3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14sayfa1/12
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
image result for odtü logo

KALİTE YÖNETİMİ REHBERİ

Sürüm 1.2

KASIM 2017

ANKARA


İçindekiler


TANIMLAR-KISALTMALAR 4

1.KALİTE POLİTİKASI 6

2.EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE UYGULAMALARI 6

2.1 Öğrenci Kabulü 6

2.1.1 Lisans Öğrencileri 6

2.1.2 Lisansüstü öğrenciler 7

2.1.3 Yeni Öğrencilere Sunulan Hizmetler 7

2.1.4 Yatay Geçiş / ÖİDB 7

2.2Program Geliştirme ve İzleme 7

2.2.1 Programların Tasarımı ve Onayı 7

2.2.2 Programların Eğitim Amaçları, Yeterlikleri ve Kazanımları 8

2.2.3 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 8

2.3Öğrencilerin Değerlendirilmesi ve Başarılarının Takibi 9

2.4Öğrenci Geri Bildirim Süreci 9

2.5Öğrencilerin Yönetime Katılımı 10

2.6 İngilizce Eğitimi 10

2.6.1 Temel İngilizce Bölümü 11

2.6.2 Modern Diller Bölümü 11

2.7Eğitim-Öğretim Destek Hizmetleri 11

2.7.1 Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Merkezi (ÖGEM) 11

2.7.2 Akademik Gelişim Programı (AGEP) 12

2.7.2 Engelsiz ODTÜ Birimi 12

2.7.4 YDYO - Akademik Yazı Merkezi 13

2.8Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Sürecindeki Kalite Güvence Mekanizmaları 13

2.9Akademik Danışmanlık ve Rehberlik Kalite Güvence Mekanizmaları 13

3.ARAŞTIRMA - GELİŞTİRMEDE KALİTE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARI 14

3.1 Araştırmada Kalite Politikamız 14

3.2 Araştırma Yönetimi 14

3.2.1 Organizasyon Şeması 14

3.3 Araştırma Altyapısı ve Sürdürülebilirlik 15

3.4 Araştırmada Kalite Yönetimi Süreçleri 15

3.4.1 Dış Destekli Projeler 15

3.4.2Kalkınma Bakanlığı Projeleri 16

3.4.3BAP Projeleri 16

3.4.4Döner Sermaye Projeleri 16

3.4.5Emanet Hesap 16

3.4.6Araştırma ve Uygulama Merkezleri 17

3.4.7MİGEP 17

3.4.8SAYP 17

3.4.9DOSAP 17

3.4.10ÖYP 18

3.4.11TTO 18

3.5Araştırma Kalitesinin İzlenmesi ve İyileştirilmesi 18

3.5.2Araştırma Kalitesinin İzlenmesi 18

3.5.3Araştırma Kalitesinin İyileştirilmesi 20

4.TOPLUMA HİZMETTE KALİTE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARI 21

4.1 Toplum ve Bilim Merkezi (TBM) 21

4.1.1 Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu Sergi Alanı (BTKSA) 21

4.1.2 Topluma Erişim Etkinlikleri 22

4.1.3 Toplumsal Hizmet Etkinlikleri 22

4.1.4 Topluma Hizmet Faaliyetlerine Katılımın Sürdürülebilirliği 23

4.1.5 Topluma Hizmet Faaliyetlerinin Mali Sürdürülebilirliği 23

4.2 Bilim İletişimi Grubu (ODTÜ-BiG) 23

4.3 Lise Yaz Bilim Kampları 24

4.4 ODTÜ-BİLTEMM Merkezi 24

4.5 Açık Dersler 24

4.6Öğrenci Topluluklarının Sosyal Sorumluluk Projeleri 25

4.7Sağlık ve Çevre Bilinci Konusunda Yapılan Topluma Hizmet Faaliyetleri 25

4.8 Toplum Ruh Sağlığına Yönelik Topluma Hizmet Faaliyetleri 25

5.2.4Önlem Alma 34


TANIMLAR-KISALTMALAR

ABET

Accreditation Board for Engineering and Technology

ADEK

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

AGEP

Akademik Gelişim Programı

AKTS

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

APK

Araştırma Politikaları Komisyonu

BAP

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

BAP Projesi

Ödeneği hazine yardımı ve üniversitenin öz gelirlerinden oluşan araştırma-geliştirme projeleri

BGYS

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

BİDB

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİG

Bilgi İletişim Grubu

BİLTEMM

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

BSPK

Birim Stratejik Planlama Komitesi

BTKSA

Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu Sergi Alanı

DDP

Dış Destekli Proje

DOSAP

Doktora Sonrası Araştırmacı Programı

DSİM

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

EADB

Enstitü Anabilim Dalı

EFQM

European Foundation for Quality Management

EÖS

Etkili Öğretim Seminerleri

EMI

İngilizce Dilinde Eğitim

EUA

Avrupa Üniversite Birliği (European Universities Association)

İGEP

İdari Personel Gelişim Programı

İLKYAR

İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı

İYS

İngilizce Yeterlik Sınavı

KGPO

Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

LODOS

Lösemi, Otizm, Down Sendromu ve Serebral Palsi

LYS

Lisans Yerleştirme Sınavı

MDB

Modern Diller Eğitimi Bölümü

MOOC

Dersler Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (Massive Open Online Course)

ODTÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ÖİDB

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖGEM

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi

ÖTK

Öğrenci Temsilcileri Konseyi

ÖYP

Öğretim Üyesi Yetiştirme ProgramıProgram Çıktıları

PEA

Program Eğitim Amaçları

PDO

Proje Destek Ofisi

PGO

Proje Geliştirme Ofisi

PUKÖ

Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al

PYO

Proje Yürütme Ofisi

SGDB

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SPAK

Stratejik Plan Alan Komiteleri

SYBP

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

TBM

Toplum Bilim Merkezi

TBS

Taşıt Yönetim Bilgi Sistemi

TİB

Temel İngilizce Bölümü

TPYDO

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi

TTO

Teknoloji Transfer Ofisi

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TYYÇ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

URAP

Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması (University Ranking by Academic Performance)

ÜSPDE

Üniversite Stratejik Plan Destek Ekibi

ÜSPK

Üniversite Stratejik Plan Kurulu

YDYO

Yabancı Diller Yüksek Okulu

YGS

Yükseköğretime Geçiş Sınavı

YÖGEP

Yönetici Gelişim Programı

YÖK

Yüksek Öğretim Kurulu


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 icon2018 BİLİmsel araştirma projeleri koordinasyon biRİMİ koordinatöRLÜĞÜ...

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 iconÖzet rekombinant yapay peptitler ile hücre hedefleme yaklaşimi

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 iconMakinası, Sistematik tasarım yaklaşımı, Kavramsal tasarım. Giriş

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 icon1. 12. Alarm uygulamalari ve tatbikatlar

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 iconKLİNİĞe giRİŞ uygulamalari

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 iconATÖlye uygulamalari-i eğİTİMİ

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 iconLaboratuvarlarda güvenlik uygulamalari

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 iconEndüstriyel siMBİyoz ve uygulamalari

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 iconTemel hekiMLİk uygulamalari listesi

3. araştirma geliŞTİrmede kalite yönetiMİ yaklaşimi ve uygulamalari 14 iconKatilim bankaciliğI ve TÜRKİye uygulamalari


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev