Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİytu-logoc:\users\admin\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\hrmlogo0.jpg

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İŞVEREN / YÖNETİCİ ANKETİ
Sayın İlgili,

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirme kapsamında eğitim programımız sürekli olarak değerlendirilmekte; bu değerlendirmeler ışığında gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızda, işveren, mezun ve öğrenci görüşlerinin önemli girdiler olduğu kanısındayız. Bu amaçla, YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü’nün program hedefleri temel alınarak anket formları hazırlanmıştır.

İşverenlere yönelik olarak hazırlanan bu formu doldurmanız, mezunlarımızı ve eğitim sistemimizi değerlendirmede bizlere yol gösterecek ve önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu formu doldurarak göstereceğiniz ilgi için teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
YTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl):

1- Firma / Kurum Bilgileri

1.1 Adınız Soyadınız:

1.2 Mesleğiniz:

1.3 E-posta adresiniz:

1.4 Cep telefonu:

1.5 İş telefonu:

1.6 Firma / Kurum adı:

1.7 Firmadaki / Kurumdaki göreviniz:

1.8 Firmanın / Kurumun faaliyet alanı:

1.9 Firmadaki / Kurumdaki harita mühendisi sayısı:

1.10 YTÜ mezunu harita mühendisi sayısı:

1.11 Tüm çalışanların sayısı:
2. Mezunlarımızın Program Hedefleri Açısından Değerlendirilmesi

Program Hedefleri

Çok iyi

İyi

Orta

Zayıf

Çok zayıf

PÇ 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.PÇ 1.2 Harita Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.PÇ 1.3 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.PÇ 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.PÇ 2.2 Bu amaçla (PÇ 2.1) uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.PÇ 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.PÇ 3.2 Bu amaçla (PÇ 3.1) modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.PÇ 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.PÇ 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.PÇ 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.PÇ 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi,PÇ 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi,PÇ 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.PÇ 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.PÇ 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.PÇ 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.PÇ 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.PÇ 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi.PÇ 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.


Program Hedefleri (Tablo Devamı)

Çok iyi

İyi

Orta

Zayıf

Çok zayıf

PÇ 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.PÇ 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.PÇ 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci.PÇ 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.PÇ 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.PÇ 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.PÇ 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.PÇ 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.PÇ 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.PÇ 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.PÇ 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


Memnuniyet Bilgi Formu
Mezunlarımızın/öğrencilerimizin;

Çok iyi

İyi

Orta

Zayıf

Çok zayıf

 1. Mesleki bilgi düzeyleri 1. Mesleki pratik becerileri 1. Yabancı dil becerileri 1. İletişim becerileri 1. Teknolojiyi kullanma becerileri 1. İşletmenize olan katkıları 1. İşletmeniz için yenilikçi öneri getirme becerisi 1. İşletmenizdeki çalışanlara örnek olma durumları 1. İşletmenizdeki çalışanları eğitebilme yeterliliği 1. Takım çalışması yapabilme becerisi 1. Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma çabası 1. Kalite bilinci


Doküman No: FR-0972; Revizyon Tarihi: 29.06.2018; Revizyon No: 04 Sayfa

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) icon5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten...

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconTariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconYardımcı Doçentlik Tarihi : 2001
Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi/International Periodical For History And Social Research, Yıl...

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconÇok Tehlikeli 2 yıl, Tehlikeli 4 yıl ve Az Tehlikeli 6 yıl geçerlidir

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconOkul Öncesi Eğitsel Değerlendirme İsteği Formunun (Ek 1)

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconTest paketinde sorun yok ise Buharlı Sterilizatör Yükleme Formunun...

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconUlusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018...

Bilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl) iconAromaterapi sertiFİka eğİTİMİ (3 gün)


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev