MÜDÜRLÜĞÜkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

……………………………….. MÜDÜRLÜĞÜ604px-meb_logo


SİVİL SAVUNMA

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PLANI

EK-3

(OKUL ADI) Okulu Müdürlüğüne ait Tedbirler Planı, Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Söndürme Yönergesinin 64. Maddesi gereğince ; Yangınla Mücadele ekiplerinin kurulduğu, Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzunun 112 Maddesinde belirtilen Sivil Savunma Tedbirlerini içerdiğinden onaylanması uygun görülmüştür.ONAY MAKAMI

ADI VE SOYADI


İMZA-MÜHÜR

TARİH

OKUL / KURUM MÜDÜRLÜĞÜİLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ............................................................................................................................ KURUMU / OKULU
SİVİL SAVUNMA TEDBİRLER PLANI VE YANGIN TALİMATI


 1. OKULA AİT BİLGİLER:


1-Adı : ................................................. Kurumu / Okulu

2-Adresi : .................................................. Köyü/ /Şanlıurfa

3-Bağlı Olduğu Bakanlık :T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

4- Bulunduğu Şehir :Şanlıurfa

5- Bulunduğu şehrin Hassasiyet Derecesi: -D

6- Sorumlu Amiri : Kurum / Okul Müdürü
7- Okulun Hassas ve Hasar bölgeler : İl Sivil Savunma Planına göre Okul / Müdürlüğümüz Hassas

ve Hasar İçindeki yeri ve durumu bölgeleri dışındadır.
B-OKUL BİNASININ YAPI TARZI:

Okulumuz binası, betonarme olup toplam ............ kattır.

Öğretmen lojmanı mevcuttur. Kat planları ek a da belirtilmiştir.

işgaldeki saha : kapalı alan yaklaşık …….M2 açık alan yaklaşık ….. M2 olup açık alan ihate

duvarı ile çevrilmiş / çevrilmemiştir.

- OKUL BİNASININ CİVAR DURUMU (Ek-A da belirtilmiştir)

D- ÇALIŞMA DEVRESİ VE ŞEKLİ : …………………………………….. Saatleri arasında

E- ÇALIŞAN PERSONEL VE ÖĞRENCİ MİKTARI

a) ÖĞRETMEN :

b) ÖĞRENCİ :

c) PEROSNEL :

Toplam:

F-SEFERİ FAALİYET DURUMU : Seferde Kurum / Okul Eğitim- Öğretime devam edecektir.

KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ

 1. İNŞAİ KORUMA VE SIĞINAKLAR:

Binamız / Okulumuz inşai olarak sağlam yapılmıştır. Öğretim esnasında olabilecek dış etkenlerden korunmak için öncelikle hizmet binası / okul binamızdan yararlanılacak, tehlike geçtikten sonra evi yakın öğrencilerimiz veya personelimiz derhal en seri şekilde evlerine gönderilecektir.

B- YANGINLARA KARŞI TEDBİRLER:


-Mevcut yangın söndürme malzemeleri: mevcut yangın söndürme malzemeleri Ek- b’ de belirtilmiştir.

-Bulunması gereken yangın söndürme cihaz ve malzemeleri: Ek- b’ de belirtilmiştir.

-Kurumu / Okula ait yangın talimatı hazırlanarak Ek-c' de belirtilmiştir.

-Elektrik tesisatı sürekli kontrol altında olup prizlerde gücü yüksek elektrikli aletler kullanılmamaktadır.

 1. KORUMA PERSONELİ VE GÖREVLERİ:

Okulumuzda personel olarak ......... kişi öğretmen çalışmaktadır. Kurumumuz / Okulumuz hizmet binasında olması muhtemel her türlü tehlike ve yangına karşı ilk etapta bu öğretmen tarafından müdahale edileceğinden dolayı görev paylaşımı yapılmamıştır. Olması muhtemel tehlikeli durumlarda öğrencilerden köy muhtarı ve korucusuna haber götürecekler tespit edilerek kendilerine görevleri öğretilmiştir.

D- KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ:

Kurumumuz / Okulumuz resmi kuruluşlar ile her türlü karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olacaktır. Buna ilişkin imzalanan protokol EK D’ dedir.


EKLER:

EK-A: Bina / Okul Çevre krokisi ve kat planı

EK-B: Mevcut ve İhtiyaç Yangın Malzemesi ve Okuldaki önemli malzeme, araç gereç

EK-C: Binamız / Okulumuz Yangın Talimatı

EK-D: Kurum veya Kuruluş ile yapılan protokol

................................

Müdür

Mühür –İmza

EK-A

................................KURUM / OKUL ÇEVRE VE KAT PLANI (ölçeksiz)

EK-B

...................................................KURUM / OKUL

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

BULUNMASI GEREKEN YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİMİZİN DURUMU

MALZEMENİN ADI

MEVCUT

YOKTUR

İHTİYAÇ SAYISI

AÇIKLAMALAR

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ


6 KG. KURUKİMYEVİ TOZLU

SU VE KUM KOVASI

SU VARİLİ

KÜREK

KANCA

KAZMA

İLKYARDIM ÇANTASI

DİĞER:


LÜZUMU GÖRÜLEN MALZEME YAZILIR

DİĞER:
Okulumuzda bulunan önemli araç ve gereçler: (Fotokopi, Fen Dolabı, TV Vb.)

1-

2-

3-

4-

Bunlara karşı alınan koruma önlemleri:

Müdür odasında Penceresi demirlidir. Sabotaj ve hırsızlığa karşı sürekli kontrol edilmektedir.

EK-B


====================================================

P R O T O K O L


====================================================

......................................Kurum / Okul Müdürlüğü ile ............................................Resmi kuruluş arasında;

Personel, Tesis, Araç, Gereç, Malzeme ve Dokümanın barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş ve savaş sonrası hallerde içeriden ve dışarıdan yapılabilecek her türlü Sabotaja Karşı Koruma konusunda alınması gereken tedbirlerde karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma yapılacağına, Kurum / Okulun mesai dışında tatil günlerinde kurum ve kuruluş tarafından güvenliğinin sağlanmasına dair iş bu protokol taraflar arasında imza altına alınmıştır. …./…./20…..

TARAFLARIN TELEFON NUMARALARI:

Müdür: EV: Resmi Kurum veya Kuruluş

CEP: Tlf.No

Alternatif Kurum :

Tlf No :

..................... ............................

OKUL MÜDÜRÜ

YANGIN TALİMATI


(2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ESASLARINA

GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

1

 1. YANGINA KARŞI AŞAĞIDAKİ ÖNLEMLERİ ALINIZ.

1-BİNANIZDAKİ BACA VE BORULARI ZAMANINDA TEMİZLE- YİNİZ.

2-SİGARANIZI İYİCE SÖNDÜRÜP SİGARA TABLASINA ATINIZ.

3-ÇATI ARALARINDA ELEKTRİK TESİSATI,YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI MADDE BALANDURMAYINIZ.

4-İZİNSİZ ELEKTRİK, LPG GAZLI OCAK, SOBA VB. KULLANMA-YINIZ.


5- ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİNİ MUTLAKA EHLİYETLİ KİŞİLERE YAPTIRINIZ.

6-ELEKTRİK TESİSATININ FENNİ MUAYENESİNİ YAPTIRINIZ.

7-ELEKTRİK SİGORTALARINI OTOMATİK HALE GETİRİNİZ.

8-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZ VE MALZEMELERİNİ HER AN KULLANILIR HALDE BULUNDURUNUZ..

9- MESAİ BİTİMİ BÜTÜN ODALARI KONTROL ETTİRİNİZ.

10. ARŞİV VE ANBARLARDA SOBA KULLANMAYINIZ.

11-SİGARA İÇİLMESİ YASAK OLAN YERLERDE SİGARA İÇME-YİNİZ.

12- BÜTÜN PERSONELİ YANGIN KONUSUNTA EĞİTİNİZ.

13- YANGIN KAÇIŞ YOLLARINI KULLANILIR HALDE TUTUNUZ.


2
B- YANGIN ANINDA AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPINIZ

1-TELAŞLANMAYINIZ,YANGINI ÇEVRENİZE VE SORUMLU KİŞİLERE DUYURUNUZ. (ÇAN,ZİL,ALARM,SES VB. İLE)

2-İTFAİYEYE HABER VERİNİZ. (TEL: 110)

3-ADRESİ EN KISA VE DOĞRU OLARAK BİLDİRİNİZ.

4-YANGIN CİNSİNİ BİLDİRİNİZ. (BİNA,BACA,AKARYAKIT,ELEKTRİK MOTORLU ARAÇ V.B.)

5- İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ELDE MEVCUT ARAÇ GEREÇTEN FAYDALANMAYA ÇALIŞINIZ..

6-YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ. KİLİTLEMEYİNİZ,YANICI MADDELERİ UZAKLAŞTIRINIZ.

7-ÖNCE CANLILARI SONRA KIYMETLİ EVRAK VE MALZEMEYİ KURTARINIZ.

8-BUNLARI YAPARKEN KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI RİSKE ATMAYINIZ.

9- YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ VEYA ŞEHİR İTFAİYESİ GELDİKTEN SONRA ONLARIN EMRİNE GİRİNİZ.

10-HASTA VE YARALILARA İLKYARDIM YAPINIZ,ZEMİNE ULAŞMAMIŞ ASAN-SÖRLER İLE YANGIN MOTOPOMPLARI HARİÇ, ELEKTRİKLERİ KESİNİZ.

C. LÜZUMLU TELEFONLAR


İTFAİYE: 110 BİNA KORUMA AMİRİ ELEKTRİK: 186

POLİS İMDAT : 155 SU : 185

AMBULANS : 112 DOĞAL GAZ:187
JANDARMA İMDAT: 156


E..YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ


 1. TALİMAT VE EMİRLERE UYMAMAKTAN

 2. BİLGİSİZLİKTEN

 3. İHMALDEN

 4. SABOTAJ HAREKETLERİNDEN

 5. SIÇRAMA VE KAZALARDAN

6. ELEKTRİK ARKI VE KONTAĞINDAN

D. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANILIŞI


 1. CİHAZI YANGIN YERİNE GETİRİNİZ,RÜZGARI ARKANIZA ALINIZ.

 2. ATEŞE MÜMKÜN OLDUĞUNCA YAKLAŞINIZ.

 3. TETİK MEKANİZMASINI KİLİTLEYEN PİMİ ÇIKARTINIZ VEYA KARBONDİ- OKSİTTÜPÜNÜN (KÜÇÜK TÜP) VALFİNİ SOLA DOĞRU ÇEVİREREK AÇINIZ.

 4. TETİĞE SONUNA KADAR BASARAK ÇIKAN GAZI VEYA TOZU YANGININ DOĞDUĞU YERE PÜSKÜRTÜNÜZ.

 5. YANGINI ÖN TARAFTAN ARKAYA DOĞRU SÖNDÜRÜNÜZ.

 6. YANGINI SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLMADAN TERK ETMEYİNİZ.

 7. TOZLU CİHAZLARI TOZ BİTENE KADAR BOŞALTINIZ.
F. YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA

 1. HABER VERME: YANGINI İLK GÖREN KİMSE ALARM, ZİL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇİRMEKLE BERABER TELEFONLA İTFAİYEYE HABER VERİR.

 2. EKİPLERİN GÖREVLERİ:

SÖNDÜRME EKİBİ : YANGININ ÇIKTIĞI YERİN ÜST VE YANLARINDAKİ ODALARDA TERTİBAT ALARAK YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIR.

KURTARMA EKİBİ: VARSA ÖNCE CANLILARI KURTARIR. YANGINDA ÖNCELİK SIRASINA GÖRE EVRAK VE EŞYALARI BOŞALTMAYA HAZIR HALE GETİRİR. GEREKİYORSA BİNANIN HENÜZ YANMA TEHLİKESİ OLMAYAN KISIMLARINA TAŞIYABİLİRLER. YANGIN ÇIKAN BİNANIN TAHLİYESİNE, OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE AMİRİNİN VEYA MÜLKİYE AMİRİNİN EMRİYLE BAŞLANIR. KURTARILAN EŞYA İTFAİYE AMİRİ VEYA İDARİ İŞLER BİRİM AMİRİNİN GÖSTERECEĞİ BİR YERE TAŞINIR.

İLKYARDIM EKİBİ: YARALI VE HASTALARA İLKYARDIM YAPAR.

KORUMA EKİBİ: YANGINDAN KURTARILAN EŞYALARI KORUR, PANİK VE KARGAŞAYI ÖNLER.

G. YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA


1- HABER VERME: YANGINI İLK GÖREN KİMSE ALARM, ZİL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇİRMEKLE BERABER TELEFONLA İTFAİYEYE HABER VERİR. AYNI ZAMANDA YANGIN İHBAR TELEFONUNUN YANINDAKİ LİSTEDEN AMİRİNE VE İLGİLİLERE HABER VERİR.

2.GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI:

YANGIN YERİNE GELEN DAİRE MÜDÜRÜ İLE EKİP PERSONELİ DERHAL VAZİFELERİNE BAŞLARLAR.

H. YANGIN BİNANIN YAKININDA OLURSA


 1. BİNANIN YANGIN TEHDİTİ ALTINDAKİ TARAFINDA BULUNAN ODALARIN PERDELERİ ÇIKARILIR, PENCERELER KAPATILIR, GEREKİYORSA EVRAK, DOSYA VE DİĞER EŞYALAR TEHLİKESİZ YERLERE TAŞINIR.

 2. ÇATIDA KORUMA TERTİBİ ALINIR. ÇATI VE DİĞER YERLERE DÜŞEN KIVILCIM SÖNDÜRÜLÜR. AHŞAP KISIMLAR VE ÇATI BOL SU İLE ISLATILIR. 7

GÖREVİ : SÖNDÜRME EKİBİ KURTARMA EKİBİ KORUMA EKİBİ İLKYARDIM EKİBİ

EKİP BAŞI : ............................... .............................. .......................... ...............................

EKİP PERS. : ............................... .............................. .......................... ...............................

.................. : ............................... .............................. .......................... ...............................

.................. : ............................... .............................. .......................... ...............................

.................. : ............................... .............................. .......................... ...............................

.................. : ............................... .............................. .......................... ...............................sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

MÜDÜRLÜĞÜ iconETİ maden iŞletmeleri genel müDÜRLÜĞÜ kirka bor iŞletme müDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜ iconBartin gida tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ/koordinasyon ve tarimsal veriler şube müDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜ iconOrman ve su iŞleri bakanliği XV. BÖlge müDÜRLÜĞÜ kahramanmaraş Şube...

MÜDÜRLÜĞÜ iconEmniyet genel müDÜRLÜĞÜ teftiŞ kurulu başkanliğI İdari İŞler şube...

MÜDÜRLÜĞÜ icon1 İdarenin; a) Adı: T. C devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜ...

MÜDÜRLÜĞÜ iconVakıflar Genel Müdürlüğü bölge Müdürlüğü

MÜDÜRLÜĞÜ iconVakıflar Genel Müdürlüğü bölge Müdürlüğü

MÜDÜRLÜĞÜ iconİl sağlik müDÜRLÜĞÜ afetlerde sağlik hizmetleri Şube müDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜ iconTapu ve Kadastro bölge Müdürlüğü'nün 03. 09. 2014 tarih ve 2014/54...

MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. Kaymakamliği müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev