T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T.C.ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞIBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNLÜDÜR

Sayı : 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 2838 16 / 10 / 2014

Konu : Doğrudan Temin Teklif Belgesi ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 23 / 10 / 2014 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü


S.N

MİKT.

MALIN/HİZMETİN CİNSİ


BİRİM FİYATI

TOPLAM TUTAR

1

1 Adet

Standard Electrode Manipulator (Animal Right Side)2

1 Adet

Cannula Holder (CMA) suitable ≠7, ≠11 ₰ ≠123

1 Adet

Cerrahi alet seti4

2

Curcumin 10 gr5

2

Papaverine hydrochloride 5g6

2

Nipodipine, 100 mg7

80

Intra arterial kanule

Not:Teknik Şartnamesi vardır.

Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz
NOTLAR: 2014/11035 kod nolu proje için, teklifler 23 / 10 / 2014 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir. Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir.

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. (Kargo Teslimatı Kabul Edilmeyecektir.)

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5527 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr.Murat VURAL /0222 239 29 79 / 3502

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi http.www.ogu.edu.tr/~ihal
T.C.ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞIBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNLÜDÜR

Sayı : 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 2838-1 16 / 10 / 2014

Konu : Doğrudan Temin Teklif Belgesi ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 23 / 10 / 2014 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü


S.N

MİKT.

MALIN/HİZMETİN CİNSİ


BİRİM FİYATI

TOPLAM TUTAR

1

1 Adet

Ana İstasyon (Bilgisayar)2

1 Adet

OSIRIX 64 Bit Pro.Multi User

Not:Teknik Şartnamesi vardır.

Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz
NOTLAR: 2014/11035 kod nolu proje için, teklifler 23 / 10 / 2014 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir. Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir.

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. (Kargo Teslimatı Kabul Edilmeyecektir.)

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5527 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr.Murat VURAL /0222 239 29 79 / 3502

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi http.www.ogu.edu.tr/~ihal

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Ana İstasyon (Bilgisayar)

Teknik Özellikleri:

Ekran boyutu: en az 27"

Cihaz İşlemcisi: imac i7 3,5ghz.

Bellek: en az 32gb.ram

Harddisk: en az 3TB HDD,

Ekran Kartı: en az 4GB Geoforce GTX

2. Standard Electrode Manipulator (Animal Right Side)

Teknik Özellikleri:

- Sıçanlarda stereoktaksi yapmaya uygun olmalıdır.

- En az 18 derece ear barlara sahip olmalıdır, daha sonra haricen sipaişr edilecek en az 45

derecelik ear barlar ile kullanabilme imkanı olmalıdır.

- Mevcut Stereotaksi cihazına uyumlu olmalıdır.

- Konum belirtilen derecelendirme işaretleri U'nun açık ucu olan çalışma açısından rahatlıkla

okunabilir olmalıdır.

- Derecelendirme işaretleri ve buralardaki rakamlar Lazer ile kazınmış olmalıdır.

- Derecelendirme işaretleri en az 100 mikrometrelik hassasiyet ile yerleştirilmiş olmalıdır

- 3'lü yol gösterici vidalar ile en az 80mm vertikal, lateral ve anteri-posterior harekete imkan

sağlamalıdır.

- Manipülator kolundaki pirinç kılavuzlar ile elektriksel topraklamaya imkan tanımalıdır.

- En az 90 derece dikeyde kesin olarak kilitlenebilmelidir.

3. Cannula Holder (CMA) suitable #7, #11 & #12.

Teknik Özellikleri:

Laboratuarda mevcut olan stereotaksi cihazına uygun olmalıdır.

4. Cerrahi alet seti

Teknik Özellikleri:

Ratlarda kullanılabilecek düzey ve hassasiyetde mikro yapıda olmalıdır.

Sayfa 26

Proje Kodu: 2014-374

Sarf Malzemesi

1. Curcumin 10 gr

Teknik Özellikleri:

10G toz halinde

2. Papaverine hydrochloride 5g

Teknik Özellikleri:

5G toz halinde

3. Nimodipine, 100 mg

Teknik Özellikleri:

100MG toz halinde

4. İntra arterial kanule

Teknik Özellikleri:

22 G, steril, ince kanül

5. Kırtasiye

Teknik Özellikleri:

Muhtelif

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev