Labaratuvar kullanim talimati
kmu-amblem(jpg).jpg


LABARATUVAR

KULLANIM TALİMATI

Doküman No

TL-278

İlk Yayın Tarihi

05.02.2018

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa No

/
 1. AMAÇ:


Bu talimat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetiminde olan sunucu ve altyapı elemanlarının bulunduğu sistem odalarının bakım ve kontrolünde uyulması gereken kuralları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.
 1. KAPSAM:


Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi BİDB yönetiminde olan bilgi sistemlerinde kullanılan sunucuları, kablolama altyapısı ve kabinlerinin bulunduğu sistem odalarını kapsamaktadır.
 1. SORUMLULAR:


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ağı altyapısında kullanılmakta olan cihazlar ve altyapı elemanlarının kontrolü ve gerekli periyodik bakımların sağlanması BİDB tarafından uygulanmaktadır.
 1. KURALLAR:

  1. ERİŞİM


   • Sistem odaları yetkisiz personelin bilerek veya kaza ile erişiminin engellenmesi amacıyla her zaman kilitli tutulmalıdır.

   • Sistem odasına girmeye yetkili olmayan ama bakım/onarım, danışmanlık vb. gibi amaçlarla sistem odasında çalışma ihtiyacı olan kişilerin; uygun şartlar altında, gerekli önlemler alındıktan sonra ve ancak kurum çalışanı bir kişinin gözetiminde çalışması sağlanır.

   • Sistem odasında bulunan sunuculara ve bilgi içeren her türlü ekipmanlara fiziksel erişim, kullanıcısı başında bulunduğu zaman zarfında izin verilir ve kontrol altında tutulur.

   • Elektronik giriş kartları aracılığı ile sistem odalarına erişim sadece düzenli olarak kullanması gereken personel ile sınırlandırılmıştır.

   • İşten ayrılan personelin elektronik kartlarına ait yetkiler kaldırılır.


  1. FİZİKSEL GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER


   • Sistem odalarında oluşabilecek problemlere karşı web tabanlı sistem odası ısı ve nem kontrol yazılımı ve sensörleri içeren donanım kullanılmaktadır.

   • Bu sensörler; ısı ve nem değişikliklerini daha önceden tanımlanmış olan eşik değerlerindeki farklılıkları anlık olarak gözlemleyebilmektedir.

   • Oluşan anormal durumlar anlık olarak SMS ve e-posta ile ilgili personele bildirilmektedir.

   • Sistem odalarında su baskınına karşı yerden yükseltilmiş taban kullanılmıştır.   • Sistem odaları elektrik kesinti ve arızalarına karşı kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve jeneratör ile desteklenmiştir.

   • Sistem odalarında ısı ve nem farklılıklarının önüne geçebilmek amacıyla iklimlendirme sistemleri kullanılmaktadır.

   • Sistem odaları elektriksel gürültülerden arındırılabilmesi amacıyla ayrı güç ve toprak kablolamaları yapılmıştır.

   • Sistem odalarının bulunduğu binaların çatı, su ve kanalizasyon borularının düzenli bakımı, ilgili birimle (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) resmi yazışma yapılarak sağlanır.  1. BAKIM


   • Sistem Odalarının bakımı sadece yetkili personel tarafından yapılmaktadır.

   • Cihazların bakımı üreticinin tavsiye ettiği zaman aralığında yapılmaktadır.

   • Tüm şüpheli ve mevcut arızalar ve bakım çalışmaları için Bakım Kontrol Çizelgesi içerisinde kayıtlar tutulmaktadır. Bakım kontrol çizelgeleri BİDB tarafından kontrol edilip dosyalanmaktadır.

   • Kullanıcıların işlerini aksatmaması için sunucuların bakımı mesai saatleri dışında yapılır.

   • Bakım yapılmadan önce kesintiden etkilenecek birime haber verilir.

   • Bakıma başlandığında cihazın enerjisini kesilir.

   • Sunucular garanti altında ise, garanti şartları neticesinde bakım sağlanmaktadır.

   • Sunucular herhangi arızadan dolayı kurum dışına çıkarılacaksa seri numarası, marka modeli belirtilerek teslim tutanağı hazırlanır.
 1. REFERANS DOKÜMANLAR:


TÜBİTAK - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) TS ISO/IEC 27001 DENETİM LİSTESİ
 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR:


Hazırlayan
Kalite Sistem Onayı


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Labaratuvar kullanim talimati iconKullanim talimati

Labaratuvar kullanim talimati iconGdoes kullanim talimati

Labaratuvar kullanim talimati iconSu deposu kullanim talimati

Labaratuvar kullanim talimati iconİNŞaat laboratuvari kullanim talimati

Labaratuvar kullanim talimati iconAzot jeneratöRÜ kullanim talimati

Labaratuvar kullanim talimati iconSpor tesisleri kullanim talimati

Labaratuvar kullanim talimati iconElektronik laboratuvari kullanim talimati

Labaratuvar kullanim talimati iconPlanya Makinesi Kullanım Talimatı

Labaratuvar kullanim talimati iconKalınlık Makinesi Kullanım Talimatı

Labaratuvar kullanim talimati iconBİLGİsayar laboratuvari kullanim talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev