İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekilersayfa1/53
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53ÜNİVERSİTELERİN

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ


i


ALAN BİLGİSİ

EL KİTABI

İSTANBUL

OCAK-2013

IX.BASKI


Bu kitap, 15.03.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 18/4/1999 tarihli 23670    sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve 12.11.2005 tarih ve 25991 sayılı Resmi Gazetede yayımlananak yürürlüğe konulan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının çalışmalarından derlenerek hazırlanmıştır.Bu kitabın tüm hakları saklıdır, tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Hazırlayan :Recep SARI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Şube Müdürü
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

34452 Beyazıt / İstanbul

90 212 440.20.44 – 10044-10350-10351
10710-10711

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BÖLÜM I ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

 1. Tanımlar.......................................................................................6-8

 2. Anayasal Dayanak................................................. ....................8-9

 3. İdari Örgüt Yapısı.....................................................................9-15

 4. İdari Personel Kanunu.................................................... ..... 15-16

 5. Akademik Teşkilat................................................................. 16-23

 6. Akademik Personel Kanunu................................................. 24-28

 7. Yükseköğretim Kanunu......................................................... 29-53


BÖLÜM II İDARİ YÖNETİCİ ALAN BİLGİSİ


 1. Mali Yönetim


A) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mali Yönetimi ve

Kontrolü …….……………………………………….….…53-86
B) Taşınır Mal İşlemleri…………………...…….…….87-117
C) Satın Alma ve İhale ..........................................118-175
a)Mal alımlarında denetim, muayene ve kabul

işlemleri.........................................................................175-182

b)Hizmet alımlarında muayene ve kabul

işlemleri........................................................... .............182-184

c)Yapım işleri muayene ve kabul işlemleri….184-187


 1. Personel Yönetimi
 1. Kadro İşlemleri................................................................................................... 188
 1. a) İdari Kadrolar.....................................................188-189

 2. b) Akademik kadrolar............................................189

c)Kadroları Kullanım Esasları.....................................189


 1. Özlük İşlemleri………………………………………….…………………...….………190
 1. Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esasları................190-196
 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esasları…….…197-198

 2. Disiplin Kuralları.............................................198-207

 3. Mal Bildiriminde Bulunma Sorumluluğu....... 207-216

 4. Kılık ve Kıyafet Kuralları................................216-217

 5. Memurların Hastalık Raporları ve İzinleri…………………………………................217-222

 6. Sosyal Güvenlik ve Emeklilik İşlemleri...........................................................222-241

 1. Mali haklar.....................................................................................................241-249
 1. İntibak İşlemleri............................................................................................250-262
 1. Öğrenci İşleri Yönetimi

A) Öğretim Esasları.............................................................................................262-263


B) İkinci Öğretim Esasları..................................................................................263-264


 1. Diğer Hizmetler


Sağlık..........................................................................264-266
Sosyal................................................................................266

Kültür.................................................................................266

Spor.............................................................................266-267

Güvenlik............................................................................267

Destek................................................................................267

Sivil Savunma.............................................................267-268
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler iconİstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler iconİstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler iconİstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler iconİstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler iconT. C. İStanbul üNİversitesi rektöRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler icon2016 T. C. İStanbul üNİversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler icon2 1 Kırklareli Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kırklareli...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler iconErste Securities İstanbul, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler iconDers Kitabı: Heyet, el-Kavaidu’l-Arabiyyeti’l-Muyessere, İstanbul...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt / İstanbul 90 212 440. 20. 44 – 10044-10350-10351 10710-10711 İÇİndekiler iconT. C. İStanbul üNİversitesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev