Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜISPARTA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

1

Gıda Üretim İşletmeleri, Kayıt Usul ve Esasları
Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler:
1-Dilekçe

2-Beyanname (Ek-4)

3-Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

4-Kayıt Bedeli Dekontu(Döner Sermaye İşletmesinden)
15-90 gün

2

Gıda ile Temas eden Madde ve Malzeme Üreten

İşletmelerin Kayıt işlemleri

Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşletmeler İçin

Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler:
1-Dilekçe

2-Beyanname. (Ek-2)

3-Kayıt Bedeli Dekontu(Döner Sermaye İşletmesinden)
15-90 gün

3

Perakende İşletmeler İle Taşıma ve Depolama Konusunda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Kayıt İşlemleri
Perakende İşletmeler İle Taşıma ve Depolama Konusunda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler:
1-Dilekçe

2-Beyanname (Ek-4)

3-Kayıt Bedeli Dekontu ( Döner Sermaye İşletmesinden )

15-90 gün

4

Onaya Tabi Gıda İşletmelerinin Onay Usul ve Esasları

Gıda İşletmeleri İçin Onay Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler:
1- Dilekçe,

2- Beyanname genel kısmı (Ek-10),

3- Beyanname özel kısmı (Ek-11),

4- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi,

5- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.

6-Kayıt Bedeli Dekontu (Döner Sermaye İşletmesinden)
15-180 gün

5

ALO 174 şikâyetlerinin değerlendirilmesi
Başvurular Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezine yapılır. (Başvuruda şikâyet edenin kimlik bilgileri, şikâyet ettiği yerin adı açık adresi, şikâyet konusu ve ürünle ilgili bilgiler alınır.)
15 gün

6

Dilekçe ile gelen ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi
Dilekçe (Ad-soyadı, imza ve adres bulunacak)

30 gün

7

Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası

Düzenlenmesi
Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası İçin Gerekli Belgeler:
1-Sağlık sertifikası ihracat beyannamesi (Ek-1)

2-İhracat Ön Bildirim Formu (GGBS sisteminden)

3-Ekli liste (ilgili talimat Ek-2)
4- Etiket taahhütnamesi (Ek-4)

5-Alıcı ülke/ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilen ürünlerin yurtiçinde satışa sunulmayacağına dair Taahhütname ( Ek-5)

6- Bitkisel gıda ve yem ihracat ön bildirim formu(Ek-6)

7-Yetki Belgesi İmza Sirküleri

8-Sertifika Ücreti Dekontu (Döner Sermaye İşletmesinden)
7 gün

8

Yem İşletmeleri Kayıt / Onay Usul ve Esasları

Gerekli Belgeler:
1-Yem Hijyeni Yönetmeliği (Yem işletmesi için kayıt /onay başvuru formu (Ek-4)

2-Belge Ücreti Dekontu (Döner Sermaye İşletmesinden)
15-90 gün

9


TAPDK Tütün Mamülü Satış Belgesi

Gerekli Belgeler:
1-İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi

2-Adli Sicil Kaydı (Son 6 aylık)

3-Nüfus Cüzdanı Aslı

4-Başvuru Fomu (www.tapdk.gov.tr )

5-Sertifika ücreti dekontu(başvuru sonrası Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilatlar bölümünden)
15-90 gün

10

TAPDK Alkollü İçki Satış Belgesi

Gerekli Belgeler:
1-İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi

2-Adli Sicil Kaydı (Son 6 aylık)

3-Nüfus Cüzdanı Aslı

4-Başvuru Fomu (www.tapdk.gov.tr )

5-Sertifika ücreti dekontu(başvuru sonrası Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilatlar bölümünden)

6-Belediye Başkanlığından Mesafe Uygunluk Belgesi
15-90 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri

ISPARTA İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

ISPARTA Valiliği

ADRES

Isparta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-İstanbul Yolu Üzeri No:70 32200

ADRES

Isparta Valiliği

Kutlubey Mh.114.Cadde

TEL

+9 0 246 228 53 97- 228 53 80/81/82/84

TEL

+9 0 246 232 78 16- 223 80 80-232 99 30

FAKS

0 246 228 53 88

FAKS

0 246 223 20 11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconIsparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconIsparta gida,tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ İŞ tanimi ve gerekleri

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBartin gida tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ/koordinasyon ve tarimsal veriler şube müDÜRLÜĞÜ

Isparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconAnkara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev