T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜsayfa3/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

B.12. KAYIT VE ARŞİVLEME ÜNİTESİ

1. Sistem görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri "PACS" uyumlu olacak ve DICOM 3.0 (üç nokta sıfır) (Digital Imaging and Communications in Medicine 3.0 (üç nokta sıfır) standardını destekleyecektir. DICOM 3.0 ile ilgili tüm DICOM PRINT, SEND yazılım ve doanımları verilecektir. Görüntüler PACS veya diğer arşivleme sunucularından geri çağrılabilmeli (Query/Retrieve) ve başka sunucu ve istasyonlara depolanabilmelidir (Dicom Storage).

2. İş istasyonuna ilave olarak en az 1 adet DICOM bağlantılı, PACS ile uyumlu ve ana sisteme bağlı PC bulunmalıdır ve bu PC CD veya DVD yazıcı (writer)'ya sahip olmalıdır. Sistem piyasadan alınan herhangi bir CD/DVD'ye kayıt yapabilecek özellikte olacaktır. CD veya DVD'ye birden fazla hasta kaydedilebilecektir. PC anjiyografı görüntülerini gösterebilmelidir. PC'de lisanslı Windows programı (Windows XP Pro veya daha yeni yazılım) ve bu programda çalışan DVD ve/veya CD kayıt programları olmalıdır. Bu cihazlarda tüm anjiografi işlemi arşivlenebilmeli ve standart PC'de de açılabilmelidir (bu işlev için gerekli yazılım lisanslı olarak verilecektir). AVI veya MPEG ile birlikte JPEG veya BMP veya TIFF formunda kayıt yapılabilmelidir. Ayrıca görüntüler 'substracted' olarak da CD ve/veya DVD'ye yazılabilmelidir.
3. Sistem içinde verilen PC Anjio görüntülerinin raporlama amaçlı kullanılabilmesi, A4 kağıdına basılabilmesi, slide ve sunum hazırlama amaçlı kullanılabilmesi gerekmektedir. PC en az çift çekirdekli mikroişlemcili, en az biri 250 GB, diğeri 3TB (sisteme entegre veya harici) harddisk kapasiteli, en az 2.66 GHz işlemci hızında ve en az 2048 MB RAM belleğe sahip olmalıdır. Teklif edilen PC DVD ve/veya CD writer (yazıcı) içermeli ve monitörleri en az 19 inç LCD veya LED olmalıdır. Mevcut PC hastaya ait anjiyografik görüntülerinin hareketli ve durağan şekillerini, Microsoft Office Power Point programına sunum için aktarabilecek yetenekte olmalıdır.
C. MONTAJ

1. Yüklenici, gösterilecek yere Anjiyografi Sistemi işlem odasının inşasını TAEK mevzuatına uygun bir şekilde kurşunlamasını gerçekleştirecektir.

2. Ortamı uluslararası sıcaklık ve nem düzeyinde tutabilecek aşağıdaki yeterlilikte BTU duvar tipi split klimalar kurulacaktır:

İşlem odası için en az 2 adet en az 24.000 BTU

Kumanda Odası için en az 1 adet en az 9.000 BTU

Teknik Oda için en az 2 adet en az 24.000 BTU

3. Yüklenici tarafından cihaz kontrol odası, işlem odası ve teknik odanın bulunduğu alanların duvarlarının boyanması, gerekli yerlerin tavan ve taban tadilatı yüklenici tarafından yapılacaktır.

4. Yüklenici, sistemin kurulacağı alanda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan alınacak talimatlara göre anjiyo odasının kurşun izolasyonunu yapmak, üzerlerini uygun şeklide kaplayarak gerekli hijyenik ortamı sağlamakla ve bu alandaki bulunan kapıların onarımını ve yenilenmesiyle yükümlüdür. Hasta giriş kapısı kurşunlu ahşap kayar kapı özelliğinde olacaktır ve minimum genişliği 140 cm olacaktır (Kapının ortam koşullarına uymaması durumunda, ortam koşullarına uygun ölçülerde kapı takılacaktır).

5. İşlem odasıyla kateter odası arasına TAEK mevzuatına uygun en az 100-200 cm ebatlarında kurşun cam konulmalıdır. İşlem odasında 4 metre genişliğinde ve uygun yükseklikte, içine katater asılabilecek şekilde dolap yapılacaktır. Kumanda odasında masa ve 3 adet tekerlekli çalışma sandalyesi yüklenici tarafından temin edilecektir.

6. Sistemin kurulacağı yere elektrik, su ve ihtiyaç halinde anestezik gaz tertibatı hastane tarafından getirilecektir.

7. Sistemin montajı, hastanenin göstereceği bu amaç için uygun bir yere firma tarafından, ayrıca montaj ücreti talep edilmeksizin yapılacaktır.

8. Sistemin PACS entegrasyonu için en az 4 adet data hattı hastane tarafından cihazın kurulacağı odaya getirilecektir.
D. GARANTİ
1. Sisteme tüp, dedektör, yedek parça ve işçilik dahil olmak üzere arızalara karşı en az 2 yıl garanti verilecektir. Garanti süresi içinde cihazın en az 3 (üç) ayda bir periyodik bakımları yapılacaktır

2. Sisteme %95 up-time çalışma garantisi sağlanacaktır. Bu sürenin aşılması durumunda fazladan arızalı geçen hergün için garanti süresi 1 gün uzatılacaktır.

3. Sistemde ömürlü bir parça olan flat panel dedektör sisteminin garantisi, en az 2 yıl olacaktır.

4. Sisteme arıza bildiriminden itibaren mesai saatleri dahilinde 1 gün içinde müdahale edilecek parça gerektirmeyen durumlarda 2 iş günü içinde, parça gerektiren durumlarda, ithalatın kısıtlı veya özel izne tabi olduğu durumlar haricinde (bu durum belgelenmek kaydıyla) 10 iş günü içinde arıza giderilecektir.
E. EĞİTİM
1. Firma hastanenin belirleyeceği kişilere cihaz kullanımı ve özellikleri konusunda en az 2 hafta eğitim verecektir. Eğitim tarihlerini anjiyografi kullanan bölümler belirleyecektir. 2 haftalık eğitim en az 3 defada verilecektir.

2. Firma cihazın orijinal kullanım el kitapçığını, cihazın diğer kullanım kılavuzlarını en az ikişer kopya olarak verecektir.


ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER
Üstün teknik özellikler Bölüm B’de belirtilen teknik özellikler karşılandıktan sonra dikkate alınacaktır. Üretici firmalar, bu bölümde belirttikleri özellikleri karşılayan en son modeli teklif edeceklerdir. Dokümanlar ile belgelenmemiş üstün teknik özellikler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir. Her bir maddede belirtilen üstün özelliklere ait nisbi ağırlıklar, değerlendirmede göz önüne alınacaktır.
Efektif fiyat = Teklif fiyatı x ( 1-(alınan puan/ 100)) şeklinde hesap edilecektir.


  1. Sistemde kullanılan tüpün anot ısı kapasitesinin en az 5 MHU, soğutma kapasitesinin en az 1000 KHU/dk olması. (Nispi Ağırlık % 2)

  2. X ışın tüp fokuslarının flat emitter teknolojisinde olması ve akuzisyonda 1000mA veya üzerinde akım verebilmesi (Nispi Ağırlık % 2)

  3. Rotasyonel anjiyografide C-kolun 240 derece veya üstü dönebilmesi.(Nispi ağırlık % 2)

  4. Çarpmaya karşı blokaj sisteminin kapasitif algılamalı olması ve statif hastaya çarpmadan durabilmesi. Böylece hem hasta güvenliğinin sağlanması hem de dedektörün hastaya en yakın noktaya kadar otomatik gelerek imaj kalitesinin artması ve yansıyan dozun minimize edilmesi, (Nispi ağırlık %2).

  5. Sistemde imaj kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadan, sistemde kullanılan yazılım ve donanım sayesinde, hastaya verilen, dolayısıyla hastadan geri saçılan ve kullanıcıya zarar veren radyasyonu DSA çalışmalarda 83%'e kadar, Nöro çalışmalarda %73 ve kardiyak çalışmalarda 50%'ye kadar düşüren özelliğin bulunması, bu özelliğin whitepaper ve firma teknik dokümanlar dışında, "peer review" denilen klinik ve bilimsel yayınlar ile desteklenmesi ve ispatlanması. (Nispi ağırlık %5)

  6. Sistemde; özellikle flow diverter yerleşimi işlemlerinde, anevrizmanın içindeki kan akımının dinamiği ile ilgili olarak, renklerle kontrast madde yoğunluğunu, vektörel olarak hız ve akım yönünü gösteren, klinisyene hem görsel hem kantitatif değerlendirme imkanı sunan, sağladığı Mean Aneurysm Flow Amplitude (MAFA ratio) değeri sayesinde işlem başarısı hakkında klinisyene işlem anında bilgi sağlayan özelliğin olması. (Nispi Ağırlık % 4)

  7. X-ışın tüpünde 1.0 mm’ye kadar en az üç ayrı bakır eşdeğer filtre bulunması, ayarlandığında hasta absorpsiyonu ve projeksiyon açısı ile değişmeyen ve işlem boyunca sabit kalarak hasta dozunun minimum seviyede kalmasını sağlayan özel filtre sisteminin bulunması. (Nispi Ağırlık % 2)

  8. Sistemde tek bir kontrast madde enjeksiyonuyla, tek bir çekimde hem RAO-LAO hem Cranial – Caudal düzlemde görüntüler alınarak dual-axis kardiyak rotasyonel anjiyografi yapılabilmesi. (Nispi Ağırlık % 2)

  9. Sistemde elde edilen kardiyak rotasyonel anjiyografi görüntülerini kullanarak tek bir mouse seçimi ile koroner damarların 3D görüntüsünü oluşturan, 3D data üzerinden otomatik stenoz analizi ölçüm sonuçlarını veren, optimal çalışma açısının ve 3D bifürkasyon açısının belirlenmesine, stent seçimine yardımcı olan özelliğin sistemde olması. (Nispi Ağırlık % 2)
1   2   3

Benzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev