DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
DİJİTAL DEVİR ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU

Bu teknik şartname Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje birimi tarafından kabul edilmiş Tekno-001 nolu projenin yürütülebilmesi için satın alınacak olan dijital devir ölçüm cihazının teknik özellikleri ile diğer ilgili hususları kapsar.


 1. GENEL HUSUSLAR

  1. Kısaltmalar

2.1.1. Cihaz: Dijital devir ölçüm cihazı


 1. İSTEK VE ÖZELLİKLER

  1. Genel İstekler

   1. Satın alınacak cihaz miktarı idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

   2. Cihazda bozukluk, kırık, çatlak ve paslanma olmayacaktır.

   3. Cihaz ile birlikte yerli cihazlar için Türkçe, yabancı menşeyli cihazlar için ise Türkçe, İngilizce ve orijinal dilde hazırlanmış parça kataloğu, bakım onarım kılavuzu, kalibrasyon talimatı verilecektir.

   4. İhale teklif dosyasında cihaz üreticisinin cihazın satışı, kurulumu, bakım, onarım ve kalibrasyonları ile ilgili yüklenici firmaya verdiği yetki belgesi verilecektir.
 1. TEKNİK ÖZELLİKLER
  1. Cihaz devir ölçümü yapmalıdır.

  2. Cihaz temaslı ve temassız ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.

  3. Ölçüm aralığı (Optik) 10 – 99000 rpm, (Temaslı) 1- 19900 rpm. Olmalıdır.

  4. Cihaz titreşimleri de ölçebilmelidir.

  5. Ölçüm aralığı 1-199 m/s²olmalı

  6. Frekans aralığı 10 Hz – 1kHz olmalı.

  7. Hassasiyet: Ölçüm değerinin ±0,05 % ±1 dijit olmalı

  8. Kayıt bilgilerini hafızasında tutabilmelidir.

  9. Kayıt bilgileri USB veya flash kart gibi harici belleklere alınabilmelidir.

  10. Cihaz hem pille çalışabilir olmalıdır.

  11. Cihazın pili / bataryası / cihazla birlikte verilmelidir.

  12. Kayıtların görülebildiği bir LCD ekrana sahip olmalıdır.

  13. Ölçüm mesafesi 100 -1500 mm olmalı


 1. EMNİYET VE GÜVENLİK

  1. Cihaz da, voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler alınmış olacaktır.

  2. Cihazın hareketli kısımları, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak, koruma altına alınmış olacaktır.

  3. Yüklenici firma; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.
 1. GARANTİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

  1. Yüklenici firma; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.

  2. Cihazın tesliminden sonraki bir hafta içerisinde, personel eğitimi, alıcı kurum planlaması dâhilinde, alıcı kurumda (cihazların başında) verilecektir.

  3. Cihazın gönderilmesi, montajının yapılması ve çalıştırılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Cihazın kullanımı, bakım ve onarımı hakkında Cihaz başında kullanıcılara uygulamalı eğitim verilecektir.

  4. Cihaz, 2 yıl garantili olacaktır. Bu garanti, Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Cihazın hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.

  5. Yüklenici firma arıza yapan garantili makinenin onarımını kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde Cihaza müdahale edecek ve en geç 10 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve belirlenen süreyi aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.

  6. Cihazın ücretsiz garanti bitiminden sonra, en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici, temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma taahhüt edecektir.
 1. MUAYENE VE KALİTE KONTROL HUSUSLARI

  1. Cihaz, bir seferde teslim alınacak ve 19 Aralık 2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik " hükümlerine göre muayene edilecektir.

  2. Cihazın muayene yeri, tebliğ şekli, süresi ve diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

  3. Cihazın muayeneleri sırasında dizayn, malzeme, işçilik ve imalat hatalarından meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

  4. Cihazın muayene amacıyla sökülen ambalajlar, yüklenici firma tarafından yenilenecektir.

  5. 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" ve 4735 sayılı "Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu"nun ilgili maddelerine ve bununla ilgili karar, tebliğ, talimat ve yönetmeliklere uyulacaktır.
 1. SEVKE HAZIRLAMA VE AMBALAJ

  1. Cihaz, orijinal ambalajında yüklenici firma tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümüne teslim edilecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconDİJİtal refraktometre cihazi tekniK Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconRenk öLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconÇİĞ noktasi öLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconManuel kas kuvveti ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconManuel kas kuvveti ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconKolorimetre cihazi ve renk öLÇÜm probu tekniK Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconGaziantep Üniversitesi, Mikro Sertlik Ölçüm Cihazi Teknik Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconDİJİtal mekanik kariştirici tekniK Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconMasa Tipi Dijital Multimetre Teknik Şartnamesi

DİJİtal deviR ÖLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi iconMonoplan flat dedektöRLÜ DİJİtal koroner anjiografi ÜNİtesi tekniK Şartnamesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev