Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > EvraklarSU GEÇİRGENLİĞİ(PROWİTE) CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No

TL-121

İlk Yayın Tarihi

11.06.2014

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa

1/


  1. AMAÇ

  • Kumaşların su geçirmezlik özelliğini , hidrostatik basınç yöntemi ile tespit etmek.

  • Öncelikle , branda bezi , tente , astar gibi kalın kumaşlar olmak üzere tüm tekstil malzemelerinde uygulanabilir.  1. KAPSAM

Bu talimat Tekstil Laboratuvarında bulunan Su Geçirgenliği (Prowite) Cihazının kullanımını kapsar.

  1. TANIMLAR

  2. SORUMLULUKLAR

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

4.1. Laboratuar Sorumlusu

4.2. Laboratuar Personeli

  1. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

*Deney numunesini yatay konumda tutabilen ve bombe yapmayan ,kumaşın altından veya üstünden düzgün artan su basıncına karşı numune yüzeyini düzgün olarak tutabilen , deney süresince su sızdırmayan ve numuneyi kaydırmayan özellikleri sağlayan cihaz kullanılmaktadır.

* En az 5 bar basınç yapabilen kompresör.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

5.2.1. Numunenin Hazırlanması:

Kumaşın tamamını temsil edecek şekilde , kumaşın farklı yerlerinden en az 5 adet deney numunesi alınır.Keskin kırışık ve kat izi olan kısımlardan numune alınmaz , alınmış numunelerde de böyle bir etkiye sebep olacak değişimler yapılmaz.

5.2.2. Deney parçalarının kondüsyonlanması: Deney parçaları , 20±2 ºC ve %65±5 Bağıl nem ortamında 24 saat kondüsyonlanır ve aynı şartlarda deney gerçekleştirilir.

5.3. KULLANIM

*Cihaz,kompresör ve su akış vanası açılır.

*Cihaz su haznesi saf su ile hidrostatik deney başlığındaki çıkış seviyesine kadar doldurulur.

*Her deney parçası için bu işlem tekrarlanır.

*Deney parçasının çeneye tutturulduğu kısımda taşan su temizlenir. Deney parçası çeneye yerleştirilerek çene kolu kapatılır

*Su basıncı istenen hıza uygun olarak artırılır.

*Kumaşın su geçirgenliği gözlenir. Deney numunesinden çıkan üçüncü su damlasının çıkış anındaki su basıncı kaydedilir.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

*Kumaştan aynı noktadan çıkan takip eden damlalar ve şekillendikten sonra büyümeyen çok küçük damlalar dikkate alınmaz.Deney sonucunun alındığı üçüncü noktanın, çenenin temas bölgesinde olması durumunda da dikkate alınmaz.

*Su basıncı artışını müşteri talebine uygun olarak 10±1 cm H2O/dk veya 60±3 cm H2O/dk olarak alınır.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

*Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

*Her hafta kompresörün alt vanası açılarak içinde topladığı su, yağ ve pislikten arındıılır.

  1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Havva DEMİRCİ

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN
Prof.Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU

(Form No : FR-146;Revizyon Tarihi:01.11.2013; Revizyon No:01)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconETÜV (prowiTE) kullanim ve bakim talimati

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconHava geçİrgenliĞİ Cİhazi

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconTga-dsc cihazi kulllanim ve bakim talimati

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconHassas terazi kullanim ve bakim talimati

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconŞerit Testere Makinesi Bakım ve Kullanım Talimatı

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconBİLGİsayar laboratuvari bakim-kullanim ve iŞ GÜvenliĞİ talimati

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconElisa cihazi kullanim talimati

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconUltrasonik homojenizatör cihazi kullanim talimati

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconSayfa No: /3 nem/sicaklik kayit cihazi kullanim talimati

Su geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati iconAkim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev