Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar


Dok.Kodu

 YÖN.TL.70

Yürürlüğe Gir. Tar.

 Temmuz 2015
ÇAMAŞIRHANE İŞLEYİŞ TALİMATI

Revizyon No

 00

Revizyon Tarihi

 

Sayfa No

/2


1.Amaç

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde enfeksiyon kontrolünü sağlamak amacıyla hijyenik bir ortamın oluşturulabilmesi için, çamaşırların temizliğinin istenen düzeyde olmasının ve çamaşırhane işleyişinin tanımlanmasıdır.

2. Uygulama Alanı (Kapsam)

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki çamaşırhane faaliyetlerini kapsar.

3. Sorumluluklar

Çamaşırhaneden ve çamaşırlardan sorumlu personel.

4. Tanımlar

5.1. Uygulama

5.1.1. Çamaşırların toplanması işleminden önce eldiven giyilir ve “El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı" na uygun şekilde hareket edilir.

5.1.2.Gelen çamaşırlar sayılıp “Çamaşırhane Teslim ve Kayıt Formu” nu doldurularak teslim alınır ve sayarak teslim edilir.

5.1.3.Çamaşırlar, yıkama makinesinin yanına getirilir, kontrol ederek yabancı maddeler temizlenir, cins ve özeliklerine, renklerine, lekelerine, kirlilik durumuna göre makinenin içine atılır.

5.1.4.Kan, cerahat, enfeksiyonlu çamaşırlar diğerlerinden ayrı, kırmızı plastik torbalara koyulur(Torbanın üzerlerine, geldiği yerlerin adlarının yazılı olduğundan emin olunuz). Çamaşırları teslim ederken yine aynı özen gösterilir.

5.1.5.Kan, kusmuk, cerahat vb. bulaşmış çamaşırlar yıkanmadan önce 1:10 sulandırılmış %10 luk çamaşır suyunda 20 dakika bekletilir.

5.1.6.Kırmızı torba ile gönderilen çamaşırlar en yüksek derecede (90 derece) yıkanır. Lekelerin çıkmaması durumunda aynı işlemler (1.2.3) tekrarlanır. Leke çıkmayacak kadar kötüyse veya yırtık bulunuyorsa bir daha kullanmamak üzere ayrılır.

5.1.7.Enfeksiyonlu çamaşırlar diğerlerinden ayrı yıkanır ve ön yıkama mutlaka yaptırılır.

5.1.8.Bu işlemleri yaparken maske, eldiven ve bone kullanılır.

5.1.9.Kirli çamaşırlar ile temasta bulunan personel, gerekli temizlik ve hijyen şartlarını sağlamadan temiz çamaşırlar ile temasta bulunmamalıdır.

5.1.10.Paspasların yıkanması için ayrılan makina, sadece paspasların temizliği için kullanılır.

5.1.11.Çamaşırlar dağıtılırken iyi temizlenmiş olduğuna ve yırtık bulunmamasına dikkat edilir.

5.2. Kurutma:

5.2.1.Çamaşırlar makineden alınır ve daha sonra kurutma makinesine doldurulur. Kan, cerahat vb. bulaşmış çamaşırlar ayrı yıkandığı gibi ayrı kurutulur.

5.2.3.Temiz çamaşırlar, hangi bölüme ait olduğu yazılı olan torbalara koyulup, imza karşılığı görevli personele günlük teslim edilir.

6. REFERANS DOKÜMANLAR

6.1. Çamaşırhane Teslim ve Kayıt Formu

6.2. El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı


Hazırlayan


Kontrol Eden

Kal. Yön. Direkt.

Onaylayan

Dekansosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 40 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 41 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 109 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 110 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 107 Yürürlüğe Gir. Tar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev