İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi


İÜ

Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

DERICILIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMAMERKEZİ

İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Doküman No : DUAM /PR-001

İlk Yayın Tarihi :

Revizyon No :00

Revizyon Tarihi :

Sayfa No : /


1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı, Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır.
2. KAPSAM
Bu prosedür Merkez Faaliyetlerinin Planlanması Süreci, Merkez Toplantıları Süreci, Yurt Dışı Bağlantıları Süreci, Merkez İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci, Laboratuar Çalışmaları Süreci ve faaliyetlerini kapsar.
3. SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Merkez Müdürü sorumludur, diğer sorumluluklar uygulama metni içerisinde belirtilmiştir.
4.TANIMLAR

-
5.UYGULAMA
5.1. Merkez Faaliyetlerinin Planlanması
Merkez Müdürü faaliyetlerini planlayarak “Merkez Faaliyetleri Yıllık Planı (7.5/PR-001/PL-001)” nı hazırlar ve uygular.

Merkez Müdürü/ Faaliyet Sorumlusu “Merkez Faaliyetleri Aylık Planı (7.5/PR-001/PL-002)” nı hazırlayarak faaliyetleri detaylandırır.
5.2. Merkez Toplantıları
Merkez “İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ne uygun olarak toplantılar düzenler.

Müdür Sekreteri toplantı ile ilgili duyuruyu gerçekleştirir.

Toplantılar için “Merkezlerin Yönetim Prosedürü (7.5/PR-001)” ne uygun olarak “………… Merkezi Toplantı Tutanağı (7.5/PR-001/FR-001/00)”; katılım kayıtları için “Merkez Etkinlik-Eğitim Katılım Formu (7.5/PR-001/FR-002/00)” kullanılır.
5.3. Yurt Dışı Bağlantılar
Dericilik ve ayakkabıcılık sektörü ile ilgili yurtdışındaki üniversiteler ve kuruluşlarla ikili

ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlar tespit edilir, merkezin olanakları tanıtılmaya

çalışılır, ortak değerlendirmeler yapılır, gerektiğinde protokol hazırlanır.

Dericilik ve ayakkabıcılık ile ilgili eğitim veren meslek liseleri ve meslek yüksek okulları tespit edilir, merkez tanıtımı için toplantı düzenlenir.5.4. Merkez İhtiyaçlarının Sağlanması
Merkezin ihtiyaçları Mali İşler Personeli tarafından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ayniyat Bürosu’na gönderilir.

Gönderilen istek merkez ödeneği dahilinde değerlendirilerek işleme alınır.
5.5. Laboratuvar Çalışmaları

Merkez ve çalışanlar, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Laboratuvarları’nda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilmek için yetkilidir.

Merkeze ait cihazlar “İzleme ve Ölçme Donanımları Kalibrasyon Doğrulama Listesi (7.6/PR-001/FR-001/00)” nde belirtilir.

Bu cihazlarla ilgili talimatlar şunlardır:

Deneme Dolabı Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-001)

Deneme Mikseri Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-002)

Dört Kazanlı Deneme Dolabı Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-003)

Deri Ütü Pres Makinesi Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-004)

Deneme Rollar Coating Makinesi Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-005)

Deneme Vakum Kurutma Makinesi Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-006)

Mikroskop Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-007)

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Merkezlerin Yönetim Prosedürü (7.5/PR-001)
Deneme Dolabı Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-001)

Deneme Mikseri Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-002)

Dört Kazanlı Deneme Dolabı Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-003)

Deri Ütü Pres Makinesi Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-004)

Deneme Rollar Coating Makinesi Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-005)

Deneme Vakum Kurutma Makinesi Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-006)

Mikroskop Kullanma Talimatı (DUAM/PR-001/TL-007)
………… Merkezi Toplantı Tutanağı (7.5/PR-001/FR-001/00)

Merkez Etkinlik-Eğitim Katılım Formu (7.5/PR-001/FR-002/00)
Merkez Faaliyetleri Yıllık Planı (7.5/PR-001/PL-001)

Merkez Faaliyetleri Aylık Planı (7.5/PR-001/PL-002)
İzleme ve Ölçme Donanımları Kalibrasyon Doğrulama Listesi (7.6/PR-001/FR-001/00)

HAZIRLAYAN

Kalite Kurul Üyesi

GÖZDEN GEÇIREN/KONTROL

Merkez Müdürü
ONAYLAYAN

Merkez Müdürüsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconYaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconTeleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconYaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconTeknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconSİİrt üNİversitesi BİLİm ve teknoloji uygulama ve araştirma merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconYalova üNİversitesi SÜrekli EĞİTİm uygulama ve araştirma merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconYalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconYalova üNİversitesi Çatişma çÖZÜmleri uygulama ve araştirma merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconYeni Yüzyıl Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev