2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasisayfa1/4
  1   2   3   4


2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI İŞLETME BECERİ SINAVI SORU BANKASIGİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ SORULARI

Soru 1- Fiyat nedir? Tanımlayınız

Soru 2-Talep Kanunu nedir? Açıklayınız

Soru 3-Paranın fonksiyonlarını maddeler halinde yazınız.

Soru 4-Enflasyon nedir? Çeşitlerini sadece yazınız.

Soru 5- Devalüasyon nedir? Tanımlayınız

Soru 6-Milli Gelirin hesaplanma yöntemlerini yazınız.

Soru 7- Ticaret nedir? Türlerini maddeler halinde yazınız.

Soru 8- Kasa idaresinde iç fon kaynaklarını açıklayınız.

Soru 9-Gerçek ve Tüzel kişi nedir? Açıklayınız

Soru 10-İş planının hazırlanmasındaki ana bölümler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ CEVAPLARI

Yanıt-1-: bir mal yada hizmetin başka bir mal veya hizmet ile değişim oranına fiyat denir.

Yanıt-2-: ürünün fiyatı ile satın alma isteği arasında ters orantı vardır. Ürünün piyasadaki talep miktarı çok ise fiyatı düşer. Piyasadaki talep miktarı az ise fiyatı artar. Satış fiyatlarının ürüne gelen talepten etkilenmesine talep kanunu denir.

Yanıt-3- :

 1. Mübadele aracıdır.

 2. Ortak bir değer ölçüsüdür.

 3. Tasarruf ve borçlanma aracıdır.

 4. Ekonomi politikası aracıdır.

Yanıt-4-: Fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade etmektedir.

a-Talep enflasyonu

b-Maliyet enflasyonu

Yanıt-5-: Milli paranın değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesidir.

Yanıt-6-

a-Üretim yöntemiyle Milli Gelirin hesabı

b-Gelir yöntemiyle Milli Gelirin hesabı

c-Harcama yöntemiyle Milli Gelirin hesabı

Yanıt-7-: ihtiyaca konu olan, para ile ifade edilebilen bütün değerleri kar gayesi ile alıp satma işidir.

a-Perakende ticaret

b-Toptan ticaret

c-Dış ticaret

Yanıt-8-:Kuruluş dönemindeki kurucuların koydukları paralar, mallar, haklar, hisse senetleri ve benzerleridir.

Yanıt-9-: Gerçek kişi: Tam ve sağlam doğmuş insanlar gerçek kişilerdir.

Tüzel Kişi: Kanun ve tüzüklerle kişilik kazandırılmış insan ve mal topluluklarına tüzel kişi denir.

Yanıt-10-

 1. İşin tanımlanması

 2. Pazarlama stratejisinin belirlenmesi

 3. Çalışma ve organizasyon şekli

 4. Mali düzenlemeler

MUHASEBE 2 DERSİ SORULARI

Furkan ticaret işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla 12.04.2012 tarihinde işe başlamıştır.

Nakit : 15.000 Tic. Mal : 57.500

Demirbaşlar : 8.500 Senetli Borç: 9.000

Banka mevduatı : 25.000 Makineler : 30.000

Sermaye : ? Açılış bilançosunu ve açılış kaydını yapınız.

 1. 17.04. 2012 tarihinde % 18 K.D.V hariç 8.200 TL mal peşin olarak satılmıştır.

 2. 24.04. 2012 tarihinde 6.000 TL % 18 K.D.V hariç mal satılmış karşılığında çek alınmıştır.

 3. 07. 06.2013 tarihinde %18 KDV hariç 4.000 TL Ticari mal alınmış, karşılığında borç senedi verilmiştir.

 4. 27.07.2013 tarihinde işletmede kullanılmak için %18 KDV hariç 45.000 TL ya taşıt alınmış ve karşılığında Çek verilmiştir.

 5. 30.10.2013 tarihi itibariyle KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu hesapları kapatarak karşılaştırma kaydını yapınız.

191. İndirilecek KDV Hs. 391. Hesaplanan KDV Hs.

________________________________ _____________________________

35.360 45. 721

31.12.2013 tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu 48.500 TL Ticari mal dönem sonu itibariyle kaldığı tesbit edilmiştir. Ticari mallar hesabının durumu aşağıdaki gibidir.

153. Ticari Mallar Hs.

Bu işletme aralıklı envanter yöntemine göre

---------------------------------------- Kayıt yapmaktadır.

75.360

 1. 23. 06.2013 tarihinde 1.250 TL Borç senedi ödenmiştir.
 1. 31.12.2013 tarihinde Bu işletme Normal Amortisman yöntemine göre %20 oranında amortisman ayırmaktadır. Varlıklar yönetim bölümüne aittir.254 Taşıtlar Hs . 253 Tesis ve makineler Hs. 255 Demirbaşlar Hs.

_________________ ___________________ ________________

60.000 15.000 7.000 1. 30.11.2012 tarihinde Çalıştırılan işçilerin Kasım ayı ayı ücretleri aşağıdaki şekilde tahakkuk etmiştir. İşçi ücretleri Yönetim bölümüne aittir. (20 Puan)Brüt ücret : 1.500.- TL S.S.K İşveren payı : 300.- TL

S:S:K İşçi payı : 210.- TL S.S.K İşveren işsizlik payı : 30.- TL

G.V : 191,25.- TL S.S.K İşçi işsizlik payı : 15.- TL

D.V : 9.- TL Net Ücret : 1.074,75.- TL A.G.İ: 89,50

 1. 10.12.2013 tarihinde %18 KDV hariç 2.750 TL komisyon geliri elde edilmiştir.

12.12.2013 tarihinde Bankadan gelen hesap özetinde hesabımıza 872,45 TL faiz tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.

 1. 31.12.2013 tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu gelir ve gider hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu hesapları 690.Dönem Kar veya Zararına devrederek Kar veya zararı bulunuz ve bilanço hesabına devrediniz.600 Yurtiçi satışlar Hs ____. 621Satılan Tic. M. Mly Hs. 642Faiz Gelirleri Hs. 644Konusu Klm.Karş.Hs.

_____________________ ______________________ _________________ ___________________

252.000 127.651 720 1.250

653Komisyon Gid. Hs. 632Genel YöneT.Giderleri Hs. 631Paz. St.Dğ. Gid. Hs. 654Karşılık Gid .Hs.

_________________ ______________________ __________________ ________________

1.500 25.789 11.432 2.525

MUHASEBE-2 DERSİ CEVAPLARI

Furkan ticaret işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla 12.04.2012 tarihinde işe başlamıştır.

Nakit : 15.000 Tic. Mal : 57.500

Demirbaşlar : 8.500 Senetli Borç: 9.000

Banka mevduatı : 25.000 Makineler : 30.000

Sermaye : ?

 1. Açılış bilançosunu ve açılış kaydını yapınız.

FURKAN TİCARET İŞLETMESİ 12.04.2012 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU__ __

I. DÖNEN VARLIKLAR 97.500 III. K.V BORÇLAR 9.000

100 Kasa Hs. 15.000 321 Borç Sent. Hs. 9.000

102 Bankalar Hs. 2 5.000 V. ÖZ KAYNAKLAR 127.000

153 Tic. Mal. Hs. 57.500 500 Sermaye Hs. 127.000

II. DURAN VARLIKLAR 38.500 ______________________

253 Makineler Hs. 30.000

255 Demirbaş Hs. 8.500

________________

TOPLAM TOPLAM

_________ _______

136.000 136.000

_________ ________

1_______________________12.04.2012_______________________

100 Kasa Hs.

102 Bankalar Hs.

102.01:iş bankası:25.000

153 Ticari Mallar Hs.

253 Makineler Hs.

255 Demirbaş Hs.

321 Borç Sent. Hs.

500 Sermaye Hs.

Açılış kaydı

_______________________13.04.2012_______________________


15.000

25.000

57.500

30.000

8.5009.000

127.000
 1. 17.04. 2012 tarihinde % 18 K.D.V hariç 8.200 TL mal peşin olarak satılmıştır.2


_______________________17.04.2012_______________________

100 Kasa Hs.

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

391 Hesaplanan K.D.V Hs.

Peşin mal satışı

________________________24.04.2012______________________


9.676


8.200

1.476

 1. 24.04. 2012 tarihinde 6.000 TL % 18 K.D.V hariç mal satılmış karşılığında çek alınmıştır.3________________________24.04.2012______________________

101 Alınan çekler Hs.

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

391 Hesaplanan K.D.V Hs.

Çek karşılığı mal satışı

________________________25.04.2012______________________


7.080
6.000

1.080
 1. 07. 06.2013 tarihinde %18 KDV hariç 4.000 TL Ticari mal alınmış, karşılığında borç senedi verilmiştir.

  4  __________________07.06.2013_______________________

  153 Ticari Mallar Hs.

  191 İndirilecek K.D.V hs.

  321 Borç Senetleri Hs.

  Mal alınışı

  ________________________...............______________________


  4.000,00

  720,00
  4.720,00


 2. 27.07.2013 tarihinde işletmede kullanılmak için %18 KDV hariç 45.000 TL ya taşıt alınmış ve karşılığında Çek verilmiştir.
5______________________27.07.2013___________________________

254 Taşıtlar Hs.

191 İndirilecek K.D.V hs.

103 Verilen Çekler ve ÖE Hs.


45.000,00

8.100,00
53.100,00
 1. 30.10.2013 tarihi itibariyle KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu hesapları kapatarak karşılaştırma kaydını yapınız.

191. İndirilecek KDV Hs. 391. Hesaplanan KDV Hs.

___________________________ _____________________________

35.360 45. 7216__________________________30.10.2013______________________

391 Hesaplanan K.D.V Hs.

191 İndirilecek K.D.V hs.

360 Ödenc. Vergi ve Fonlar Hs.

360.01 KDV: 10.381

KDV hesaplarının karşılaştırılması

_________________________________.............................____________


45.721
35.360

10.381
 1. 31.12.2013 tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu 48.500 TL Ticari mal dönem sonu itibariyle kaldığı tesbit edilmiştir. Ticari mallar hesabının durumu aşağıdaki gibidir.

153. Ticari Mallar Hs.

Bu işletme aralıklı envanter yöntemine göre

Kayıt yapmaktadır.

____________________________

75.360

7_________________________________31.12.2013____________

621 Satılan Tic. Mallar Hs.

153 Ticari Mallar Hs.

Maliyet kaydı

__________________________________..../…/.2013____________

26.860
26.860
 1. 23. 06.2013 tarihinde 1.250 TL Borç senedi ödenmiştir.8_______________________23.06.2013__________________

321 Borç Senetleri Hs.

100 Kasa Hs.

__________________________________..../…/.2013____________

1.250
1.250
 1. 31.12.2013 tarihinde Bu işletme Normal Amortisman yöntemine göre %20 oranında amortisman ayırmaktadır. Varlıklar yönetim bölümüne aittir.254 Taşıtlar Hs . 253 Tesis ve makineler Hs. 255 Demirbaşlar Hs.

_________________ ___________________ ________________

60.000 15.000 7.000

9_________________________________31.12.2013____________

770 Genel Yönt Gid. Hs.

257 Birikmiş Amort. Hs.

257.03Mak.3.000

257.06 Taşıt:12.000

257.05 D.baş:1.400

Amortisman ayrılmas __________________________________..../…/.2013____________

16.400
16.400
 1. 30.11.2012 tarihinde Çalıştırılan işçilerin Kasım ayı ayı ücretleri aşağıdaki şekilde tahakkuk etmiştir. İşçi ücretleri Yönetim bölümüne aittir. (20 Puan)

Brüt ücret : 1.500.- TL S.S.K İşveren payı : 300.- TL

S:S:K İşçi payı : 210.- TL S.S.K İşveren işsizlik payı : 30.- TL

G.V : 191,25.- TL S.S.K İşçi işsizlik payı : 15.- TL

D.V : 9.- TL Net Ücret : 1.074,75.- TL A.G.İ: 89,50

10_____________30.11.2012_____________

770 Genel Yönt Gid. Hs.

136.Diğer Alacaklar Hs.

335.Personele Borçlar Hs.

360 Ödenecek vergi fonlar Hs

360.01G.V: 191,25

360.02D.V: 9

361. Ödenecek Sosyal Gv. Ks

361.01SSK İşçi:210

361.02SSK İşv.:300

361.03SSKİşsizlik:45

Kasım ayı işçi ücretleri tahakkuku

__________________________________..../…/.2013____________

1.830

89,50
1.164,25

200,25

555
 1. 10.12.2013 tarihinde %18 KDV hariç 2.750 TL komisyon geliri elde edilmiştir.

12.12.2013 tarihinde Bankadan gelen hesap özetinde hesabımıza 872,45 TL faiz tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.

11_____________10.12.2013_____________

100 Kasa Hs.

643 Komisyon Gelirleri Hs.

391 Hesaplanan K.D.V Hs

Komisyon geliri elde edilmesi

_____________12.12.2013_____________

102.Bankalar Hs.

642 Faiz Gelirleri Hs.

Faiz geliri elde edilmesi


3.245

872,452.750

495

872,45

 1. 31.12.2013 tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu gelir ve gider hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu hesapları 690.Dönem Kar veya Zararına devrederek Kar veya zararı bulunuz ve bilanço hesabına devrediniz.600 Yurtiçi satışlar Hs ____. 621Satılan Tic. M. Mly Hs. 642Faiz Gelirleri Hs. 644Konusu Klm.Karş.Hs.

_____________________ ______________________ _________________ ___________________

252.000 127.651 720 1.250

653Komisyon Gid. Hs. 632Genel YöneT.Giderleri Hs. 631Paz. St.Dğ. Gid. Hs. 654Karşılık Gid .Hs.

_________________ ______________________ __________________ ________________

1.500 25.789 11.432 2.525

12________________31.12.2012______

690 Dönem Karı veya Zararı Hs.

621 Satılan Tic. Mallar Mly. Hs.

631 Paz. sat. Ve dağt. Gid. Hs

632 Genel Yönetim Gid. Hs.

653 Komisyon Giderleri Hs.

654 Karşılık Gid. Hs.

Gider hesaplarının kapatılması

________________31.12.2012_______

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

642 Faiz Gelirleri Hs.

644 Konusu Kalmayan Karş Hs

690 Dönem Karı veya Zararı Hs.

Gelir Hesaplarının Kapatılması

________________31.12.2012_______

690 Dönem Karı veya Zararı Hs.

590.Dönem Net Karı Hs.

Net Karın devri

__________________________________..../…/.2013____________

168.897

252.000

720

1.250

85.073127.651

11.432

25.789

1.500

2.525

253.970

85.073


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2016– 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili osman gazi ortaokulu

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili güz dönemi metalurji ve malzeme laboratuvari 1 dersi kurallari

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2016-2017 ÖĞretim yili (bahar) eytpe tezli YÜksek lisans ders programi

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞretim yili yunusemreimam hatip ortaokulu

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2017/2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞretim yili

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2017-2018 EĞİTİM ÖĞretim yili

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2017-2018 EĞİTİM ÖĞretim yili

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2017-2018 EĞİTİM – ÖĞretim yili

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili muhasebe ve finansman alani iŞletme beceri sinavi soru bankasi icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili karasu yatili bölge ortaokulu siniflar...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev