2c.7bd3ab50


PALGAZ PALEN

DOĞAL GAZ İÇGAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

(BİNALAR İÇİN) (20175)

İçindekiler Tablosu


1AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA 4

1.1 Amaç 4

1.2 Kapsam 4

1.3 Dayanak 4

1.4 Açıklama 4

2ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DÖKÜMANLAR 4

3TANIMLAR 26

3.1İç Tesisat: 26

3.2Dağıtım şebekesi: 26

3.3Servis hattı: 27

3.4Bağlantı hattı: 27

3.5Sertifika: 27

3.6Sertifikalı firma: 27

3.7Isıtma: 27

3.8Isıtma Tesisi: 27

3.9Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesis: 27

3.10Merkezi Isıtma Tesisi: 27

3.11Doğal Gaz : 27

3.12Brülör: 27

3.13Tam Yanma: 28

3.14Vent Hattı: 28

3.15Alçak Basınçlı Buhar Kazanı: 28

3.16Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı: 28

3.17Isı Gücü: 28

3.18Anma Isı Gücü ( Qn ): 28

3.19Anma Isı Gücü Alanı ( An ): 28

3.20Isıtma Yüzeyi ( F ): 28

3.21Atık Gaz: 28

3.22Valf ( Ventil ): 29

3.23Vana: 29

3.24Sayaç: 29

3.25Gaz Teslim Noktası: 29

3.26Gaz Teslim Noktası Regülatörü: 29

3.27Domestik Regülatör : 29

3.28Rakor: 29

3.29Filtre : 29

3.30Test Nipeli: 29

3.31Gaz Kontrol Hattı (Gas Train): 29

3.32Tabii Havalandırma Sistemi: 29

3.33Cebri (Mekanik) Havalandırma Sistemi: 29

3.34Alt Havalandırma: 30

3.35Üst Havalandırma: 30

3.36Üst Isıl Değer: 30

3.37Alt Isıl Değer: 30

3.38Wobbe Sayısı: 30

3.39Gaz Modülü: 30

3.40II. Gaz Ailesi: 30

3.41Bina Bağlantı Hattı : 30

3.42Kolon Hattı: 30

3.43Ana Kesme Vanası (AKV): 30

3.44Tesisat Galerisi: 30

3.45Tesisat Şaftı: 31

3.46Tesisat Kanalı: 31

3.47Toplam Kapasite: 31

3.48Kazan: 31

3.49Boyler: 31

3.50Kat Kaloriferi: 31

3.51Kombi: 31

3.52Şofben: 31

3.53Soba: 31

3.54Hava Isıtıcısı: 31

3.55Radyant Isıtıcı: 31

3.56A Tipi Cihazlar ( Bacasız Cihazlar ): 31

3.57B Tipi Cihazlar ( Bacalı Cihazlar ): 31

3.58B1 Tipi Cihazlar ( Vantilatörlü – Bacalı Cihazlar ): 32

3.59C Tipi Denge Bacalı ( Denge Bacalı – Hermetik Cihazlar ): 32

3.60Yoğuşmalı Cihazlar: 32

3.61Ocak: 32

3.62Baca Klapesi: 32

3.63Baca Sensörü ( Atık Gaz Akış Sigortası ): 32

3.64Atık Gaz Çıkış Borusu ( Duman Kanalı ): 32

3.65Baca: 32

3.66Baca Şapkası: 32

3.67Etkili Baca Yüksekliği: 32

3.68Müstakil ( Bireysel ) Baca: 33

3.69Ortak Baca ( Şönt Baca ): 33

3.70Adi Baca: 33

3.71Hidrolik Çap: 33

3.72Sayaç Bağlantı Hattı: 33

3.73Tüketim Hattı: 33

3.74Ayrım Hattı: 33

3.75Cihaz Bağlantı Hattı: 33

3.76Hat Numarası: 33

3.77Metreküp (m³): 33

3.78Gaz Basıncı: 33

3.78.1Statik Gaz Basıncı (Pst): 33

3.78.2Dinamik Gaz Basıncı(Pd): 33

3.78.3Şebeke Gaz Basıncı: 34

3.78.4Bağlantı basıncı: 34

3.78.5Bek Basıncı: 34

3.78.6Meme Basıncı: 34

4GAZ TESLİM NOKTASI 34

4.1Servis Kutusu ve Regülatör Tipleri: 34

5MALZEME SEÇİMİ 35

6KURALLAR 35

6.1 Malzeme ve özellikleri 35

6.1.1Borular 35

1.1.1Boru ekleme parçaları 42

6.2Boruların Birleştirilmesi 42

6.2.1Çelik Borular 43

6.2.2PE Borular : 43

6.2.3Bakır Borular : 43

6.2.4Onduleli Paslanmaz Çelikten Bükülebilir Hortum Takımları (BLH) 44

7İÇ TESİSAT BORU, TEÇHİZAT VE CİHAZLARIN YERLEŞTİRİLMESİ KURALLARI 44

7.1İç Tesisat Hatları 44

7.2Sayaçlar 49

7.2.1Rotary ve Türbinli Sayaçların Montajı 51

7.3Regülatör ve emniyet tertibatı 53

7.4Tamamı veya bir kısmı ahşap binalarda gaz tesisatı 54

7.4.1Cihazların Bulunduğu Mahallerin Sadece Tavanı Ahşap Olan Yapılar; 54

7.4.2Cihazların Bulunduğu Mahallerin Duvarları Lambri ( Ahşap ) Kaplı Yapılar; 55

7.5Onduleli Paslanmaz Çelikten Bükülebilir Hortum Takımları (BLH) 55

7.5.1Tanımlar 55

7.5.2Malzeme 56

7.5.3Destekler 57

7.5.4Bükülebilme Özelliği 58

7.5.5İşaretleme 58

7.5.6Birleştirme Yöntemi 59

7.5.7BLH Tesisat Uygulamalarında Hesap Yöntemi 60

8GAZ TÜKETİM CİHAZLARININ BAĞLANTILARI VE YERLEŞTİRME KURALLARI 60

8.1A tipi (Bacasız) Cihazlar 61

8.1.1Cihazların Monte Edilemeyeceği Yerler 61

8.1.2Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar 61

8.1.3Atık Gaz Tesisatı ve Havalandırma 61

Bu tip cihazlar hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; yatak odası, banyo ve tuvaletlere, binaların merdiven boşluklarına, genel kullanıma açık koridorlara, aydınlıklarına ve 12 m3’den daha küçük hacimlere yerleştirilmemelidir. Yerleştirildikleri mahalde en az 150 cm2 serbest en kesite sahip havalandırma menfezi bulunmalıdır. Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır. Cihazların bulunduğu mahallerin doğrudan havalandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda; komşu mahale açılan kapıya alt ve üst menfez ve komşu mahallin atmosfere bakan penceresine üst menfez açılarak dolaylı havalandırma yapılmalıdır. Komşu mahal yatak odası, banyo ve tuvalet olmamalıdır. Her bir kW için 1 m3 hacim şartı sağlanmalıdır. 62

8.2B tipi (Fansız Bacalı) Cihazlar 62

8.3 62

8.3.1Cihazların Monte Edilemeyeceği Yerler 62

8.3.2Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar 62

8.3.3Atık Gaz Tesisatı ve Havalandırma 62

8.4C tipi (Denge bacalı) Cihazlar 65

8.4.1Cihazların Montajının Yapılamayacağı Yerler 66

8.4.2Cihazların Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar 66

8.4.3Atık Gaz Tesisatı 66

8.5Yoğuşmalı Cihazlarr 72

8.5.1Yakma Havasını Dış Ortamdan Alan Yoğuşmalı Cihazlar 72

8.5.2Yakma Havasını Bulunduğu Ortamdan Alan Yoğuşmalı Cihazlar 73

8.5.3Atık Gaz Tesisatı 73

8.5.4Birleşik (Kaskad) Baca Sistemi 74

8.5.5Havalandırma Tesisatı 75

8.5.6Yoğuşma Sıvısının Tahliyesi 75

8.6Radyant Tüplü Isıtıcı Sistemleri 76

8.6.1Cihazların Yerleştirilmesi 76

8.6.2Tesis Hacmi 77

8.6.3Bacalar 77

8.6.4Havlandırma ve Yakma Havası İhtiyacı 77

8.7Elektrik Jeneratörleri 77

8.7.1Kapalı Ortamda Çalışan Elektrik Jeneratörleri 78

8.7.2Açık Ortamda Çalışan Elektrik Jeneratörleri 79

8.8Kara Fırınlar 80

8.8.1Kara Fırın ve Lahmacun Fırınlarında Bek Montaj Kuralları 80

8.8.2Gaz Tüketimi Hesap Yöntemi 81

8.8.3Bacalar 82

8.8.4Havalandırma 82

8.9Taş Fırınlar 82

9KAZANLAR - MERKEZİ SİSTEM KAZANLARI 82

9.1Kazan ve Brülör 82

9.1.1Brülör Seçimi 83

9.1.2Brülör Seçimi ve Gaz Kontrol Hattı 84

9.1.3Brülör vanası 84

9.1.4Kompansatör 84

9.1.5Manometre 84

9.1.6Filtre 85

9.1.7Gaz Basınç Regülatörü 85

9.1.8Emniyet Tahliye Vanası (Relief valf) 85

9.1.9Asgari Gaz Basınç Algılama Tertibatı (Asgari gaz basınç presostatı) 85

9.1.10Azami Gaz Basınç Algılama Tertibatı (Azami gaz basınç presostatı) 85

9.1.11Otomatik Kapama Vanası (Solenoid vana) 85

9.1.12Sızdırmazlık Kontrol Cihazı (Vana doğrulama sistemi) 86

9.2Fanlı brülör gaz kontrol hattı ekipmanları 86

9.2.1QB ≥ 1200 kW ve ani kapatmalı regülâtör kullanılması durumunda gaz kontrol hattı ayrıntısı Şekil 230’de gösterildiği gibi olmalıdır. 86

9.2.2QB < 1200 kW ve ani kapatmalı regülâtör kullanılması durumunda gaz kontrol hattı ayrıntısı Şekil 241’de gösterildiği gibi olmalıdır. 87

9.2.3QB < 1200 kW ve düz regülâtör kullanılması durumunda gaz kontrol hattı ayrıntısı Şekil 252’de gösterildiği gibi olmalıdır. 87

9.2.4QB ≥ 1200 kW ve düz regülâtör kullanılması durumunda gaz kontrol hattı ayrıntısı Şekil 263’de gösterildiği gibi olmalıdır., 88

9.2.5Atmosferik brülör gaz kontrol hattı donanımları 88

9.2.6Multiblok brülör gaz kontrol hattı donanımları 89

9.3Havalandırma 90

9.3.1Tabii Havalandırma (Atmosferik ve Fanlı Brülörlü Kazanlar) Hesabı 91

9.3.2Cebri Havalandırma (Atmosferik ve Fanlı Brülörlü Kazanlar) Hesabı 92

9.4Elektrik Tesisatı 93

9.5Kazan Dairelerinde İlave Tedbirler 93

9.6Buhar Kazanlı Kazan Daireleri 94

10KONUTLARDA VE ISI MERKEZLERİNDE BACALAR 94

10.1Kullanım Esaslarına Göre Bacalar 94

10.1.1Adi Bacalar 95

10.1.2Ortak (Şönt) Bacalar 95

10.1.3Müstakil (Ferdi) Bacalar 95

10.1.4Hava-Atık Gaz Baca Sistemi 96

10.2Yapım Esaslarına Göre Bacalar 97

10.2.1Tek cidarlı bacalar 97

10.2.2Çift Cidarlı Bacalar 97

10.2.3Serbest duran bacalar 97

10.2.4Hava-Atık Gaz Baca Sistemi Elemanları 98

10.3Cihaz Baca Kanalları ve Bağlandıkları Bacalar 99

10.3.1Cihaz Baca Kanalları ve Bağlandıkları Bacalar ile İlgili Genel Hususlar 99

10.3.2Baca Kesit Hesabı 101

11GAZ TESİSLERİNİN İŞLETMEYE ALINMASI VE KONTROLÜ 103

11.1Boru Hatlarının Sızdırmazlık Deneyi 103

11.2Yakıcı Bacaların ve Cihazların Devreye Alınması ve Kontrolü 103

11.3Doğalgaz Yakıcı Cihazların Periyodik Bakımı 104

11.4Bacaların Uygunluk Kontrolü 105

11.5Tesisatın Yeniden Kontrolü 105

12DOĞAL GAZ TESİSATINDA BORU ÇAPI HESABI 105

12.1Gaz tüketim cihazlarının tüketim değerleri 105

12.2Boru çaplarının hesaplanması 107

12.2.1Gerekli Debi 107

12.2.2Boru Hattının Numaralandırılması 108

12.2.3Servis kutusu çıkış dinamik basıncı 21 mbar olan tesisatların projelendirilmelerinde esas alınacak azami basınç kayıpları; 109

12.2.4Servis kutusu çıkış basıncı 300 mbar olan tesisatların projelendirilmelerinde esas alınacak azami basınç kayıpları; 109

12.3İç Tesisat Projelerinde Boru Çapı Tayininde Kullanılan Formüller ve Semboller 110

12.3.1P≤ 50 mbar ve Q≤ 31 m³/h olan tesisatlar 110

12.3.2İçerisinden 50 mbar üstü basınçlarda gaz geçen tesisatlarda boru çapı hesabı 111

12.3.3 P ≤ 50 mbar ve Q > 31 m³/h olan tesisatlar 114

12.3.4İçerisinden 50 mbar üstü basınçlardaki gaz geçen tesisatlarda boru çapı hesabı 114

12.4Doğal gaz tesisatı boru çapı hesabında dikkat edilecek hususlar 115

12.5Doğal gaz tesisatı boru çapı hesabında kullanılan çizelge ve tablolar 116

12.5.1Çizelge 3 - Daire sayısına ve eşzaman faktörlerine bağlı debi tablosu (bina bağlantı ve kolon hattı için)Eşzaman faktörlerine bağlı debi tablosu 116

12.5.2Çizelge 4 - Cihaz tür/sayısına bağlı eş zaman faktörleri (f) (sayaç sonrası kullanımlar için) 119

12.5.3Çizelge 54 - Akış hızı ve özgül sürtünme direnç kaybı tablosu(Çelik Boru için) 120

12.5.4 Çizelge 65 - Boru ekleme parçaları kayıp değerleri 122

12.5.5Çizelge 76 - Yerel basınç kayıpları 123

12.5.6Çizelge 87 - Bakır borular için max. debi ve çapa bağlı olarak akış hızı (v) ve özgül sürtünme basınç kaybı (pr/l) tablosu 124

12.5.7Tablo 121 - Toplam ξ (Sürtünme kayıp) değerleri tespit tablosu 125

12.5.8Tablo 132 - Boru çapı hesaplama tablosu 129

12.5.9Çizelge 98 TS EN 15266 – BLH Hortum Takımları Akış Hızı ve Özgül Sürtünme Direnç Kaybı Tablosu 130

13İÇ TESİSATTA GAZ KAÇAĞINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER 130

14İÇ TESİSATLARA İLİŞKİN İDARİ HUSUSLAR 132

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Test Nipeli: 29 iconTest Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için...

Test Nipeli: 29 iconTest rehberi

Test Nipeli: 29 iconTest Balonu

Test Nipeli: 29 iconÖn Test Ekibi

Test Nipeli: 29 iconTest rehberi

Test Nipeli: 29 iconSu Test Standartları

Test Nipeli: 29 iconTest Ortam

Test Nipeli: 29 iconTest Girişleri

Test Nipeli: 29 iconTest Ortam

Test Nipeli: 29 iconTest İşlemi 23


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev