Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplukilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

KTL

MD.

NU.

MADDE

İÇİNDE YER

ALABİLECEĞİ

GTİP GRUBU

1.

NAMLULU SİLÂHLAR:

1.a.

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları (gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu tabancalar için top/hazne/silindir, mekanizma komplesi ve tetik tertibatı) ile balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu)

 

9302.00.00.00

9305.10.00.00

-

-

1.b.

Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli setli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, yivli setli av tüfekleri ve bunların ana parçaları (gövde/çerçeve, kapak takımı/üst gövde, namlu, mekanizma komplesi, şarjör komplesi ve tetik tertibatı) ile balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu)

 

Not: Yivsiz av tüfekleri, nişancılık eğitiminde kullanılan tüfekler, spor amaçlı kullanılan tüfekler ve parçaları hariç.

9301.90.00.00

9303.20.95.00

9305.20.00.90.00

9305.91.00.00

-

-

1.c.

Bombaatarlar (Roket Fırlatıcılar, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcılar, Torpil Tüpleri ve benzeri fırlatıcılar dâhil) ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı, gövde, nişangâh/optik nişangâh).

 

9301.20.00.00

9305.91.00.00

-

-

1.ç.

Yivli ve yivsiz her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve nişangâhları.

 

9301.10.00.00

9305.91.00.00

-

-

 

1.d.

Her çap ve model hafif ve ağır toplar, obüsler ve bunların ana parçaları (namlu, kama, kama payı, v.b) ile bu silahlarda kullanılan namlucuk aparatı.

 

9301.10.00.00

9305.91.00.00

-

-

 

2.

TAKTİK ARAÇLAR:

2.a.

Tanklar, tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı silah taşıyıcı araçlar.

 

8710.00

9301

-

-

2.b.

Bu araçlara takılan her türlü silahlar, kama kompleleri, zırh, otomatik/yarı otomatik doldurucu, kule, namlular ve bu silah sistemlerine ait atış kontrol sistemleri.

 

8710.00

9301

-

-

2.c.

Üzerinde askerî ekipman (silah, komuta kontrol düzeneği, elektronik harp ve elektronik karşı tedbir sistemleri v.b) bulunan askerî amaçlı her türlü tekerlekli taktik araçlar.

 

8701

8702

8703

8704

8705

8710

-

-

2.ç.

Askerî amaçlı tank çekiciler, tank taşıyıcılar ve kurtarıcı araçlar.

 

8701

8704

8705

-

-

2.d.

Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri.

 

8705

8701

8710

-

-

2.e.

Her türlü silah platformları ve platform araçları.

 

8705

8701

-

-

2.f.

Askerî amaçlı insansız kara araçları.

 

8701

8705.90

-

-

2.g.

Askerî amaçlı her türlü köprücü araçları ve ana parçaları ile köprü kurma botları.

 

8705.90.80.90.18

8907

8905.90.90.00

8905.90.10.00

-

-

3.

ASKERÎ PATLAYICILAR VE PİROTEKNİK MALZEME:

3.a.

Yukarıda belirtilen namlulu silahlarda kullanılan her türlü mühimmat ve bunlara ait ana parçalar ile sevk maddesi (Kara barut hariç olmak üzere Topçu mühimmat Sevk Barutları, Hafif Silah Mühimmatı Sevk Barutları, Özel Amaçlı Sevk Barutları vb.) ve patlayıcılar.

9306.30.10.10

9306.30.10.90

9306.30.30.00

9306.21.00.00

9306.90.10.00

9306.90.90.00.00

-

-

3.b.

Harp silahlarına ait olan her türlü tapalar.

9306.90.10.00

-

-

3.c.

Tahrip amaçlı kullanılan her türlü askerî patlayıcı malzemeler (bomba, el bombası, sis bombası, mayın ve tahrip kalıbı gibi) ile bunlara ait ana parçalar (kapsül, ecza, yemleme, buster, detanatör ve ana şarj olarak kullanılan her türlü patlayıcı madde.)

9306.90.10.00

9306.90.90.00

-

-

3.ç.

Yakıcı, yanıcı ve eritici her türlü askerî piroteknik malzeme. (ışık, ses, gaz, duman oluşturan piroteknik malzemeler, askerî maksatlı işaret fişekleri, askerî maksatlı sis işaretleri/ fişekleri, fitiller, infilak fitilleri veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler elektrikli infilak ettirici maddeler.)

3604.90.00.00

3604.90.00.00

3604.90.00.00

3603.00

-

-

3.d.

Roket ve füze yakıtları ile sevk fişekleri.

3606.90.10.90

3606.90.90.00

-

-

4.

ROKETATAR, ROKET, FÜZELER VE TORPİDOLAR:

4.a.

Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidolar ile bu sistemlere ait ana parçalar (Roket motoru, harp başlığı, güdüm sistemi, arayıcı başlık, kuyruk komplesi/yönlendiricili kanatlar dâhil olmak üzere kontrol sistemi, gövde, tapa ve ateşleyiciler, algılayıcılar)

9306.90.10.00

8411

8412

-

-

4.b.

Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidoların fırlatılmasında kullanılan sistemler ve bunların ana parçaları (Fırlatma platformu, namlu, lançer, atış kontrol sistemi).

9301.20.00.00

9305.91.00.00

-

-

 

 

5.

KİMYASAL, BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER SİLÂHLAR:

5.a.

Bu silahlar ile kullanılabilecek her türlü tahrip maddesi, mühimmat ve bu silahların yerleştirilmesi ve taşınması, fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler.

9301.20.00.00

9305.91.00.00

-

-

5.b.

Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı koruyucu malzemeler/sistemler, maske ve süzgeçler, bunlara ait filtreler ile koruyucu melbusatlar.

 

 

Not: Bireysel kullanım için gaz maskesi ile silah sisteminde kullanılan bu tip teçhizat aynı GTİP'le numaralandırılmıştır.

 

9020.00.00.00.12

9020.00.00.00.18

8421.39.20.90

6113.00.10.00

6210.10.98.00

6113.00.90.00

6210.10.10.00

6210.40.00.00

6210.40.00.00

6210.50.00.00

6210.50.00.00

-

-

6.

ASKERÎ HAVA ARAÇLARI:

6.a.

Askerî amaçlı her çeşit hava araçları (uçak, helikopter, insansız hava araçları, dronlar, balonlar, planörler, v.b), bu hava araçlarında kullanılabilen her türlü harp sistemleri,

 

9301

8802.11

8802.12

8802.20.00.90

8802.30.00.90

8802.40.00.90

8801.00.10.00

8801.00.90.00

-

-

6.b.

Askerî hava araçlarının yapısal parçaları (yatay ve dikey stablize, komple kuyruk, kanatçık, flap, spar, komple kanat, longeron, bulkhead, gövde),

 

8803

(8803.90.10.00.00 hariç)

-

-

6.c.

Askerî hava araçlarının gösterge-telsiz-radar sistemleri (seyrüsefer alet ve cihazları, pusulalar, radar cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus olanlar da dâhil olmak üzere tüm telsiz cihazları, v.b),

 

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

8543.70

9014

-

-

6.ç.

Askerî hava araçlarının motorları (turbofan, turbojet, turboprop, turboshaft, pistonlu v.b) ve bu motorlara ait her türlü sıcak kısım parçaları (yanma odası, türbin, türbin palesi, türbin diski, türbin nozul, v.b) ve soğuk kısım parçaları (kompresör, kompresör diski ve palesi v.b),

8407.10.00.90

8409.10.00.90.00

8411.11

8411.12

8411.21

8411.22

8411.91.00.90.00

8412.10.00.90.00

8412.90.20.90

8414.80

8414.90

-

-

6.d.

Askerî amaçlı hava araçlarının iniş takımları ve bunların parçaları, pervaneler, rotorlar ve bunların parçaları, fırlatma cihazı ve tertibatları.

 

8803.20.00.00.00

8803.10.00.00.00

8805.10.10.00.11

-

-

6.e.

Karşı Tedbir Mühimmatları ve bunların fırlatma sistemleri (dispenser) dâhil olmak üzere askerî hava araçlarına takılan her türlü silah sistemi, donanımı ve mühimmatı.

9306.90.10.00.00

9301.20.00.00.00

-

-

6.f.

Bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef takip cihazları.

9013.10

9014

8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)

-

-

6.g.

Bu vasıtalarda kullanılan diğer özel amaçlı askerî mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.

8471.49

8528.59

9013.10

9013.20

9014

-

-

7.

SU ÜSTÜ VE SU ALTI SAVAŞ GEMİLERİ:

7.a.

Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformlar. (askerî maksatlı şişirilebilir sallar dâhil)

 

8906.10.00.00

8905.90.00.00

8905.90.10.00

8907.10.00.00

8907.90.00.00

8907.90.00.00

-

-

7.b.

Bunlarda kullanılan silah, atış kontrol ve komuta kontrol sistemleri ile akustik aldatıcı ve akustik karıştırıcılar.

9301

-

-

7.c.

Deniz platformlarında kullanılan askerî amaçlı diğer özel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar ile zırh malzemesi.

8471.49

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

8528.59

8543.70

9005

9013.10

9013.20

9014

-

-

7.ç.

Askerî kullanım için özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü bot.

8903

(8903.91

8903.99.10.00

8903.99.91.00

8903.99.99.00 hariç)

-

-

7.d.

Askerî amaçlı insansız su üstü ve su altı deniz araçları.

8905.90

8906.90.10.00

8906.90.91.00

8909.90.99.00

-

-

 

 

8.

ASKERÎ KOMUTA KONTROL, MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMLERİ:

8.a.

Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET) Elektronik Destek (ED), Elektronik Koruma (EK), sistem ve teçhizatı ile bu sistemlerin test ve değerlendirmesini yapan, etkinliğini artıran/azaltan taktik ve teknik geliştirmeye yönelik simülatör ve simülasyon sistemleri.

8471.49

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

8543.70

9013.20

9014

9301

-

-

8.b.

Askerî amaçlı ve/veya emniyetli (kriptolu) telli ve telsiz muhabere sistem ve cihazları (Bu cihazlara ait kulaklık, mikrofon takımları, aksesuarlar ve bataryalar hariç)

8517

8543.70.90.00

-

-

8.c.

Askerî amaçlı veya ulusal güvenlik amaçlı kullanılan kripto ve ses emniyet cihazları.

 

8543.70.90.00

-

-

8.ç.

Lazer ve mikrodalga kaynaklı her türlü silah ve askerî haberleşme sistemleri.

 

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

9013.20

9301

-

-

8.d.

Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şelterler.

 

9406.00.38.00

9406.00.80.40

9406.00.80.90

8609

-

-

8.e.

Askerî keşif gözetleme, bunların kayıt cihazları, radar ve ekipmanları ile dost ve düşman tanıma ve tanıtma sistemleri.

 

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8519.89

(8519.89.11 hariç)

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

9005

9013.10

-

-

8.f.

Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar.

(Askerî maksatlı olmayanlar ve kayıt yapılmamış olanlar hariç)

8523

8.g.

Her türlü askerî amaçlı eğitim simülatörleri ve simülasyonları.

8805.21.00.00

8805.29

9.

ASKERÎ AMAÇLI HAVA VE UZAY SİSTEMLERİ:

9.a.

Askerî amaçlı olan uzay araçları (uydular dâhil), uydu sistemleri, taşınabilir/sabit uydu yer terminalleri ile bu sistemlere ait uzay ve yer teçhizatı. (Askerî maksatlı olan uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge altı araçları, Roket-fırlatma rampaları ve kuleleri, alıcı cihazı bulunan verici cihazlar, uydu radyolink alıcı ve verici antenleri.)

8802.60.10.00

8802.60.90.00

9301.20.00.00.00

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8525.60

8529.10.69.90

-

-

9.b.

Uydularda keşif, gözetleme, karıştırma, haberleşme sevk ve güdüm amacıyla kullanılabilecek donanımları ve silah sistemleri.

 

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

8543.70

9013.10

9014

9301

-

-

 

 

 

10.

ASKERÎ KEŞİF, GÖZETLEME VE TESPİT SENSÖRLERİ, COĞRAFİ KONUM BELİRLEME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ:

10.a.

Askerî amaçlı kullanılabilecek INS (Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri) ile emniyetli (kriptolu) GPS (Coğrafi Konum Belirleme) cihazları ile diğer koordinat belirleme yer ve yön tespit cihazları.

 

9014

8526.10.00.00

8526.91

8526.92.00.90.19

-

-

10.b.

Askerî amaçlı Termal IR (Kızılötesi) ve lazer özellikli nişan tevcih, atış kontrol ve gözetleme alet ve cihazları. (Askerî maksatlı teleskobik dürbün, teleskop, periskop, dürbün, askerî maksatlı termal kameralar, v.b)

 

9005

9013.10

8525.80.19.00

8525.80.91.00

8525.80.99.00

-

-

10.c.

Askerî amaçla kullanılan patlayıcı madde tespit sistemleri ve mayın dedektörleri.

8543.70.90.00.11

8543.70.90.00.19

-

-

 

10.ç.

Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar ve lazer hedef tespit sistemleri.

9013.20

-

-

 

10.d.

Askerî amaçlı gece görüş cihazları ile gece görüş dürbün ve cihazlarında kullanılan askerî amaçlı görüntü yoğunlaştırıcı tüpler, dedektörler ve dedektörlerin okuma devreleri.

8540.20.80

8529.90.65.90.00

-

-

 

10.e.

Askerî amaçlı görüntü işleme sistemleri.

9013.80

-

-

 

11.

DİĞER ASKERİ MALZEME VE CİHAZLAR:

11.a.

Askerî amaçlı, balistik koruma özellikli (%85 veya daha yüksek saflıkta ve 60 mikrometre veya daha küçük tane boyutlu) Bor/Borkarbür, Silisyum Karbür, Titanyum Diborür ve Alümina bileşikleri.

 

Not: Belirtilen teknik özelliklere haiz olmayanlar ile sivil amaçla kullanılan malzemeler için MSB.lığı izni aranmaz, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bak.lığının görüşleri esas alınır.

 

2528.00.00.00.00

2849.90.10.00

2849.20.00.00

2850.00.90.00.00

-

-

11.b.

Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünmeyen (görülemeyen) kumaş/ağ.

 

5608.19.90

5602

5603

5903

5906

5907

-

-

11.c.

Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezlik teknolojileri (Radar Soğurucu Malzemeler, Radar Soğurucu Yapılar, Radar Kesit Alanı Tahmin Yazılım Kodları, Infrared/Gözle Görülür/Akustik/ Manyetik İz Azaltıcı Malzeme ve Teknikler ile her türlü İz Tahmini Yazılım Kodları).

-

12.

DİĞER HUSUSLAR:

12.a

Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri (cıvata, somun, vida, conta, o-ring, boya v.b.) ile ticari maksatlı tedarik edilebilen bilgisayar donanımları Kontrole Tâbi Liste kapsamında değildir.

 

-

12.b

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.

 

-

12.c

KTL'de tanımlı GTİP numarası ile malzeme arasında çelişki olması durumunda "Malzemenin niteliği ile Kullanım Amacı" göz önünde bulundurularak, GTİP uyumsuzluklarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görüşleri esas alınacaktır.

 

-

12.ç

KTL'de tanımlı malzemeler ile çelişki yaratabilecek çift kullanımlı malzemelerde "Malzemenin niteliği ile Kullanım Amacı" göz önünde bulundurularak Ekonomi Bakanlığı görüşleri esas alınacaktır.

 

-

13.

TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI İHRACAT KONTROL REJİMLERİNDE BELİRTİLEN ASKERÎ MALZEME VE CİHAZLAR:

13.a.

Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamında FTKR kılavuzu ile Ekipman, Teknoloji ve Yazılım Eki'nin yürürlükteki son versiyonunun kontrolünü öngördüğü malzeme ve teknolojiler.

Not: Söz konusu Listeye www.mtcr.info/english/annex.html adresinden ulaşılabilmektedir.

-

13.b

Wassenaar Düzenlemesi (WD) kapsamında güncelleştirilen Mühimmat Listesinin kontrolünü öngördüğü malzeme ve teknolojiler.

 

Not:

 

1. Söz konusu Listeye www.wassenaar.org/controllist/ index.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

2: KTL’de tanımlı malzemelerin haricinde, FTKR ve WD kapsamındaki anılan listelerde yer alan ana sistemlere takılabilen her türlü malzeme/parça ihracat/ithalat işlemlerinde dikkate alınır.

 

-

 

 

 

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconKm 650 manuel darbeli presiN MONTAJ DETAYI km 650 manuel darbeli...

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconTest edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları...

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconBOĞAZİÇİ ÜNİversitesi yelken takimi

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconÖrdek süRGÜ yikama makinesi tekniK Şartnamesi

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconTest parçaları haddeleme yönüne paralel olarak alınırsa

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconA-1 Genel Çerçeve

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconKooperatiflerin finansmani iÇİn model arayişlari

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconDevelopment of optimum dynamic management model of beyşEHİr lake

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconCooperative Learning Model Supported with Dynamic Mathematics Software Geogebra1

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu iconTİcari NİteliKLİ MÜŞteriler iÇİN Ödeme hizmetleri ÇERÇeve sözleşmesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev