Sinav kilavuzu pdf”kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

EĞİTİM FAKÜLTESİNE

ÖNKAYIT VE ÖZEL YENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına 2015‒2016 öğretim yılı için Önkayıt ve “Özel Yetenek Sınavı” ile YGS sınavından herhangi bir puan türünden 200 taban puan almak koşuluyla 55 öğrenci alınacaktır.
Tarihler

 • Önkayıt Tarihi : 29‒30 Haziran 2015 (Online)

 • Yetenek Sınavı Tarihi : 07 Temmuz 2015

 • Yetenek Sınavı Sonuçları (Asıl ve Yedek) İlan Tarihi : 10 Temmuz 2015

 • Yetenek Sınavı Asıl Aday Kayıt Tarihi : 03‒06 Ağustos 2015

 • 1.Yedek Aday İlan Tarihi : 07 Ağustos 2015

 • Yedek Aday Kesin Kayıt İlan Tarihi : 10‒11 Ağustos 2015

 • 2.Yedek Aday İlan Tarihi : 12 Ağustos 2015

 • Yedek Aday Kesin Kayıt İlan Tarihi : 13‒14 Ağustos 2015


2015‒2016 Eğitim‒öğretim yılı önkayıt başvuru tarihi yukarıda belirtildiği gibi anadolu.edu.tr İnternet adresinden yapılacaktır. Adaylar, online başvuru sırasında ara yüzde açık bir şekilde görülen sınav kılavuzu linkine tıklayıp SINAV KILAVUZU PDF” belgesini bilgisayarına indirip okuyabilecektir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü kazanan adayların kesin kayıt işlemleri “Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi” tarafından yapılacaktır. Kesin kayıt tarihlerinde kontenjan dolmadığı takdirde “YEDEK ADAY” listesi açıklanacaktır. Yedek adayların kesin kayıtları ise mesai saatleri içerisinde ve yedek listedeki başarı sırasına göre yukarıda açıklanan tarihler arasında ve 1’er gün ek süre verilerek yine “Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi” tarafından yapılacaktır.
Önkayıt ve Başvuru Koşulları

 • Adaylardan önkayıt ve sınav için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 • Adaylar kayıtlarını belirtilen tarihler arasında İnternet üzerinden (anadolu.edu.tr) kendileri bizzat yapacak olup alınacak kayıt çıktı belgesi Sınava Giriş Belgesi yerine geçecektir.

 • Sınava girecek adaylar yanlarında kendilerini tanıtıcı Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. kimlik belgesi bulundurmak zorundadır.

 • Adayların YGS puan türlerinin en az birinden 200 veya üzeri puan almaları gerekmektedir.


Sınava Gelirken Getirilecek Malzeme ve Belgeler

 • Sınava Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ve Pasaport),

 • Yumuşak uçlu kurşun kalem,

 • Silgi,

 • Kalem açacağı.


Sınavda Uygulanacak Kurallar

 • Sınavlar “Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu” tarafından belirlenen yerde, tarihte ve saatte yapılır. Adaylar, sınav sorumlularının sınava dair usul ve esaslara ilişkin uyarılarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

 • Sınava başlamadan önce Gözetmenler tarafından adayların Sınava Giriş Belgelerinin ve Özel Kimlik Belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremez.

 • Sınavın başlangıcında adaylar, sınav kâğıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan kısmı doldururlar, Salon Başkanının gözetiminde kimlik bilgileri hanesi yapıştırılarak kapatılır ve mürekkepli kalemle salon yoklama listesini adaylar imzalar.

 • Sınav kâğıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılacak, çizilecek her türlü yazı, rakam, çizgi, işaret vb. sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır.

 • Sınava geç gelen adaylar ilk 15 dakikadan sonra salona alınmazlar.

 • Sınav salonuna cep telefonuyla girmek, sınav sırasında sigara içmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip-içmek ve sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.


Sınavların Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Sınavın Uygulanması

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün Özel Yetenek Sınavı iki oturumda ve üç aşama halinde gerçekleştirilecektir.
1.Oturum: Görsel Algı Test Sınavı

 • Adaylara 1. Oturumda 40 soruluk çoktan seçmeli Görsel Algı Testi” uygulanacaktır. Görsel Algı Testi Sınav süresi 45 dakikadır.


2. Oturum: İmgesel Desen Sınavları

 • 1. Aşama: Verilen bir metni kullanarak yapılan İmgesel Desen Sınavıdır. Süresi 60 (altmış) dakikadır.

 • 2. Aşama: Belirlenen nesneleri kullanarak yapılan İmgesel Desen Sınavıdır. Süresi 60 (altmış) dakikadır.

İmgesel Desen Sınavı; bir kavramı, olayı, duyguyu veya düşünceyi; tasarlayabilme becerisini ölçmek için yapılır. Sınav jürisinin sınav öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlayan imgesel çalışmaları içerir. Adayın İmgesel Desen Sınavında; bir konudaki farklı ve ilginç yaklaşımı, orijinal tavrı ve yaratıcılık çabası aranacak olan özelliklerdendir. Konuya bakış açısını, olayları gösterme noktasını, figürlerde devinimi, mekanda farklılığı, yorumlamada ise bireyselliği ifade edebilme kapasitesi değerlendirmenin önemli noktalarını oluşturmaktadır.


 • 1. Aşama İmgesel Sınav Sorusu öğrencilere sınav başlangıcında verilir.

 • Her iki sınavın sorusu sınav başlamadan 30 dakika önce Sınav Jürisi tarafından hazırlanır.

 • Özel Yetenek Sınavında ikiz sınav kağıdı kullanılır. Kağıdın ölçüsü 70×50 cm’dir. İkiz kağıdın sol bölümüne 1. Aşama imgesel çalışmasının çizimi yapılır. Sağ bölümüne 2. Aşama imgesel konunun çizimi gerçekleştirilir.

 • Sınav süresi toplam 120 dakikadır. İki çalışma arasında 10 dakika ara verilir.

 • Adaylar sınavın ilk 15 dakikasında ve sınav bitimine 15 dakika kala Sınav Salonundan dışarı çıkamaz. Sınav için kullanılacak ikiz kağıt aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Adaylar sınav başlamadan önce, sınav kağıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan sağ üst köşeye; adlarını, soyadlarını, TC kimlik ve aday numaralarını yazacaklardır.

 • Sınava Giriş Belgelerinde yazılı bilgilerin sınav kağıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda Sınav Salon Görevlileri gerekli kontrolleri yapar.

 • Sınav bitiminde Salon Sorumluları tarafından kimlik denetimi yapılır ve adayların imzaları kontrol edilir. Sınav kağıtları daha sonra görevlilerce Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına teslim edilir.2. Oturum, Birinci Aşama İmgesel Değerlendirme Ölçeği 2. Oturum, İkinci Aşama İmgesel Değerlendirme Ölçeği

Adayın numarası

Konuya Uygunluk

Oran-Orantı

Çizgi Değerleri

Denge

Bütünlük ve Çalışmayı tamamlayabilme

Toplam

Yüzde olarak

1


2


Adayın numarası

Konuya farklı bakış açısı getirebilme

Oran-Orantı

Çizgi Değerleri

Denge

Bütünlük ve Çalışmayı tamamlayabilme

Toplam

Yüzde olarak

1


2
 • Görsel Algı Testinin yüzdelik değeri 30’dur.

 • Birinci ve ikinci aşama imgesel değerlendirme ayrı ayrı yapılır. Her bir aşamadaki ölçütlerden alınabilecek en yüksek puan 20’dir, dolayısıyla her bir aşamada alınabilecek en yüksek puan 100’dür. İmgesel Değerlendirme Sınavının yüzdelik değeri 70’dir.

 • Görsel Algı Testinden alınan puanların %30’u, 1. ve 2. Aşama İmgesel Değerlendirmelerden alınan puanların %70’i dikkate alınarak, Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) hesaplanır.


Sınavın Değerlendirilmesi

Sınav Jürisi, sınav kağıtlarının üzerinde iki imgesel çalışmayı da görebilecektir. Bu değerlendirme, adayın hem görsel kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte görmeyi amaçlar. Sınav Jürisi, sınav kağıtlarının üzerinde, Sınav Düzenleme Kurulu tarafından verilen sıra numarasına göre 1. ve 2. Aşama imgesel çalışmalarını, değerlendirme ölçütleri doğrultusunda 100 tam not üzerinden ayrı ayrı değerlendirir. İki çalışmaya verilen notların aritmetik ortalaması alınır.
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Belirlenmesi

İkinci Oturum sınavlarında almış olduğu puanların ortalamasında 50 puanı geçemeyen adaylar değerlendirme dışı tutulur. Sınavlarla belirlenmiş olan ÖYSP puanı, ÖYSP standart puanını hesaplama formülüne göre hesaplanarak, adayın ÖYSP standart puanı bulunur. “Bölüm ve Anasanat Dallarına Yerleştirmeye Esas Olan Puan Hesaplamaları”na göre başarı notu hesaplanır. Oluşan asıl ve yedek listeler ilan edilir. Asıl adayların kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri “Önkayıt ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Takvimi ve Esasları Kılavuzu”nda belirtilen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır.

55 asıl, 110 yedek liste ilan edilecek olup, kontenjan dolmadığı takdirde en fazla iki yedek liste ilanı yapılacaktır.
Adayların Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Esas Olan Puanlama Hesaplamaları

 1. Metinden imgesel çalışma ve nesnelerden imgesel kurgulama sınavlarının her biri 100’er puanüzerinden değerlendirilir. Her iki sınavdan alınan puanların aritmetik ortalamalarının %70’i ve Görsel Algı Testinden alınan puanın %30’u toplanarak aday öğrencinin “ÖZEL YETENEK SINAV PUANI ÖYSP)” belirlenir.

 2. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP) ÖSYM’nin İnternet adresinden 2015 LYS sonuçlarından elde ederler.

 3. Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) Fakültemiz tarafından ÖSYM'den temin edilecektir (Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notu değildir.).

 4. Değerlendirmede bu puan (ÖYSP) 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Eğitim Programları Dışındaki Özel Yetenek Gerektiren Programlar” başlıkları altında verilen esaslar çerçevesinde ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)’na dönüştürülür.

 5. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki 3 puan belirli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır:

 1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP),

 2. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP),

 3. 2015 YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği).

 1. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekmektedir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

 1. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

 1. Aday Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim- Müzik alanından geliyorsa;

YP = (1,17 × ÖYSP-SP) + (0,11 × OBP) + (0,22 × YGS-P) + (0,03 × OBP)

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa;

YP = (1,17 × ÖYSP-SP) + (0,11 × OBP) + (0,22 × YGS-P)

 1. 2014-ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucuyla örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretim programları için de uygulanacaktır. 2014-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açıköğretim önlisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır.

 2. Adaylar YP (Yerleştirme Puanı) puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere en aza doğru sıraya konularak kontenjan sayısı kadar aday “BAŞARILI” ibaresiyle “ASIL” öğrenci olarak ilan edilecektir.

 3. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması hâlinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

 4. Sınav Sonuç Listeleri Dekanlık tarafından duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin ilan panolarında ilan edilecektir. Ayrıca İnternet aracılığıyla Anadolu Üniversitesi web sayfasında (anadolu.edu.tr) duyurulacaktır. Duyurulan sınav sonuçları “KESİN SONUÇ” olarak ilan edilecektir.


Kesin Kayıtta Gerekli Belgeler

 • Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı,

 • Son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 12 adet fotoğraf (4,5×6,0 cm boyutunda),

 • Erkek öğrenciler için askerlik durum beyanı.


Önemli Açıklama

Adaylar Özel Yetenek Sınavları süresince ve sonrasında yapılan duyuruları web sayfasından (anadolu.edu.tr) takip etmek zorundadır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sinav kilavuzu pdf” iconSinav kilavuzu pdf”

Sinav kilavuzu pdf” iconSınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer...

Sinav kilavuzu pdf” iconWe stop supply tan, bead, disc and varistor.; Pdf product data for...

Sinav kilavuzu pdf” icon7. Kullanım Kılavuzu Kamyonet kullanma kılavuzu verilecektir

Sinav kilavuzu pdf” icon7. Kullanım Kılavuzu Otomobil kullanma kılavuzu verilecektir

Sinav kilavuzu pdf” iconSınav Tarihi

Sinav kilavuzu pdf” iconSınav Yönergesi

Sinav kilavuzu pdf” iconE Sınav Yönetmeliği

Sinav kilavuzu pdf” iconSınav Tarihi

Sinav kilavuzu pdf” iconSınav Takvimi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev